Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Ćwierć wieku izb lekarskich.
 • Ostatnia zmiana 06.05.2015 przez Medyk Białostocki

  Ćwierć wieku izb lekarskich

  Około 100 specjalistów medycznych i zaproszonych gości pod koniec marca wzięło udział w jubileuszowym spotkaniu z okazji 25-lecia reaktywowania Izb Lekarskich w Polsce

  Jubileusz obchodzono w ramach XXXIII Zjazdu Okręgowego Delegatów OIL. Odbył się on w Turośni Kościelnej. Gości przywitał prof. Janusz Kłoczko, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej. Na początek odczytał listy gratulacyjne dr. med. Macieja Hamankiewicza, prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej oraz marszałka województwa podlaskiego Mieczysława Baszko. Wśród gości Zjazdu znaleźli się prof. Wojciech Pędich, pełnomocnik Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego Izb Lekarskich w 1989 roku do zorganizowania OIL w Białymstoku; przedstawiciele Wojewody Podlaskiego oraz Prezydenta Białegostoku, prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej dr Jarosław Mateuszuk; a także wójt Turośni Kościelnej – mgr Grzegorz Jakuć. W Jubileuszu wziął również udział przyjaciel środowiska lekarskiego, prezes Podlaskiego Klubu Biznesu w Białymstoku – inż. Lech Pilecki.

  Następnie głos zabrał prof. Jan Stasiewicz, pierwszy, a teraz już honorowy prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku. Przypomniał zebranym historię izb lekarskich w Polsce. Białostocka izba, a właściwie Warszawsko-Białostocka powstała, jako jedna z pierwszych w Kraju. Swoją działalność rozpoczęła w 1923 roku na podstawie ustawy o izbach lekarskich z grudnia 1921 roku. W okresie przedwojennym i we wczesnych latach powojennych izby lekarskie działały w sposób zbliżony do obecnego, obejmując całokształt zagadnień dotyczących lekarzy. Niestety po wojnie – w 1950 roku zostały odgórnie - ustawowo rozwiązane, gdyż zdaniem ówczesnych władz były „korporacją zawodową klasowo obcą” w społeczeństwie budującym socjalizm. Przerwa w działalności samorządu trwała prawie 40 lat. Zadania izb lekarskich częściowo przejęły związki zawodowe i Polskie Towarzystwo Lekarskie. Jednak idea reaktywowania samorządu lekarskiego stale była obecna wśród znacznej części środowiska. W latach 80-tych również przedstawiciele ekip rządzących dostrzegło konieczność powołania izb lekarskich. Doprowadziło to do opracowania i jednogłośnego przyjęcia przez Sejm w dniu 17 maja 1989 roku ustawy „o izbach lekarskich”.

  W Białymstoku I Okręgowy Zjazd Lekarzy reaktywowanej po prawie 40 letniej przerwie odbył się 9 listopada 1989 roku. W odrodzenie izb lekarskich w Białymstoku zaangażowani byli m.in. prof. Wojciecha Pędich, prof. Maria Byrdy, dr Ewa Hubert. 25 lat temu białostocka izba zrzeszała około 4 tysięcy lekarzy i swoim zasięgiem obejmowała znacznie większy obszar, sięgając po Olecko, Gołdap, Pisz, a nawet Giżycko. Teraz obszar działalności jest znacznie mniejszy, ale białostocka izba zrzesza już ponad sześć tysięcy lekarzy. Izba lekarska zajmuje się nadawaniem prawa wykonywania zawodu, prowadzi rejestr lekarzy i lekarzy dentystów, a także rejestr praktyk prywatnych. Zajmuje się też sądownictwem lekarskim, a także czuwa nad etyką i deontologią środowiska lekarskiego. Ponadto prowadzi szkolenia podyplomowe, działalność socjalną,  kulturalną i sportową, a także obejmuje wszechstronną opieką lekarzy seniorów (niezwykle prężnie działa Komisja Emerycka). Ważnym elementem w działalności OIL jest wydawanie biuletynów, które trafiają do wszystkich lekarzy w regionie. Przez ćwierć wieku ukazało się 105 numerów Biuletynu i 17 Zeszytów Historycznych. W ciągu 25 lat ze składek członkowskich udało się także wybudować własny budynek siedziby OIL w Białymstoku, nieruchomość w Turośni Kościelnej, a także pomieszczenia delegatur w Łomży i Suwałkach.

  Na koniec uroczystości prof. Janusza Kłoczko, prezes OIL wręczył dziewięć odznaczeń – medali Gloria Artis Medicinae – członkom Okręgowej Izby Lekarskiej I kadencji (1990-1993). Otrzymali je Kazimierz Bandzul, Teresa Bartel-Bujnowska, Lech Chatkowski, Bogusław Kość, Waldemar Pędziński, Antoni Poznalski, Stanisław Sierko, Jan Stasiewicz oraz Lech Zaremba (a także nieobecni na spotkaniu Barbara Bińczak i Krzysztof Tytman). Wyróżnienie Gloria Artis Medicinae ustanowiono w 2013 roku i jest przyznawane za działalność w samorządzie lekarskim. Do tej pory otrzymali je: Wojciech Pędich, Ewa Hubert, Eugeniusz Adamczyk oraz pośmiertnie Agnieszka Borzuchowska i Stanisław Boczoń.

  Krzysztof Dawidowski, Andrzej Gajewski, km

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.