Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Studia doktoranckie.
 • Studia doktoranckie. doktoranci podczas uroczystego wręczenia dyplomów doktora nauk
 • Ostatnia zmiana 29.03.2023 przez Dziekanat Wydziału Lekarskiego

  Studia doktoranckie

   

  Kierownik

  prof. dr hab. Anna Moniuszko-Malinowska;
  e-mail: anna.moniuszko@umb.edu.pl

  Obsługa bieżąca

  stypendia doktoranckie

  Dziekanat Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

  mgr Ewa Pawluczuk tel. 85 748 54 77,
  e-mail: ewa.pawluczuk@umb.edu.pl

   

  Obsługa dotycząca pomocy materialnej:

  - stypendia socjalne

  - stypendia naukowe

  wyjazdy

  Biuro ds. osób z Niepełnosprawnościami UMB

  Ubezpieczenia zdrowotne doktorantów

  Dział Spraw Studenckich

  mgr Marzena Bach tel. 85 748 5783
  e-mail: marzena.bach@umb.edu.pl

   

   

   

  Kierownik Studiów Doktoranckich – prof. dr hab. Anna Moniuszko-Malinowska - przyjmuje interesantów po wcześniejszym umówieniu się za pośrednictwem Dziekanatu.