Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Czepkowanie studentów pielęgniarstwa i położnictwa.
  • Ostatnia zmiana 29.11.2013 przez Medyk Białostocki

    Czepkowanie studentów pielęgniarstwa i położnictwa

    Studenci pielęgniarstwa i położnictwa odebrali swoje czepki (29.11). Choć na co dzień używa się ich już co raz rzadziej, to są ciągle ważnym symbolem tego zawodu.

    Uroczystość miała podniosły charakter. Odbyła się w obecności pocztu sztandarowego uczelni, Rady i dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu. Były przemówienia, odegrano też hymn państwowy i Gaudeamus.

    Czarny pasek na czepku oznacza pielęgniarkę, czerwony – położną.

  • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.