Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Najlepszy naukowiec UMB 2014 r.
 • Ostatnia zmiana 06.02.2015 przez Medyk Białostocki

  Najlepszy naukowiec UMB 2014 r

  Ponad tysiąc punktów Impact Factor za swoje publikacje uzyskali naukowcy UMB w minionym roku. To rekord w historii naszej uczelni.

  Rekordowa okazała się też pula środków finansowych, którą na nagrody przeznaczył rektor prof. Jacek Nikliński. Po raz pierwszy kwota ta przekroczyła milion złotych, dokładnie 1 mln 50 tys. zł. - Te pieniądze to świetna inwestycja na przyszłość - powiedział podczas uroczystości wręczenia nagród naukowych, dydaktycznych, za całokształt pracy oraz dyplomy honorowe za działalność naukową (dla osób, które współpracowały z naukowcami UMB, a nie są pracownikami uczelni lub są jej emerytowanymi pracownikami). Wydarzenie to odbyło się w połowie grudnia w Auli Magna Pałacu Branickich.

  W sumie w kilku kategoriach uhonorowano ok. 450 osób. W najbardziej prestiżowej kategorii – naukowej – najlepsza okazała się prof. Anna Wasilewska

  Nagroda to symboliczny dyplom oraz całkiem materialny przelew środków na konto w banku. Najlepsi naukowcy otrzymali w sumie po kilkanaście tysięcy złotych.

   

  Jak się zostaje najlepszym naukowcem UMB 2014 r.?

  Prof. dr hab. Anna Wasilewska, kierownik Kliniki Pediatrii i Nefrologii:-Na ten wynik złożyła się nie tylko moja praca, ale też praca moich współpracowników. Na obecnym etapie rozwoju nauki nie ma szans na osiągniecie sukcesu w pojedynkę. Przygotowanie liczącej się publikacji czy realizacja ambitnego projektu naukowego składa się z wielu etapów. Trwa przeważnie kilka miesięcy. Gdybym była w swojej pracy zdana tylko na siebie, z całą pewnością opublikowanie takiej ilości prac w ciągu roku nie byłoby możliwe.

  Od momentu kiedy zostałam samodzielnym pracownikiem naukowym miałam jasną, wypracowaną przez kilka wcześniejszych lat koncepcję organizacji pracy naukowej w Klinice. Koncepcja opiera się na zaangażowaniu osób zainteresowanych pracą naukową na różnych etapach ich rozwoju zawodowego. W zależności od ich umiejętności osoby te realizują poszczególne etapy pracy. Mam na myśli nie tylko pracowników naukowych, ale również studentów, którzy mają możliwość zaangażowania się w badania naukowe. Taka organizacja praca pozwala na wykorzystanie potencjału naukowego osób niezależnie od ich wiedzy i doświadczenia. Z drugiej strony wymierną korzyścią jest możliwość nabycia przez te osoby praktycznych umiejętności, które z łatwością będą mogły być wykorzystane w ich przyszłej samodzielnej pracy. 

  System ten wielokrotnie sprawdził się w praktyce. Wystarczy wspomnieć o sukcesach naszego koła naukowego liczącego ponad 20 osób, którego prace były wielokrotnie nagradzane lub wyróżniane na konferencjach naukowych w Polsce i zagranicą. W roku 2012/2013 dzięki tym osiągnięciom koło naukowe przy Klinice Pediatrii i Nefrologii zostało uznane za najlepsze koło UMB. 

  Najważniejszymi twórcami sukcesu są moi pracownicy, którzy na co dzień kierują poszczególnymi projektami. Bez nich osiągnięcie sukcesu nie byłoby możliwe. A należy dodać, że praca naukowa nie jest nasza jedyną działalnością. Kolejnymi równie istotnymi są praca dydaktyczna, również wysoko oceniana przez studentów oraz prowadzenie 46-łóżkowego oddziału pediatrycznego wraz ze stacją dializ.

  Poza tym zwyczajnie opłaca się być w naukowej czołówce uczelni. Im więcej dobrych prac opublikujemy, tym więcej środków finansowych pozyskujemy na kolejne badania. Jako jednostka naukowa o dużych osiągnięciach jesteśmy dobrze postrzegani przez władze uczelni. Przeważnie nie słyszymy odmowy, kiedy potrzebujemy dodatkowych środków na badania, nowy sprzęt czy zagraniczny wyjazd.

  W tym roku zajęłam pierwsze miejsce, a w naszym rankingu naukowym, ale jako Klinika od kilku lat jesteśmy czołówce jeśli chodzi o osiągnięcia naukowe. Nie ukrywam, że jednym z kluczy do sukcesu jest uważne i przemyślane wybieranie czasopism, w których publikujemy artykuły. Przeważnie wybieramy czasopisma zagraniczne. W obecnych czasach poziom naukowy pracownika jest oceniany liczbą zdobytych punktów KBN. Jedna „zagraniczna” publikacja może ich przynieść 30-35, „polska” – 6-7.

  Wiodące tematy naszej pracy są zbliżone do tego jakich pacjentów przyjmujemy w klinice. Obecnie istotnym problemem jest występowanie nadciśnienia, otyłości i zespołu metabolicznego u dzieci i młodzieży. Stąd też nasze zainteresowanie z tą tematyką. Aktualnie realizujemy duży projekt z udziałem studentów mający na celu ocenę wpływu wysiłku fizycznego monitorowanego za pomocą specjalnych urządzeń – ACTIGRAFÓW na spadek masy ciała i ciśnienia tętniczego u młodzieży.

  Naukowe plany na przyszłość? Kontynuacja obecnych badań. Mamy również kilka pomysłów na nowe projekty, które mam nadzieję uda nam się rozpocząć w najbliższej przyszłości. Planujemy badania z zakresu metabolomiki, genomiki i chorób cywilizacyjnych, które należą do obszarów tematycznych realizowanych przez naszą uczelnię. Chcemy też pozyskiwać więcej środków na badania spoza budżetu uczelni, np. z Narodowego Centrum Nauki.

   

  Prof. Anna Wasilewska jest białostoczanką, absolwentka III LO i naszego uniwersytetu. Medycyna nie była jej pierwszym wyborem. Uczyła się w klasie matematyczno-fizycznej i początkowo chciała studiować anglistykę lub handel zagraniczny. Decyzję o studiowaniu medycyny podjęła w klasie maturelnej. Pierwszą (i jedyną) pracę rozpoczęła w I Klinice Chorób Dzieci (po zmianie nazwy Klinika Pediatrii i Nefrologii). Tu przeszła wszystkie szczeble kariery naukowej i zawodowej. Specjalizacje z pediatrii I i II stopnia, z nefrologii ogólnej i wkrótce również z nefrologii dziecięcej.

   

  Not. bdc

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.