Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. UWAGA! REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA na szkolenie dla kadry dydaktycznej - Kurs języka angielskiego ogólnego z elementami języka medycznego.
 • UWAGA! REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA na szkolenie dla kadry dydaktycznej - Kurs języka angielskiego ogólnego z elementami języka medycznego.
 • Ostatnia zmiana 22.10.2019 przez Dział Projektów Pomocowych

  UWAGA! REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA na szkolenie dla kadry dydaktycznej - Kurs języka angielskiego ogólnego z elementami języka medycznego

   

  UWAGA!

   

  REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

   

  do udziału w szkoleniu pn.

   

  Kurs języka angielskiego ogólnego z elementami języka medycznego

   

  Serdecznie zapraszamy pracowników kadry dydaktycznej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu, którzy prowadzą lub będą prowadzić zajęcia w ramach Faculty of Medicine - English Division, do udziału w II edycji kursu języka angielskiego z elementami języka medycznego, realizowanego w ramach projektu "Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku".

   

  Kurs przeznaczony jest dla kadry dydaktycznej UMB w zakresie języka angielskiego ogólnego z elementami języka medycznego i zawierać będzie w szczególności tematykę związaną z rozwojem umiejętności językowych koniecznych do kontaktu ze studentami/klientami anglojęzycznymi oraz prowadzenia korespondencji w języku angielskim.

   

  Szkolenie realizowane jest w trzech rocznych edycjach (I edycja 2018/2019, II edycja 2019/2020, III edycja 2020/2021) i zakłada utworzenie w każdej edycji grup (maksymalnie 12 osobowych) realizujących po 70 godzin lekcyjnych. Każdy uczestnik kursu musi wziąć udział w co najmniej 2 edycjach kursu. Terminy zajęć ustalone będą z wyłączeniem okresów wakacyjnych.

   

  Kurs realizowany jest przez szkołę językową Języki Świata, ul. Henryka Sienkiewicza 49.

   

  Przewidywany termin rozpoczęcia kursu: październik 2019

   

  Szkolenie rozpocznie się testem poziomującym, przeprowadzonym przez szkołę językową określającym wyjściowy poziom znajomości języka angielskiego i pozwoli na utworzenie grup zbliżonych poziomowo.

   

  Wypełniony formularz rekrutacyjny oraz oświadczenie należy dostarczyć do Działu Projektów Pomocowych p. 222 do dnia 24.10.2019.

   

  Pracownicy, którzy brali udział w I edycji kursu również proszeni są o złożenie formularza rekrutacyjnego.

   

  Osoba do kontaktu w kwestiach związanych z rekrutacją: Karolina Cylwik, tel: 85 686 51 77, e-mail: karolina.cylwik@umb.edu.pl)

  Osoba do kontaktu w kwestiach związanych z realizacją kursu i kontaktem ze szkołą językową: Urszula Ullmann, tel: 85 748 54 17, e-mail: urszula.ullmann@umb.edu.pl

   

  Dokumenty do pobrania:

   

  Dokumenty projektowe:

  Regulamin uczestnictwa w Projekcie

  Załącznik nr 1 do Regulaminu

  Załącznik nr 2 do Regulaminu

  Załącznik nr 3 do Regulaminu