Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Dwa granty NCN dla UMB .
 • Ostatnia zmiana 31.12.2014 przez Medyk Białostocki

  Dwa granty NCN dla UMB

  Prawie 285 mln zł przeznaczyło Narodowe Centrum Nauki na granty dotyczące badań podstawowych. Dwa zadania za 1,6 mln zł zrealizują naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

  W ogłoszonych przez NCN trzech konkursach:Opus 7 (skierowany do wszystkich naukowców), Preludium 7 (dla osób rozpoczynających karierę naukową i nieposiadających stopnia doktora)i Sonata 7 (dla osób rozpoczynających karierę naukową posiadającą stopień doktora) złożono w sumie 5 tys. wniosków. Wybrano z nich 715.

  837,6 tys. zł na badania otrzymał prof. Jerzy Pałka z Wydziału Farmaceutycznego. Tytuł jego projektu to: „Identyfikacja szlaku metabolicznego proliny jako molekularnego celu eksperymentalnej regulacji apoptozy/autofagii w komórkach raka sutka MCF-7”.

  779 tys. zł mogą kosztować badania „Profile metaboliczne charakteryzujące różne podtypy niedrobnokomórkowego raka płuca” - autorstwa dr Michała Ciborowskiego z Wydziału Lekarskiego.

  Granty NCN otrzymały też inne białostockie uczelnie, m.in. Politechnika Białostocka i Uniwersytet w Białymstoku:

  - „Badania nad poprawą selektywności i aktywności wybranych leków i naturalnych związków o właściwościach przeciwnowotworowych pod wpływem kompleksowania metalami” - prof. dr hab. Włodzimierz Wiktor Lewandowski, Politechnika, Wydział Budownictwa - 892,5 tys. zł

  - „Badania nad działaniem na wybrane czynniki etiologiczne bakteriozy pszczoły miodnej ekstraktów roślinnych oraz nad zależnością ich aktywności od składu chemicznego” - prof. dr hab. Valery Isidorov, UwB; Wydział Biologiczno-Chemiczny - 618 820 zł,

  - „Tax expenditures jako forma publicznego wsparcia przedsiębiorstw w Polsce” - mgr Renata Budlewska, Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Ekonomii i Zarządzania - 89 850 zł,

  - „Uwarunkowania reelekcji egzekutywy gminnej po 2002 roku w Polsce” - dr Sławomir Bartnicki, Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Historyczno-Socjologiczny - 150 120 zł,

  - „Synteza i zastosowanie nowych katalizatorów poliaminowych w homo- i heterogenicznych reakcjach C-H utleniania” - dr Aneta Nodzewska, Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Biologiczno-Chemiczny - 348 805 zł,

  - „Tworzenie nowych materiałów na bazie nanorurek węglowych i polimerów z odwzorowanymi jonami metali (CNT-IIP)” - mgr Karolina Halina Markiewicz, Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Biologiczno-Chemiczny - 150 000 zł

  - „Nanocząstki wielowarstwowe modyfikowane związkami fosforowymi” - mgr Urszula Wykowska, Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Biologiczno-Chemiczny - 149 998 zł

  - „Deskryptorowe układy nieliniowe i liniowe niecałkowitych rzędów” - prof. Tadeusz Kaczorek, Politechnika Białostocka; Wydział Elektryczny - 525 940 zł.

   

  bdc

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.