Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Medale i wyróżnienia dla najlepszych .
 • Ostatnia zmiana 17.10.2012 przez Medyk Białostocki

  Medale i wyróżnienia dla najlepszych

  Podczas uroczystości inauguracji roku akademickiego grupa naukowców i pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku otrzymała medale i nagrody.

  Najwyższym odznaczeniem - Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski - prezydent RP Bronisław Komorowski uhonorował: rektora UMB prof. Jacka Niklińskiego oraz prof. Michała Myśliwca. Warto dodać, że medal ten jest drugim najwyższym polskim państwowym odznaczeniem cywilnym, po Orderze Orła Białego. Nadaje się go za wybitne osiągnięcia na rzecz kraju, a jego historia sięga 1921 r.

  Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski - również na wniosek prezydenta Komorowskiego - zostali odznaczeni prof. Lech Chyczewski, prof. Zenon Mariak i prof. Jerzy Pałka.

  Medale Komisji Edukacji Narodowej na wniosek ministra edukacji narodowej - za szczególne zasługi dla edukacji - zostały przyznane prof. Andrzejowi Kemonie, dr Renacie Markiewicz-Żukowskiej, dr Stefanii Oniszczuk, dr Danucie Sulima, dr Annie Ochryciuk oraz dr. Wojciechowi Modrzejewskiemu.

  Minister zdrowia Bartosz Arłukowicz swoją specjalną nagrodą wyróżnił:

  * prof. Jana Górskiego - za całokształt dorobku naukowego dydaktycznego i organizacyjnego. Rektor prof. Jacek Nikliński: - Jest to nagroda za wieloletnią pracę na rzecz naszej uczelni. Prof. Górski był najdłużej urzędującym rektorem w historii uczelni, wieloletnim kierownikiem Zakładu fizjologii, w latach 2005-2008 przewodniczącym Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, członkiem Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, wyróżniony przez społeczność naszej uczelni tytułem doctora honoris causa. Pan profesor jest cenionym naukowcem, któremu uczelnia zawdzięcza wielu wypromowanych doktorantów i doktorów habilitowanych.

  * prof. Edwarda Bańkowskiego - indywidualną nagrodą dydaktyczną za słownik biochemiczny angielsko-polski, polsko-angielski. Rektor prof. Jacek Nikliński: - Profesor Bańkowski był dwa razy prorektorem ds. nauki, wieloletnim kierownikiem Zakładu biochemii lekarskiej. Jest niezwykle cenionym dydaktykiem i naukowcem, wyróżnionym tytułem doctora honoris causa uniwersytetu w Rennes we Francji oraz Śląskiego Uniwersytetu w Katowicach.

  * Indywidualne nagrody naukowe

  - Prof. Adrian Chabowski - za cykl prac obejmujące trzy publikacje naukowe z zakresu metabolizmu lipidów wewnątrzmięśniowych w warunkach insulinooporności.

  - Dr Jerzy Jaroszewicz, za cykl publikacji na temat badania nad immunopatogenezą wirusowych zapaleń wątroby.

  * Zespołowe nagrody naukowe

  - Doc. Małgorzacie Brzósce i współpracownikom za cykl prac dotyczących badań nad mechanizmami działania toksycznego kadmu i możliwością wykorzystania cynku w zapobiegania skutkom zdrowotnym narażenia na ten metal.

  - doc. Otylii Kowal-Bieleckiej i współpracownikom za cykl sześciu publikacji w dziedzinie reumatologii.

  Specjalne wyróżnienie za zasługi dla Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku otrzymali prof. Adam Czesław Dobroński i prof. Włodzimierz Buczko.

  Rektor prof. Nikliński: - Prof. Włodzimierz Buczko został wyróżniony za wieloletnią pracę organizacyjną na rzecz rozwoju UMB oraz wybitne osiągnięcia naukowe i dydaktyczne. Medal jest podziękowaniem za lata pracy na rzecz naszej uczelni. Panu prof. Dobrońskiemu chciałbym podziękować za wieloletnie działania na rzecz promocji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz wspieranie rozwoju uczelnianego wydawnictwa „Medyk Białostocki”. Szanowny panie profesorze, serdecznie dziękuję.

  bdc

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.