Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. UWAGA! REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA na staże krajowe oraz zagraniczne dla studentów oraz studentek V roku kierunku Lekarskiego.
 • UWAGA! REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA na staże krajowe oraz zagraniczne dla studentów oraz studentek V roku kierunku Lekarskiego.
 • Ostatnia zmiana 27.02.2020 przez Dział Projektów Pomocowych

  UWAGA! REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA na staże krajowe oraz zagraniczne dla studentów oraz studentek V roku kierunku Lekarskiego

   

  UWAGA

  STUDENCI oraz STUDENTKI

  V ROKU KIERUNKU LEKARSKIEGO

   

  Zapraszamy do udziału w rekrutacji uzupełniającej na tegoroczną edycję staży!

   

  Kto: studenci V roku Kierunku Lekarskiego

  Długość stażu: 1 miesiąc (nieprzerwanie), minimum 120 godzin

  Kiedy: od 27.02.2020 r. do 13.03.2020 r.

  Dokumenty: formularz rekrutacyjny wraz z niezbędnymi załącznikami

  Gdzie: dokumenty należy złożyć w Dziale Projektów Pomocowych – pokój 110 (222)

  osoba do kontaktu: Karolina Cylwik, e-mail:  karolina.cylwik@umb.edu.pl

   

  Wybór instytucji przyjmującej (IP): IP należy wybrać we własnym zakresie (IP musi znajdować się na terenie kraju lub na terenie Unii Europejskiej / Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Lista instytucji zagranicznych, które gościły studentów w poprzednich latach dostępna jest u starosty roku.

   

   

  SZCZEGÓŁY REKRUTACJI, KOLEJNOŚĆ DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW I ZASADY FINANSOWANIA STAŻY SĄ SZCZEGÓŁOWO OPISANE W ZAŁĄCZONYM DOKUMENCIE „KROK PO KROKU”

   

  OGŁOSZENIE WYNIKÓW:

  wybór uczestników: Komisja Rekrutacyjna ds. staży dokona oceny formalnej złożonych dokumentów oraz, w oparciu o liczbę uzyskanych punktów, stworzy listę rankingową kandydatów

  kiedy: wyniki zostaną ogłoszone w terminie do 14 dni kalendarzowych od zakończenia rekrutacji

  gdzie: na stronie internetowej Projektu zostanie umieszczona lista uczestników zakwalifikowanych do wyjazdu na staż

   

   

  Niezbędne załączniki dostępne ma stronie www.umb.edu.pl/stazewl