Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Nostryfikacje.
  •  Nostryfikacje. Sala operacyjna w Uniwesyteckim Szpitalu Klinicznym