Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. UWAGA! REKRUTACJA DODATKOWA na szkolenia dla studentów I roku studiów II stopnia kierunku Fizjoterapia.
 • UWAGA! REKRUTACJA DODATKOWA na szkolenia dla studentów I roku studiów II stopnia kierunku Fizjoterapia.
 • Ostatnia zmiana 05.11.2019 przez Dział Projektów Pomocowych

  UWAGA! REKRUTACJA DODATKOWA na szkolenia dla studentów I roku studiów II stopnia kierunku Fizjoterapia

   

  REKRUTACJA DODATKOWA!!!!

   

  UWAGA STUDENCI

   

  KIERUNKU FIZJOTERAPIA

   

  I ROKU STUDIÓW II STOPNIA

   

  Rekrutacja dodatkowa na cykl interesujących szkoleń, które realizowane są w ramach projektu „Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku”.

   

  Cykl obejmuje następujące formy wsparcia:

   

  • zajęcia warsztatowe „Aktualne modele pracy fizjoterapeutycznej oparte na zasadach EBP pracy z pacjentem onkologicznym” – cz. 1 oraz cz. 2

   

  Efektem warsztatów będzie m. in.:

  • Rozwój wiedzy interdyscyplinarnego i wielokierunkowego podejścia do problemu pacjenta.
  • Poznanie aspektów dentystycznych w postępowaniu fizjoterapeutycznym z pacjentem.
  • Rozpoznanie konieczności poprawy funkcji kręgosłupa szyjnego.
  • Rozpoznanie problematyki i ukierunkowania terapii objawów (szumy uszne, szyjne bóle głowy, neuralgie, dysfunkcje czaszkowo-żuchwowe, pourazowe dysfunkcje w obrębie twarzoczaszki i ból).

   

  • zajęcia warsztatowe „Rozwój umiejętności informatycznych”

   

  Efektem warsztatów będzie:

  • Umiejętność tworzenia bibliografii załącznikowej z wykorzystaniem narzędzia EndNote Web
  • Umiejętność wyszukiwania informacji w bazach bibliograficznych
  • Umiejętność tworzenia bibliografii załącznikowej według stylu wymaganego przez czasopismo lub pracę naukową
  • Umiejętność ocenienia wiarygodności źródeł informacji

   

  • dwie wizyty studyjne w gabinecie rehabilitacyjnym
  • wizyta studyjna w sanatorium

   

   

  UWAGA! Zgłaszając się do udziału uczestnicy zobowiązani są do wzięcia udziału we wszystkich wymienionych powyżej formach wsparcia.

   

  Kwestionariusz punktowy do pobrania tutaj.

   

  W przypadku otrzymania takiej samej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń.

   

  Po zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu, a przed rozpoczęciem udziału w projekcie, uczestnik zobowiązany jest do udziału w bilansie kompetencji przeprowadzanym przez Biuro Karier UMB.

   

  Wypełniony formularz rekrutacyjny należy dostarczyć do 8 listopada do:

  • Dziekanatu Wydziału Nauk o Zdrowiu, pok. 1.23 (osoba do kontaktu: Katarzyna Gryko, e-mail: katarzyna.gryko@umb.edu.pl, tel: 85 686-50-02)

  LUB

  • Działu Projektów Pomocowych, pok. 222, prawe skrzydło Pałacu Branickich (osoba do kontaktu: Karolina Cylwik, e-mail: karolina.cylwik@umb.edu.pl, tel: 85 686-51-77)

   

  Dokumenty do pobrania:

  Formularz rekrutacyjny

   

  Dokumenty projektowe:

  Regulamin uczestnictwa w projekcie

  Załącznik nr 1 do Regulaminu

  Załącznik nr 2 do Regulaminu