Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Zaproszenie na szkolenia językowe skierowane do studentów kierunku Analityka Medyczna oraz kierunku Farmacja.
 • Zaproszenie na szkolenia językowe skierowane do studentów kierunku Analityka Medyczna oraz kierunku Farmacja.
 • Ostatnia zmiana 16.11.2020 przez Dział Projektów Pomocowych

  Zaproszenie na szkolenia językowe skierowane do studentów kierunku Analityka Medyczna oraz kierunku Farmacja

   

  UWAGA STUDENTKI I STUDENCI

  IV i V ROKU KIERUNKU FARMACJA

  oraz

  V ROKU KIERUNKU ANALITYKA MEDYCZNA

   

  Zapraszamy do udziału w warsztatach językowych!

   

  Szkolenie: „Język angielski w zawodzie farmaceuty”

  Kto: studenci IV i V roku Farmacji

  Limit osób: 39

  Liczba godzin: 45 godz./gr.

  Forma zajęć: zdalna, platforma Zoom

  Planowany termin rozpoczęcia kursów: semestr letni, rok akademicki 2020/2021

  Uwaga! W szkoleniu nie mogą brać udziału osoby, które skorzystały z tego kursu w roku ubiegłym!

   

  Szkolenie: „Język angielski w zawodzie analityka medycznego”

  Kto: studenci V roku Analityki medycznej

  Limit osób: 12

  Liczba godzin: 45 godz./gr.

  Forma zajęć: zdalna, platforma Zoom

  Planowany termin rozpoczęcia kursów: semestr letni, rok akademicki 2020/2021

   

  Formularze oceny:

  Formularz oceny – Język angielski Farmacja

  Formularz oceny – Analityka medyczna

   

  W przypadku otrzymania takiej samej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń.

   

  Po zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu, a przed rozpoczęciem udziału w projekcie, uczestnik zobowiązany jest do udziału w bilansie kompetencji przeprowadzanym przez Biuro Karier UMB.

   

  Wypełniony formularz rekrutacyjny należy dostarczyć do Działu Projektów Pomocowych UMB za pośrednictwem Kancelarii Ogólnej (lewe skrzydło Pałacu Branickich), w dniach od 22 października do 20 listopada w godzinach 7:30-15:30, osoba do kontaktu: Karolina Cylwik e-mail: zpu1@umb.edu.pl, tel.: 85 686-51-77.

   

  W przypadku braku możliwości dostarczenia formularza rekrutacyjnego do Kancelarii Ogólnej, proszę o e-mail lub kontakt telefoniczny.

   

  Dokumenty do pobrania:

  Formularz rekrutacyjny - Farmacja

  Formularz rekrutacyjny - Analityka medyczna

   

  Dokumenty projektowe

      Regulamin uczestnictwa w Projekcie (UWAGA! Zmiana z dnia 10.11.2020)

      Załącznik nr 1 do Regulaminu

      Załącznik nr 2 do Regulaminu