Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Zapraszamy na szkolenie dla kadry administracyjnej - Przetwarzanie danych osobowych w Uczelni zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych tzw. RODO.
 • Zapraszamy na szkolenie dla kadry administracyjnej - Przetwarzanie danych osobowych w Uczelni zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych tzw. RODO.
 • Ostatnia zmiana 04.10.2019 przez Dział Projektów Pomocowych

  Zapraszamy na szkolenie dla kadry administracyjnej - Przetwarzanie danych osobowych w Uczelni zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych tzw. RODO

   

  Zapraszamy na szkolenie

   

  dla kadry administracyjnej

   

  Przetwarzanie danych osobowych w Uczelni zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych tzw. RODO

   

  Liczba osób: 33 osoby w podziale na dwie grupy.

  Dwa 1-dniowe szkolenia po 6 godzin zegarowych.

  Miejsce szkolenia : UMB

   

  Planowany termin: V-VI 2019 r.

  Preferowane dni i godziny szkolenia: poniedziałek – piątek w godzinach między 8.00 a 15.00.

   

  Zagadnienia objęte szkoleniem:

  1. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.
  2. Podstawowe pojęcia, w tym  zasady przetwarzania danych osobowych.
  3. Obowiązki administratora danych.
  4. Zadania Inspektora Danych Osobowych.
  5. Obowiązki pracowników przy przetwarzaniu danych osobowych w Uczelni.
  6. Obowiązek informacyjny wobec osób, których dane przetwarza Uczelnia np. pracowników, studentów, absolwentów, uczestników konferencji i in.
  7. Prawa osób, których dane przetwarza Uczelnia.
  8. Powierzenie przetwarzania danych w Uczelni a udostępnienie danych.
  9. Warunki wyrażenia zgody.
  10. Rejestr czynności przetwarzania.
  11. Analiza ryzyka i ocena skutków w Uczelni.
  12. Obowiązek zgłaszania naruszeń.
  13. Zabezpieczenia danych organizacyjne, fizyczne, informatyczne.
  14. Kary finansowe.

   

  Wypełniony formularz rekrutacyjny (<- kliknij tutaj) należy dostarczyć do Działu Projektów Pomocowych do dnia 15.04.2019, osoba do kontaktu: Karolina Cylwik (zpu1@umb.edu.pl, tel: 85 686 51 77).

   

  Regulamin uczestnictwa w projekcie wraz z załącznikami można znaleźć tutaj: