Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Budżet UMB za 2013 rok rozliczony .
 • Ostatnia zmiana 24.07.2014 przez Medyk Białostocki

  Budżet UMB za 2013 rok rozliczony

  Rzadko kiedy myśląc o uczelni wyższej, ktoś zastanawia się, jak ona funkcjonuje od strony finansowej. A Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, patrząc w kategoriach czysto gospodarczych, to bardzo duże przedsiębiorstwo.

  Na UMB zatrudnionych jest prawie 1,25 tys. osób. Ich pensje roczne to koszt prawie 77 mln zł

  Senat UMB w końcu maja zatwierdził sprawozdanie finansowe uczelni za miniony rok. Wartość majątku uniwersytetu wynosi ponad 650 mln zł, przychody to ok. 150 mln zł, zaś zysk na czysto 1,2 mln zł.

  Na UMB zatrudnionych jest prawie 1,25 tys. osób. Kadra naukowa to 757 osób (111 profesorowie, 312 - adiunkci, docenci i starsi wykładowcy, 334 - asystenci, instruktorzy i wykładowcy; pion administracyjny to 485 osób). W skali roku na pensje dla wszystkich wydano prawie 77 mln zł (przed rokiem 71 mln zł).

  Na uczelni studiuje ponad 4,9 tys. osób, 1,3 tys. z nich (łącznie z doktorantami) otrzymuje od uczelni różnego rodzaju stypendia (w sumie ok., 6,7 mln zł, z tej kwoty 3,7 mln zł stypendia socjalne). Żacy mogą korzystać z ponad 820 miejsc noclegowych w akademikach (koszt utrzymania i remontów ok. 4,2 mln zł, dochód z opłat ok. 1,9 mln zł).

  Suma bilansowa UMB w minionym roku wyniosła 652,6 mln zł i była o ponad 110 mln zł większa niż rok wcześniej. Ten skok wielkości majątku uczelni spowodowały głównie prowadzone inwestycje. Roczne przychody UMB kształtują się na poziomie ok. 150 mln zł (85 mln zł to dotacja państwa, 16 mln zł to opłaty za świadczenia edukacyjne, ok. 5,5 mln zł to środki z grantów na badania). Wydatki uczelni też są niemałe. Oprócz wspomnianych wyżej pensji pracowników, 27 mln zł kosztują rocznie badania naukowe, 5,2 mln zł wynoszą rachunki za energię, 2,5 mln zł to koszt stypendiów dla najlepszych studentów, 2,4 mln zł pochłaniają stypendia dla doktorantów. .

  bdc

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.