Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Minister Kudrycka: Więcej dla najlepszych.
 • Ostatnia zmiana 16.10.2012 przez Medyk Białostocki

  Minister Kudrycka: Więcej dla najlepszych

  O planach reform w finansowaniu szkolnictwa wyższego mówiła w swoim wystąpieniu minister nauki Barbara Kudrycka. Przekonywała, że zmiany są potrzebne, żeby wyodrębnić z ogólnej masy uczelni takie ośrodki, które nadają naukowy rytm innym

  Jak zaznaczyła minister Kudrycka, zawsze, kiedy rozpoczyna się nowy rok akademicki, przez media przetacza się dyskusja na temat tego, w jakim kierunku powinniśmy zmieniać szkolnictwo wyższe, jaka jest jego kondycja oraz jaki poziom sobą reprezentuje. W tych dyskusjach ścierają się dwa poglądy: egalitarny - czyli powszechności szkolnictwa wyższego, dostępnego dla każdego oraz elitarny - kształcenia tylko elit.

  Przeczytaj: Relacja z inauguracji roku akademickiego 

  - O ile nauka może i powinna być elitarna, to dostęp do szkolnictwa wyższego powinien być jak najszerszy - zastrzegała minister.

  Prof. Kudrycka dodała, że rozwój szkolnictwa wyższego to jedno z największych osiągnięć ostatniego 20-lecia w Polsce. Porównując z danymi z przeszłości, kiedy niektóre roczniki miały 10 proc. osób z wykształceniem wyższym, obecnie niektóre roczniki mają po ok. 40 proc.

  Jednak nie ma powodów do huraoptymizmu. Nie wszystkie uczelnie wyższe są sobie równe. Te, w których prowadzone są badania na najwyższym poziomie, muszą być wyodrębnione i zyskać status uczelni badawczych. Dzięki temu będą mogły liczyć na większe wsparcie, niż do tej pory. Pozostałe powinny skupić się na nauce praktycznych umiejętności, szczególnie przydatnych w pracy przyszłych absolwentów (będą to tzw. uczelnie zawodowe). Poprzez taki podział ministerstwo pośrednio liczy na to, iż uczelnie zaczną ze sobą rywalizować o bycie lepszym.

  Minister Kudrycka wspomniała też o powstałym niedawno programie Strategmed, na funkcjonowanie którego rząd przeznaczył 800 mln zł. Jego celem jest sfinansowanie badań służących profilaktyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych.

  - Mam nadzieję, że UMB nadal będzie tą uczelnią, która będzie wykorzystywać swoje szanse. Bo te 50 mln zł z KNOW to niewiele w porównaniu z wartością, ceną i znaczeniem społecznym badań, które są tutaj realizowane - podsumowała minister Kudrycka.

   

   

  Rozmowa z prof. Barbarą Kudrycką, minister szkolnictwa wyższego i nauki

  Wojciech Więcko: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, jako jedyny w regionie i tej części Polski, zyskał prestiżowy tytuł KNOW i oprócz tego dodatkowe 50 mln zł na rozwój nauki. Czy Pani zdaniem to dobrze wydane pieniądze?

  Prof. Barbara Kudrycka,minister nauki i szkolnictwa wyższego: - To będą dobrze wydane pieniądze. One będą wypłacane ratami przez pięć lat, po 10 mln zł rocznie. Oczywiście będziemy przeprowadzać kontrolę realizacji postępów badań, ale to, co ze środkami zrobią władze uczelni, czy zarządzający projektami badawczymi, to już zależy od nich samych. My czekamy na efekty tych osiągnięć. Na lepsze badania, nowe procedury medyczne, które pozwolą jeszcze lepiej stawiać diagnozy i lepiej leczyć ludzi. I moim zdaniem, co jest równie ważne, osiągnąć wyższą pozycję uczelni w kraju, i w świecie.

  Widziałam niedawno na wydziale zdrowia publicznego UMB wiele nowoczesnego sprzętu i mogę powiedzieć, że tu na uniwersytecie, w sferze nauki dzieją się ciekawe rzeczy.

  Czym jest Strategmed, o którym mówiła Pani w swoim wystąpieniu?

  - Strategmed to program warty 800 mln zł, które będą przeznaczone na badania w zakresie przeciwdziałania i leczenia chorób cywilizacyjnych. Program realizuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i już niedługo chcemy ogłaszać pierwsze konkursy. Jestem przekonana, że wielu naukowców, także z ośrodków białostockich, przystąpi do nich. Jak nie samodzielnie, to łącząc się w zespoły z badaczami z innych ośrodków naukowych, i to nie tylko polskich, ale i zagranicznych. Z tym, że granty będą przyznawane na konkretne badania. Bo na KNOW dajemy 10 mln zł rocznie i mówimy, teraz możecie to wykorzystać najlepiej, jak potraficie. Natomiast startując w Strategmedzie, trzeba mieć ciekawy, przełomowy program badawczy, żeby dostać pieniądze.

  Wspomniała też Pani, że uczelnie muszą się ze sobą ścigać, rywalizować.

  - Ścigać miedzy sobą, ale w swojej kategorii. Nie mogą rywalizować uczelnie zawodowe, o profilach praktycznych z uczelniami badawczymi. Bo chodzi o to, by ścigały się one ze sobą w swojej lidze i kategorii. I tak w przypadku UMB, który konkurując z innymi ośrodkami badawczymi, wygrał, dostając status KNOW.

  Z drugiej strony uczelnie zawodowe, które nie prowadzą badań na najwyższym poziomie, powinny realizować profile praktyczne i ścigać się w tej kategorii o to, jak dobrze, jakimi metodami przygotowują umiejętności swoich studentów.

  Rozmawiał Wojciech Więcko

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.