Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wyniki rekrutacji - Język angielski w zawodzie analityka medycznego.