Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Doktoranci UMB ze stypendiami Polpharmy.
 • Ostatnia zmiana 25.04.2017 przez Medyk Białostocki

  Doktoranci UMB ze stypendiami Polpharmy

  Karol Charkiewicz i Ewelina Piktel, doktoranci Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, zdobyli prestiżowe stypendia Polpharmy.

  Karol Charkiewicz (Klinika Perinatologii UMB, promotor: prof. Piotr Laudański) został wyróżniony za badania, w których poszukuje nowych, biomarkerów stanu przedrzucawkowego u kobiet ciężarnych i płodów. Choroba ta nie ma testu diagnostycznego, który z wyprzedzeniem mógłby prognozować wystąpienie tego schorzenia. Docenione przez Polpharmę badania wykorzystują najnowocześniejsze techniki analizy białek i lipidów tj. macierze białkowe oraz tandemową spektrometrię masową w celu zidentyfikowania zupełnie nowych czynników stanu zapalnego i sfingolipidów w osoczu kobiet z preeklampsją. Celem projektu jest uzupełnienie szlaku patomechanizmu preeklampsji o nowe, nieznane czynniki oraz wyznaczenie wartości predykcyjnych "nowych" biomarkerów choroby. W przyszłości może to się przyczynić do szybkiej i wczesnej diagnostyki tego zespołu chorobowego, co uchroni ciężarne kobiety przez powikłaniami w czasie trwania ciąży. To już kolejne wyróżnienie Karola Charkiewicza. Ten ma już na swoim kącie złoty medal na wystawie wynalazków w Genewie, czy też krajowy tytuł Studenta-Wynalazcy (oba za test pozwalający w okresie ciąży sprawdzić czy płód w łonie matki ma zespół Downa).

  Nagrodzona w konkursie stypendialnym rozprawa doktorska Eweliny Piktel (promotor: prof. Robert Bucki) dotyczy opracowania nowych metod terapii przeciwnowotworowej opartych na technikach nanomedycyny. Wykorzystanie nanocząstek, czyli cząstek o rozmiarach sięgających jednej miliardowej metra, pozwala na zwiększenie aktywności przeciwnowotworowej powszechnie stosowanych chemioterapeutyków i stwarza możliwość zmniejszenia oporności lekowej nowotworów w dawkach nietoksycznych dla zdrowych komórek pacjenta. Zakłada się ze zastosowanie nanosystemów w nowoczesnej terapii onkologicznej pozwoli na poprawę tolerancji leków przeciwnowotworowych oraz ograniczenie, bądź całkowitą eliminację ich działań niepożądanych oraz skutków ubocznych chemioterapii.

  Polpharma to największa polska firma produkująca leki. W swoim konkursie chce promowa© najzdolniejszych polskich doktorantów. Stypendyści wyłaniani są w drodze konkursu raz na dwa lata. W przeszłości laureatkami programu stypendialnego Polpharmy byli inni naukowcy z UMB: dr hab. Anna Szpakowicz (Kozieradzka), dr Danuta Dudzik, dr Ewa Gruszewska, dr Katarzyna Niemirowicz oraz dr Magdalena Rogalska

  mt

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.