Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. UWAGA! Szkolenie językowe dla Studentów oraz Studentem kierunku Kosmetologia.
 • UWAGA! Szkolenie językowe dla Studentów oraz Studentem kierunku Kosmetologia.
 • Ostatnia zmiana 14.04.2020 przez Dział Projektów Pomocowych

  UWAGA! Szkolenie językowe dla Studentów oraz Studentem kierunku Kosmetologia

   

  UWAGA! Język angielski dla  Studentek i Studentów kierunku Kosmetologia – rekrutacja dodatkowa

   

  UWAGA STUDENTKI I STUDENCI KIERUNKU KOSMETOLOGIA

  II roku studiów I stopnia

  III roku studiów I stopnia

  II roku studiów II stopnia

  Zapraszamy do udziału w zajęciach warsztatowych  

   „Język angielski w zawodzie kosmetologa”

   

  Kto: studenci II roku I st., III roku I st. i II roku II st. Kosmetologii

  Liczba grup: planowane 3 grupy

  Liczba godzin: 45 godzin / grupę

   

  Zajęcia będą się odbywały w formie zdalnej przy użyciu bezpłatnego komunikatora Zoom, który daje możliwość grupowego udostępniania ekranu. Komunikator Zoom może być uruchamiany w przeglądarce: Chrome, Opera, Edge, Firefox, Safari. Można z niego korzystać używając laptopa, telefonu lub tabletu. Komunikator posiada opcję prezentowania różnorodnych materiałów (m.in. odtwarzania nagrań audio, odtwarzania wideo, prezentowania rożnych zadań, tekstów, slajdów, jest także możliwość korzystania z tablicy przez prowadzącego). Poprzez chat lektor ma również możliwość wysyłania materiałów uczestnikom w trakcie zajęć. Uczestnicy będą mieli także możliwość konsultacji z lektorem w formie mailowej.

   

  Planowany termin kursu: kwiecień – maj 2020.

   

  Kryteria rekrutacji: Formularz oceny

   

  W przypadku osób, które nie posiadają certyfikatu potwierdzającego poziom znajomości języka angielskiego, konieczne będzie wypełnienie testu poziomującego. Link do strony z testem online rozesłany zostanie mailowo, po zakończeniu przyjmowania formularzy rekrutacyjnych.

  W przypadku otrzymania takiej samej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń.

   

   

  Po zakwalifikowaniu do udziału w warsztatach, a przed rozpoczęciem udziału w projekcie, uczestnik zobowiązany jest do udziału w bilansie kompetencji przeprowadzanym przez Biuro Karier UMB przy użyciu dostępnych narzędzi komunikacji elektronicznej.

   

  Skan wypełnionego formularza rekrutacyjnego należy przesłać w dniach od 15 do 17 kwietnia 2020 na adres e-mail: zpu1@umb.edu.pl (osoba do kontaktu: Karolina Cylwik, tel.: 85 686-51-77). Po zaświadczenie o średniej należy skontaktować się z Dziekanatem WF mailowo lub telefonicznie.

   

  Dokumenty do pobrania:

   

  Formularz rekrutacyjny

   

  Dokumenty projektowe:


  Regulamin Uczestnictwa w Projekcie

  Załącznik nr 1 do Regulaminu

  Załącznik nr 2 do Regulaminu