Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Zaproszenie na szkolenie dla kadry administracyjnej - Podatek VAT w uczelniach w świetle regulacji nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 • Zaproszenie na szkolenie dla kadry administracyjnej - Podatek VAT w uczelniach w świetle regulacji nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 • Ostatnia zmiana 04.10.2019 przez Dział Projektów Pomocowych

  Zaproszenie na szkolenie dla kadry administracyjnej - Podatek VAT w uczelniach w świetle regulacji nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

   

  ZAPROSZENIE

   

  do udziału w szkoleniu pn.

   

  PODATEK VAT W UCZELNIACH W ŚWIETLE REGULACJI NOWEJ USTAWY PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I NAUCE. KURS ZAAWANSOWANY

   

  Serdecznie zapraszamy pracowników Działu Finansowo-Księgowego do udziału w szkoleniu „Podatek VAT w uczelniach w świetle regulacji nowej ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Kurs zaawansowany”.

   

  Zakres szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

  • Najważniejsze zagadnienia z zakresu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem,
  • Zasady opodatkowania czynności nieodpłatnych,
  • Obowiązek podatkowy,
  • Zasady korygowania błędów w fakturach,
  • Import (eksport) usług, a miejsce ich właściwego opodatkowania,
  • Wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru (WNT),
  • Odliczanie podatku naliczonego,
  • Wykreślanie podatników z rejestru podatników VAT czynnych i konsekwencje takiej sytuacji dla uczelni,
  • Dodatkowe sankcje pieniężne,
  • Mechanizm podzielonej płatności w praktyce,
  • Kasy rejestrujące – z uwzględnieniem planowanych zmian,
  • Przegląd stanu zaawansowania prac legislacyjnych związanych z nowelizacjami ustawy o VAT,
  • Faktury elektroniczne w zamówieniach publicznych,
  • Pozostałe planowany zmiany – uzależnione od stopnia procesu legislacyjnego,

   

  Liczba miejsc ograniczona – 2.

   

  Wypełniony formularz rekrutacyjny (<- kliknij tutaj) należy dostarczyć do Działu Projektów Pomocowych do dnia 30.11.2018, osoba do kontaktu: Karolina Cylwik (zpu1@umb.edu.pl, tel: 85 686 51 77).

   

  Regulamin uczestnictwa

  Załącznik nr 1

  Załącznik nr 2

  Załącznik nr 3