Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wyniki rekrutacji dodatkowej - Język angielski w zawodzie kosmetologa.