•  Nostryfikacje. Sala operacyjna w Uniwesyteckim Szpitalu Klinicznym