Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Inauguracja roku akademickiego.
 • Ostatnia zmiana 25.10.2012 przez Medyk Białostocki

  Inauguracja roku akademickiego

  Rozpoczął się październik, a wraz z nim Uniwersytet Medyczny w Białymstoku na nowo ożył. 4615 studentów znowu codziennie zdobywa tu wiedzę potrzebną w zawodzie lekarza

  Przeczytaj: Przemówienie inauguracyjne prof. Jacka Niklińskiego, rektora UMB 

                     Przemówienia wygłoszone podczas inauguracji roku akademickiego 

                     Medale i wyróżnienia dla najlepszych  

                     Mamut po owieczce Dolly? - wykład inauguracyjny prof. Mariusza Ratajczaka  

  Uroczysta inauguracja roku akademickiego odbyła się w najbardziej reprezentacyjnej części pałacu Branickich - Auli Magna. Wśród kilkuset znamienitych gości byli m.in. prof. Barbara Kudrycka - minister nauki i szkolnictwa wyższego, Cezary Rzemek - podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, abp Edward Ozorowski - metropolita białostocki, abp Jakub - prawosławny metropolita białostocko-gdański, Jarosław Dworzański - marszałek województwa podlaskiego i Tadeusz Truskolaski - prezydent Białegostoku.

  W swoich wystąpieniach - zarówno prof. Jacek Nikliński, rektor UMB jak i zaproszeni goście - często wracali do wydarzeń z lipca, kiedy to uniwersytet został uhonorowany prestiżowym tytułem Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego. Zaszczyt tym większy, że taki status przyznano jedynie sześciu najlepszym w kraju ośrodkom naukowym, z czego tylko trzem medycznym. Wyróżnienie ma nie tylko wymiar symboliczny, ale także materialny. UMB w związku z tym otrzyma 50 mln zł na rozwój naukowy. Pieniądze będą przyznawane w pięciu corocznych transzach, po 10 mln zł każda.

  - To będą dobrze wydane pieniądze - stwierdziła minister Kudrycka. - My teraz czekamy na efekty. Na lepsze badania, nowe procedury medyczne, które pozwolą jeszcze lepiej stawiać diagnozy i lepiej leczyć ludzi. I moim zdaniem, co jest równie ważne, osiągnąć wyższą pozycję uczelni w kraju i w świecie.

  Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski żartował, że UMB ma wpływ nie tylko na postęp w medycynie, ale też rozwój gramatyki języka angielskiego.

  - Otóż od teraz słowo - do tej pory czasownik - „know” jest już rzeczownikiem. I nie powinniśmy już pytać „Do you know?”, tylko „Are you know?”. I odpowiadać „Yes we are” - mówił do zebranych.

  Wiceminister zdrowia Cezary Rzemek zwrócił się do studentów pierwszego roku i przypomniał, że wybrali bardzo trudną ścieżkę rozwoju zawodowego. Jednak ten trud - jak zaznaczył - w przyszłości przyniesie dobry plon, bo ich praca będzie misją.

  - Jakość opieki zdrowotnej to efekt codziennej pracy każdego lekarza, pielęgniarki, ratownika, przychodni, szpitala. To także efekt waszej żmudnej nauki, przyswajania niezwykle obszernej wiedzy podręcznikowej, nabywania umiejętności praktycznych – stwierdził w swoim wystąpieniu.

  Rok akademicki 2012/2013 na trzech wydziałach Uniwersytetu Medycznego rozpoczęło w sumie 4615 studentów. Wśród nich jest 47 pierwszoroczniaków z różnych krajów Unii Europejskiej, którzy uczyć się będą na wydziale lekarskim w języku angielskim. Chętnych obcokrajowców do studiowania było trzy razy więcej. Na studiach trzeciego stopnia kształci się obecnie 116 doktorantów.

  Kadrę naukowo-dydaktyczną w tym roku akademickim stanowić będzie 728 pracowników, w tym z tytułem profesora 121 osób, stopniem doktora habilitowanego - 99 osób i stopniem doktora - 344 osoby.

  Władze uczelni szczególnie dumne są z rozwoju naukowego pracowników. W minionym roku sześć osób odebrało z rąk prezydenta RP Bronisława Komorowskiego nominacje profesorskie, dziewięciu uzyskało habilitację, a 83 osoby zamknęły swoje przewody doktorskie. Naukowcy UMB w minionym roku opublikowali 1200 prac o łącznym wskaźniku IF - 610.

  Rektor Jacek Nikliński zapowiada, że obecny rok akademicki to nadal będzie praca nad rozwojem uczelni. Środki finansowe pozyskane z racji przyznania KNOW mogą być wydawane tylko na cele naukowe. Zakłada się, że zatrudnieni zostaną nowi eksperci (mogą to być nawet specjaliści zagraniczni), czy powstaną etaty stricte naukowe. Rozwój infrastruktury uczelni ma być finansowany z innych źródeł (np. fundusze unijne). Obecnie największa inwestycja UMB warta ponad pół miliarda złotych - modernizacja i rozbudowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego - przebiega zgodnie z harmonogramem. Modernizowane są także inne uczelniane budynki. A już niedługo za prawie 20 mln złotych powstanie unikalne w skali kraju i w tej części Europy Laboratorium Bioinformatyczne. To będzie nowe komputerowe serce uczelni. W oparciu o działanie tej jednostki powstaną też międzynarodowe studia doktoranckie w języku angielskim.

  Wojciech Więcko

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.