• Nostryfikacje. Sala operacyjna w Uniwesyteckim Szpitalu Klinicznym