Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wyniki rekrutacji na szkolenia dla studentów kierunku Kosmetologia.
  • Wyniki rekrutacji na szkolenia dla studentów kierunku Kosmetologia.