Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Muzea uczelniane - Jesteśmy!.
 • Ostatnia zmiana 06.11.2014 przez Medyk Białostocki

  Muzea uczelniane - Jesteśmy!

  Minął trzeci rok działalności Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB. Czas ten minął pod znakiem wielu wydarzeń, wystaw, wydawnictw przywracających pamięć o dziedzictwie naszej Alma Mater, jak też i historii lecznictwa na Podlasiu. Dowodem niesłabnącego zainteresowania jest frekwencja. W ubiegłym roku akademickim odwiedziło nas ponad 21 000 zwiedzających.

  Muzeum skupia się w swej działalności na rozpowszechnianiu i promowaniu idei muzealnictwa akademickiego na forum krajowym i międzynarodowym. Bardzo dużym osiągnięciem stało się powołanie w maju 2014 roku ogólnopolskiego Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych. Idea ta zrodziła się w 2012 roku na mocy porozumienia między UMB, GUmed i UW. Przedstawiciele naszego muzeum weszli w skład zarówno komitetu założycielskiego jak też i zarządu głównego. W ramach wspólnych działań w UMB w dniach 7 maja - 6 czerwca 2014 gościła wystawa „Muzea Uczelniane - Jesteśmy!”. Celem wystawy było zwrócenie uwagi ogółu społeczeństwa na istnienie niezwykle ciekawych, a wciąż zbyt mało docenianych uczelnianych placówek muzealnych. 17 stycznia 2014 roku gościliśmy Zarząd Główny Stowarzyszenia Muzealników Polskich w zabytkowych murach Pałacu Branickich, propagując tym samym ideę muzealnictwa uczelnianego, jak też wpisując się do roli współorganizatorów I Kongresu Muzealników Polskich w 2015 roku.

  Z roku na rok muzeum rozszerza swoją ofertę kulturalną i edukacyjną. Obecnie oprócz tradycyjnego zwiedzania muzeum i Pałacu Branickich oferujemy osiem tematów lekcji muzealnych, skierowanych do dzieci i młodzieży z całej Polski. Organizowane są cykliczne wydarzenia takie jak: Tydzień Lekarza, Tydzień Dentysty, Mikołajki, Walentynki. W październiku ubiegłego roku muzeum poraz pierwszy włączyło się do udziału w miejskiej akcji „Tydzień dziecka w Białymstoku”,organizowanej we współpracy Wydziału Pedagogiki i Psychologii UWB oraz Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Z okazji Dnia Dziecka oraz Urodzin Izabeli Branickiej 1 czerwca 2014 rokumuzeum, Biuro Promocji i Rekrutacji we współpracy z Szkołą Podstawową nr 47 im. J. K. Branickiego w Białymstoku zorganizowało pierwszą grę pałacową. Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się piąta Noc Muzeów na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, która obyła się 17 maja 2014 roku. Braliśmy udział także w I Festiwalu Zdrowia i Urody w Supraślu (13 lipca 2014).

  Jako placówka służąca przede wszystkim ochronie dziedzictwa akademickiego 18 listopada 2013 roku muzeum po raz pierwszy wzięło udział w europejskich obchodach Dnia Dziedzictwa Akademickiego. Organizatorami byli: Zakład Patomorfologii Lekarskiej, Muzeum Historii Medycyny i Farmacji oraz Biuro Promocji i Rekrutacji UMB. W maju 2014 roku muzeum zorganizowało także spacer historyczny „W blasku ognia, pod osłoną nocy” w ramach ceremonii otwarcia IX Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Życiodajna Śmierć - Pamięci Elizabeth Kübler-Ross”.

  W lutym 2014 roku w muzeum otwarta została wystawa pt. „Projekt z ryciny czytany”. Przedstawia ona etapy rewaloryzacji założenia pałacowo-ogrodowego Branickich w Białymstoku zaś głównymi bohaterami są: XVIII-wieczna rycina M.H. Rentza, projekty T. Rogali i D. Sikory oraz modele rzeźb artysty Michała Jackowskiego.

  Muzeum organizuje także alternatywne akcje ukazujące kulturę i sztukę. W dniu 7 grudnia 2014 roku w ramach Międzynarodowego Festiwalu Filmów Krótkometrażowych „Żubroffka”odbył się pokaz filmów „Legendy starej Pragi”. Na tą jedną noc muzeum zyskało nową scenografię i nowych bohaterów dawnych legend, takich jak Golem czy Hrabina. Stała współpraca z Białostockim Ośrodkiem Kultury zaowocowała także kolejnym wydarzeniem. W ramachDni Sztuki Współczesnej 1 czerwca 2014 roku Pałac Branickich zmienił się w przestrzeń teatralną i stał się siedzibą futurystycznej Ambasady.

  Muzeum stara się także wyjść naprzeciw osobom niepełnosprawnym. Dzięki zorganizowanemu kursowi języka migowego na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, 5 lipca 2014 roku we współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Niesłyszącym MIG-iem odbyło się zwiedzanie muzeum i pałacu przeznaczone dla osób niesłyszących.

  Cieszy fakt, że zarówno wydawnictwa muzealne, jak też i opracowywane projekty zdobywają uznanie i nagrody. MonografiaDoktorzy honoris causa Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 1950-2013” pod redakcją L. Chyczewskiego, M. Grassmann, P. Radziejewskiego, M. Piszczatowskiej zdobyła wyróżnienie w kategorii publikacja w konkursie na Najciekawsze Wydarzenie Muzealne Roku 2013 w regionie podlaskim. Magdalena Grassmann została wybrana koordynatorem lokalnym (wraz z Adamem Jakuciem z Supraśla) w konkursie organizowanym przez Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie na organizację projektu „Muzeum na kółkach”. Jest on częścią projektu „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”, olbrzymiego przedsięwzięcia realizowanego przy wsparciu finansowym funduszu norweskiego i EOG w wysokości 12,5 mln zł. W dniach 27-29 września 2014 mobilna wystawa ukazująca dziedzictwo Żydów Polskich odwiedziła Supraśl. Wystawie towarzyszyły liczne wydarzenia przygotowane przez koordynatorów, skupiające się wokół historii regionalnej. Także Marta Piszczatowska - pracownik muzeum - została uhonorowana przez Zespół Szkół nr 4 w Białymstoku statuetką Złote serce Ireny Białówny za zasługi w edukacji dzieci i młodzieży.

  Rozwój muzeum jest zależny od świadomości zachowywania dziedzictwa medycznego w naszym społeczeństwie, a zwłaszcza w środowisku akademickim. Dzięki poszczególnym darczyńcom kolekcja medycznych i farmaceutycznych artefaktów powiększa się z miesiąca na miesiąc. W roku akademickim 2013/2014 wsparli nas: dr K. Berentowicz, Andrzej Bieluczyk, A. Borek (Kraków), prof. W. Buczko, prof. L. Chyczewski, D. Dąbrowska-Charytoniuk (Biblioteka Główna UMB), prof. Janusz Dzięcioł, mgr inż. Tomasz Goździkiewicz (SPP ZOZ w Choroszczy), prof. J. Górski, prof. Z. Grabowska (Klinika Chirurgii Szczękowej i Plastycznej), prof. J. Grygorczuk, dr J. Kapała (Z. Biofizyki), prof. E. Krajewska-Kułak, dr Józef Kuźmiński, prof. E. Hassmann-Poznańska, M. Ludera, M. Naliwajko, prof. A. Niemcunowicz-Janica, prof. Z. Puchalski, dr A. Romatowska-Dziób (Oddział I Gruźlicy i Chorób Płuc z Pododdziałem Chemioterapii USK), T. Rogala, D. Szotko (NZOZ Promed-Schol), Przedszkole nr 1 w Białymstoku, Szkoła Podstawowa nr 15 w Białymstoku, Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 w Białymstoku, Publiczne Gimnazjum nr 15 w Białymstoku, Zespół Szkół Zawodowych nr 5 w Białymstoku, Dział Administracyjno-Gospodarczy i Usług UMB. Darczyńcom serdecznie dziękujemy.

  Magdalena Grassmann

  Marta Piszczatowska

   

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.