Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wyniki rekrutacji dodatkowej na szkolenia dla studentów kierunku Kosmetologia.
  • Wyniki rekrutacji dodatkowej na szkolenia dla studentów kierunku Kosmetologia.