Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Aktualności.
 • Aktualności

  Informacja o zrealizowanych „Warsztatach z zakresu echokardiografii przezklatkowej” w ramach projektu pn. „Mamy POWER – inwestujemy w kompetencje regionu”

  16.07.2021 14:05
  Autor: Dziekanat Wydziału Lekarskiego

   

  W dn. 5-6 czerwca i 12-13 czerwca 2021 r. w ramach projektu pn. „Mamy POWER – inwestujemy w kompetencje regionu” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zostały zrealizowane „Warsztaty z zakresu echokardiografii przezklatkowej”, w których łącznie wzięło udział 59 studentek i studentów V i VI roku kierunku lekarskiego.

   

  Szkolenie odbyło się w pomieszczeniach Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku przy ul. Ciepłej 40, w godz. 8.30-16.00.

   

  Pierwsza część warsztatów została poświęcona zajęciom teoretycznym/wykładom, a następnie odbyły się praktyczne zajęcia echokardiograficzne na trzech stanowiskach badań. Osoby prowadzące zajęcia (dr hab. Anna Lisowska, dr hab. Małgorzata Knapp, dr n. med. Marta Kamińska) omówiły i przedstawiły technikę badań na modelach i pacjentach, a następnie, pod bacznym okiem szkolących lekarzy, studenci prowadzili indywidualnie badania na modelach i pacjentach. Weryfikacja wiedzy nabytej przez studentów w trakcie warsztatów została przeprowadzona w formie wstępnego i końcowego testu kompetencji. Wyniki tej weryfikacji zawarto w raportach końcowych (wszyscy uczestnicy warsztatów podnieśli swoje kompetencje).

   

  Na koniec uczestnicy warsztatów otrzymali certyfikaty poświadczające uczestnictwo w warsztatach.

   

   

  Projekt pn. „Mamy POWER – inwestujemy w kompetencje regionu”

  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

  Powrót