Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wyniki rekrutacji dodatkowej na szkolenia dla studentów kierunku Kosmetologia.