Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Nagrody i wyróżnienia naukowców UMB.
 • Ostatnia zmiana 06.11.2014 przez Medyk Białostocki

  Nagrody i wyróżnienia naukowców UMB

  Inauguracja nowego roku akademickiego to dobra okazja, by nagrodzić tych pracowników uczelni, którzy w swojej pracy wybijają się ponad przeciętność.

  Jako pierwszy Srebrnym Krzyżem Zasługiw działalności na rzecz rozwoju medycyny odebrał docent Jan Kochanowicz. Wyróżnienie przyznał prezydent RP Bronisław Komorowski na wniosek ministra zdrowia.

  Następnie Medalem Komisji Edukacji Narodowejzostała odznaczona prof. Halina Kemona oraz docent Małgorzata Brzóska.

  Później wręczone zostały nagrody naukowe ministra zdrowia. I tak:

  - nagrodę indywidualną za całokształt dorobku naukowego, organizacyjnego i dydaktycznego w dziedzinie nefrologii przyznano profesor Jolancie Małyszko (kierownik II Kliniki Nefrologii z Oddziałem Leczenia Nadciśnienia Tętniczego i Pododdziałem Dializoterapii została najlepszym naukowcem 2013 r. na UMB. Otrzymała nagrodę rektora I stopnia, za największą liczbę publikacji i zdobytych punktów za publikacje).

  - nagrodę indywidualną organizacyjną I stopnia za osiągnięcia organizacyjne w zakresie jakości badań naukowych i prac rozwojowych UMB, skutkujących podwyższeniem kategorii naukowej jednostki, poprawy dydaktyki i kształcenia poprzez wdrażanie nowatorskich systemów jakości kształcenia otrzymała prof. Elżbieta Skrzydlewska (Wydział Farmacji w zeszłym roku otrzymał kategorię naukową A+, to wyróżnienie dla najlepszych z najlepszych jednostek naukowych z kraju),

  - zespołową dydaktyczną za nowatorskie zredagowanie materiałów dydaktycznych w postaci podręcznika „Leczenie ukierunkowane na cele molekularne w onkologii i hematoonkologii” wręczono profesorowi Markowi Wojtukiewiczowi i docent Ewie Sierko,

  - indywidualną naukową I stopnia za osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego - przyznano docentowi Arkadiuszowi Surażyńskiemu.

  bdc

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.