Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Nostryfikacje.
  •   Nostryfikacje. Sala operacyjna w Uniwesyteckim Szpitalu Klinicznym