Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Nagrody rektorskie 2018.
 • Ostatnia zmiana 24.01.2019 przez Medyk Białostocki

  Nagrody rektorskie 2018

  To już tradycja, że w połowie grudnia odbywa się spotkanie tych wszystkich osób z naszej Uczelni, które stanowią o jej potencjale naukowym, prestiżu i dokonaniach. To uroczystość wręczenia nagród rektorskich.

  Data: 17 grudnia 2018, poniedziałek. Godzina: 12. Miejsce: Aula Magna, Pałac Branickich. Na stole po lewej stronie, przy oknie, czeka na wręczenie kilkaset dyplomów za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne (w trzech stopniach). To symboliczne podziękowanie za pracę. Laureat jest wyczytywany, a dyplom wręcza rektor. Łącznie do nagrodzenia zakwalifikowano 402 osoby, w tym: 36 (nagroda naukowa) za pozyskanie grantu na działalność naukową, 256 (nagroda naukowa) za prace publikowane w czasopismach posiadających punktację MNiSW, 100 - nagrodę dydaktyczną (w tym 5 osób nagrodzono za pozyskanie grantu na działalność dydaktyczną), 10 osób wyróżniono za całokształt dorobku.

  Przed uroczystością uczelniana księgowość na konto każdej z wyróżnionych osób przelewa stosowną kwotę nagrody. Jej wysokość jest ściśle określona i zależy od stopnia wyróżnienia, czy poszczególnych osiągnięć.

  Uroczystość jest też okazją do uhonorowania pracowników uczelni, za inne dokonania.

  • Na wniosek Ministra Zdrowia za zasługi w działalności na rzecz rozwoju medycyny oraz ochrony zdrowia, a także za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej Srebrnym Krzyżem Zasługi został wyróżniony prof. Karol Kamiński (na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach).

  Ponadto warto wspomnieć, że w tym roku nagrody Ministra Zdrowia otrzymali :

  1. Za osiągnięcia organizacyjne -  prof. dr hab. Adrian Chabowski – nagroda za wybitne osiągnięcia organizacyjne wpływające znacząco na podniesienie jakości praktycznego nauczania w oparciu o nowoczesne techniki symulacji medycznych,

  2. Zespołową za osiągnięcia dydaktyczne -  prof. dr hab. n. med.  Małgorzata Pietruska, dr hab. Ewa Dolińska – autorstwo podręcznika pt. „Regeneracja tkanek przyzębia”

  3. Indywidualną naukową za osiągnięcia będące podstawą do nadania stopnia doktora habilitowanego - dr hab. Michał Ciborowski z Centrum Badań Klinicznych - praca habilitacyjna w dziedzinie medycyny pt.: „Ocena zmian szlaków metabolicznych fosfolipidów wywołanych chorobami układu krążenia z wykorzystaniem wielkoskalowych metod opartych na spektrometrii mas” - cykl 5 prac.

   

  • Nagrodą za całokształt dorobku naukowego, dydaktycznego, organizacyjnego zostały uhonorowane następujące osoby :

  Prof. Bodzenta-Łukaszyk Anna

  Prof. Gołębiewska Maria

  Prof. Kemona Halina

  Prof. Popko Janusz

  Prof. Sierakowski Stanisław

  Prof. Skowroński Jan

  Prof. Tomasiak Marian

  Dr Fiedorczuk Irena

  Dr Piłat-Marcinkiewicz Barbara

  Dr Rogowska Szadkowska Dorota

   

  • Rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przyznał także nagrody naukowe za uzyskanie w roku 2017 finansowania projektów badawczych w ramach następujących konkursów: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa, Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Urzędu Miejskiego w Białymstoku, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz środków własnych firmy Pfizer Polska Sp. z o.o.

  Nagroda naukowa za pozyskanie grantu jako kierownik projektu:

  Nagroda I stopnia:

  1. Prof. Krętowski Adam
  2. Prof. Moniuszko Marcin (2 granty)
  3. Prof. Skrzydlewska Elżbieta
  4. Doc. Kochanowicz Jan
  5. Doc. Moniuszko-Malinowska Anna
  6. Doc. Rahman Nafis
  7. Dr Adamska-Patruno Edyta (3 granty)
  8. Dr Krzyżak Michalina

   

   

  Nagroda II stopnia

  1. Prof. Moniuszko Marcin
  2. Prof. Zajkowska Joanna
  1. Doc. Karczewska-Kupczewska Monika
  1. Doc. Mogielnicki Andrzej
  1. Dr Mikłosz Agnieszka

   

  Nagroda III stopnia

  1. Prof. Kamiński Karol
  2. Doc. Ciborowski Michał
  3. Doc. Sierko Ewa
  4. Doc. Tycińska Agnieszka
  5. Dr Fiedoruk Krzysztof
  6. Dr Genowska Agnieszka
  7. Dr Gornowicz Agnieszka
  8. Dr Hermanowicz Justyna
  9. Dr Łukaszuk Bartłomiej
  10. Dr Misztal Tomasz
  11. Dr Pancewicz Joanna
  12. Dr Prokopiuk Sławomir
  13. Dr Szymańska Emilia
  14. Dr Świderska Magdalena
  15. Dr Toczek Marek
  16. Lek.          Szczerbiński Łukasz

   

  Nagroda naukowa III stopnia za opiekę naukową nad doktorantem, który pozyskał grant jako kierownik projektu

   

  1. Prof. Robert Bucki
  2. Prof. Barbara Malinowska
  3. Prof. Dariusz Pawlak
  4. Doc. Andrzej Mogielnicki

   

  • Nagrody dydaktyczne przyznane przez studentów w konkursie „Najlepszy Nauczyciel Akademicki”. Nagrody wręczali przedstawiciele kapituły konkursowej: Mateusz Grochowski (przewodniczący Samorządu Studentów UMB), Agnieszka Senderowska, Adrianna Zańko

   

  Nagroda dydaktyczna I stopnia :

  Prof. Adam Hołownia

  Dr Paweł Drągowski

  Dr Katarzyna Snarska

   

  Nagroda dydaktyczna II stopnia :

   Doc. Dorota Lemancewicz

   Dr Izabela Prokop

   Dr Ewa Stefańska

  Nagroda dydaktyczna III stopnia

  Dr Paweł Muszyński

  Dr Justyna Hermanowicz

  Dr Sławomir Czaban

   

  • Rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przyznał Dyplomy uznania za doskonałe przygotowanie do ogólnopolskiego konkursu z wiedzy anatomicznej studentów Wydziału Lekarskiego, co skutkowało czołową lokatą w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Anatomicznej „Golden Scapula”

  Prof. Janusz Dzięcioł

  Doc. Dorota Lemancewicz

  Dr Beata Klim

  Dr Magdalena Szkudlarek

  • Nagrody dydaktyczne za uzyskanie dofinansowania dla projektu dotyczącego działalności dydaktycznej uczelni:

   

  Nagroda I stopnia:

  Prof. Małgorzata Brzóska

  Prof. Marcin Moniuszko

  Doc. Anna Moniuszko-Malinowska

   

  Nagroda II stopnia:

  Prof. Irina Kowalska

  Prof. Marcin Moniuszko

  Prof. Elżbieta Skrzydlewska

  Doc. Anna Moniuszko-Malinowska (2 granty)

   

  Nagroda III stopnia:

  Doc. Tomasz Hryszko

   

  Nagrody naukowe

   

  Nagrody naukowe I stopnia

  1. prof. dr hab.

  Chabowski Adrian

   

  1. prof. dr hab.

  Bucki Robert

   

  1. dr n. med.

  Niemirowicz-Laskowska Katarzyna

   

  1. prof. dr hab.

  Małyszko Jolanta

   

  1. prof. dr hab.

  Żendzian-Piotrowska Małgorzata

   

  1. prof. dr hab.

  Moniuszko Marcin

   

  1. prof. dr hab.

  Zalewska Anna

   

  1. dr hab.

  Milewski Robert

   

  1. prof. dr hab.

  Krajewska-Kułak Elżbieta

   

  1. prof. dr hab.

  Pawlak Dariusz

   

  1. mgr

  Maciejczyk Mateusz

   

  1. dr hab.

  Tomczyk Michał

   

  1. prof. dr hab.

  Ładny Jerzy

   

  1. prof. dr hab.

  Pawlak Krystyna

   

  1. prof. dr hab.

  Szmitkowski Maciej

   

  1. prof. dr hab.

  Krętowski Adam

   

  1. dr hab.

  Błachnio-Zabielska Agnieszka

   

  1. prof. dr hab.

  Car Halina

   

  1. prof. dr hab.

  Kasacka Irena

   

  1. dr n. med.

  Świderska Magdalena

   

  1. prof. dr hab.

  Kułakowska Alina

   

  1. prof. dr hab.

  Mroczko Barbara

   

  1. prof. dr hab.

  Flisiak Robert

   

  1. dr hab.

  Surażyński Arkadiusz

   

  1. prof. dr hab.

  Pałka Jerzy

   

  1. prof. dr hab.

  Skrzydlewska Elżbieta

   

  1. prof. dr hab.

  Winnicka Katarzyna

   

  1. dr n. med.

  Mikłosz Agnieszka

   

  1. dr hab.

  Leszczyńska Katarzyna

   

  1. dr n. med.

  Łukaszuk Bartłomiej

   

  1. dr n. med.

  Harasim-Symbor Ewa

   

  1. prof. dr hab.

  Flisiak Iwona

   

  1. prof. dr hab.

  Malinowska Barbara

   

  1. dr hab.

  Baran Anna

   

  1. dr hab.

  Myśliwiec Hanna

   

  1. prof. dr hab.

  Małyszko Jacek

   

  1. prof. dr hab.

  Kamiński Karol

   

  1. prof. dr hab.

  Nikliński Jacek

   

  1. prof. dr hab.

  Brzóska Małgorzata

   

  1. dr n. farm.

  Gęgotek Agnieszka

   

  1. prof. dr hab.

  Rutkowski Ryszard

   

  1. prof. dr hab.

  Musiał Włodzimierz

   

  1. dr hab.

  Mikołuć Bożena

   

  1. prof. dr hab.

  Kowal-Bielecka Otylia

   

  1. dr n. med.

  Baranowska-Kuczko Marta

   

  1. prof. dr hab.

  Kułak Wojciech

   

  1. dr hab.

  Waszkiewicz Napoleon

   

  1. dr hab.

  Ciborowski Michał

   

  1. prof. dr hab.

  Borawska Maria

   

  1. dr hab.

  Socha Katarzyna

   

  1. dr hab.

  Reszeć Joanna

   

  1. dr hab.

  Ostrowska Lucyna

   

  1. dr n. med.

  Tokajuk Grażyna

   

  1. prof. dr hab.

  Bodzenta-Łukaszyk Anna

   

  1. dr n. farm.

  Amelian Aleksandra

   

  1. prof. dr hab.

  Kłoczko Janusz

   

  1. dr n. med.

  Daniluk Tamara

   

  1. dr hab.

  Niklińska Wiesława

   

  1. prof. dr hab.

  Wasilewska Anna

   

  1. prof. dr hab.

  Kowal Krzysztof

   

  1. dr n. med.

  Daniluk Jarosław

   

  1. dr n. med.

  Milewska Anna

   

  1. mgr

  Cwalina Urszula

   

  1. dr n. med.

  Motkowski Radosław

   

  1. dr hab.

  Orywal Karolina

   

  1. dr n. farm.

  Szoka Łukasz

   

  1. prof. dr hab.

  Pietruska Małgorzata

   

  1. dr n. med.

  Krętowski Rafał

   

  1. dr hab.

  Zabielski Piotr

   

  1. dr hab.

  Ławicki Sławomir

   

  1. dr hab.

  Karna Ewa

   

  1. dr hab.

  Hermanowicz Adam

   

  1. dr n. med.

  Daniluk Urszula

   

  1. prof. dr hab.

  Dąbrowska Milena

   

  1. prof. dr hab.

  Zajkowska Joanna

   

  1. dr hab.

  Szynaka Beata

   

  1. prof. dr hab.

  Laudański Piotr

   

  1. prof. dr hab.

  Waszkiel Danuta

   

  1. dr hab.

  Galicka Anna

   

  1. prof. dr hab.

  Chabielska Ewa

   

  1. dr n. med.

  Pędzińska-Betiuk Anna

   

  1. prof. dr hab.

  Pancewicz Sławomir

   

  1. dr n. med.

  Wójcik Beata

   

  1. dr n. med.

  Kowalczuk Krystyna

   

  1. dr hab.

  Tomaszuk-Kazberuk Anna

   

  1. dr hab.

  Cybulski Mateusz

   

  1. dr n. med.

  Modzelewska Beata

   

  1. dr hab.

  Kleszczewski Tomasz

   

  1. prof. dr hab.

  Wojtukiewicz Marek

   

  1. dr n. med.

  Hempel Dominika

   

  1. dr hab.

  Sierko Ewa

   

  1. dr n. farm.

  Gornowicz Agnieszka

   

  1. prof. dr hab.

  Bielawski Krzysztof

   

  1. dr n. med.

  Tomasiak-Łozowska Maria

   

  1. prof. dr hab.

  Bielawska Anna

   

  1. prof. dr hab.

  Kemona Halina

   

  1. prof. dr hab.

  Panasiuk Anatol

   

  1. dr hab.

  Myśliwiec Piotr

   

  1. dr hab.

  Kozłowski Mirosław

   

  1. prof. dr hab.

  Dąbrowski Andrzej

   

  1. dr n. med.

  Klimiuk Anna

   

  1. dr n. med.

  Fiedoruk Krzysztof

   

  1. dr hab.

  Zbucka-Krętowska Monika

   

  1. dr inż.

  Niemira Magdalena

   

  1. prof. dr hab.

  Chrostek Lech

   

  1. dr n. farm.

  Misztal Tomasz

   

  1. dr hab.

  Rusak Tomasz

   

  1. prof. dr hab.

  Naumnik Beata

   

  1. mgr

  Brańska-Januszewska Justyna

   

  1. dr n. med.

  Skurska Anna

   

  1. dr hab.

  Markiewicz-Żukowska Renata

   

  1. dr n. farm.

  Naliwajko Sylwia

   


             

   

  Nagrody naukowe II  stopnia

  1. prof. dr hab.

  Jóźwik Maciej

  1. dr hab.

  Matuszczak Ewa

  1. dr hab.

  Dymicka-Piekarska Violetta

  1. dr hab.

  Jelski Wojciech

  1. dr n. farm.

  Kałaska Bartłomiej

  1. dr n. med.

  Będkowska Grażyna

  1. dr hab.

  Cylwik Bogdan

  1. dr n. med.

  Borys Jan

  1. dr n. farm.

  Biernacki Michał

  1. dr n. med.

  Muszyńska Elżbieta

  1. dr hab.

  Kramkowski Karol

  1. dr n. med.

  Muszyński Paweł

  1. dr hab.

  Grygorczuk Sambor

  1. dr n. med.

  Kapica-Topczewska Katarzyna

  1. dr hab.

  Cechowska-Pasko Marzanna

  1. dr hab.

  Moniuszko-Malinowska Anna

  1. dr hab.

  Kurek Krzysztof

  1. dr n. med.

  Czupryna Piotr

  1. mgr

  Weresa Jolanta

  1. dr n. med.

  Niczyporuk Marek

  1. dr n. farm.

  Toczek Marek

  1. prof. dr hab.

  Dębek Wojciech

  1. dr hab.

  Kondrusik Maciej

  1. dr n. med.

  Kołodziej Urszula

  1. dr hab.

  Ustymowicz Andrzej

  1. dr hab.

  Łukaszuk Cecylia

  1. dr n. farm.

  Rysiak Edyta

  1. dr n. med.

  Konstantynowicz-Nowicka Karolina

  1. dr hab.

  Kozłowska Hanna

  1. dr hab.

  Szpakowicz Anna

  1. dr hab.

  Łuczaj Wojciech

  1. dr hab.

  Nazaruk Jolanta

  1. mgr

  Kloza Monika

  1. dr n. farm.

  Gromotowicz-Popławska Anna

  1. prof. dr hab.

  Górska Maria

  1. dr hab.

  Kochanowicz Jan

  1. dr n. med.

  Sawicka-Powierza Jolanta

  1. mgr

  Strawa Jakub

  1. prof. dr hab.

  Bossowski Artur

  1. prof. dr hab.

  Bachórzewska-Gajewska Hanna

  1. dr n. med.

  Bernatowicz Paweł

  1. prof. dr hab.

  Łebkowska Urszula

  1. prof. dr hab.

  Jabłońska Ewa

  1. dr hab.

  Lisowska Anna

  1. prof. dr hab.

  Ostrowska Halina

  1. dr hab.

  Ratajczak-Wrona Wioletta

  1. prof. dr hab.

  Wołczyński Sławomir

  1. dr n. med.

  Świdnicka-Siergiejko Agnieszka

  1. dr n. med.

  Kuć Joanna

  1. dr hab.

  Hryszko Tomasz

  1. dr n. farm.

  Szekalska  Marta

  1. dr hab.

  Naumnik Wojciech

  1. dr n. med.

  Łebkowska Agnieszka

  1. prof. dr hab.

  Sobkowicz Bożena

  1. dr n. med.

  Tankiewicz-Kwedlo Anna

  1. prof. dr hab.

  Kowalska Irina

  1. dr hab.

  Adamska Agnieszka

  1. dr n. med.

  Gruszewska Ewa

  1. dr hab.

  Sierpińska Teresa

  1. dr n. med.

  Parfieniuk-Kowerda Anna

  1. dr hab.

  Przylipiak Andrzej

  1. dr n. farm.

  Sosnowska Katarzyna

  1. dr n. farm.

  Czarnomysy Robert

  1. prof. dr hab.

  Dobrzycki Sławomir

  1. dr hab.

  Rusak Małgorzata

  1. prof. dr hab.

  Gołębiewska Maria

  1. prof. dr hab.

  Popko Janusz

  1. dr hab.

  Konarzewska Beata

  1. prof. dr hab.

  Braszko Jan

  1. dr n. med.

  Łotowska Joanna

  1. dr n. med.

  Bonda Tomasz

  1. mgr

  Wasilewska Katarzyna

  1. prof. dr hab.

  Winnicka Maria

  1. lek.

  Kiluk Paulina

  1. prof. dr hab.

  Sobaniec-Łotowska Maria

  1. mgr

  Hlebowicz-Sarat Kornelia

  1. lek.

  Karaszewski Jacek

  1. prof. dr hab.

  Lebensztejn Dariusz

  1. dr hab.

  Karczewska-Kupczewska Monika

  1. dr n. farm.

  Tomczyk Monika

  1. dr n. med.

  Żelazowska-Rutkowska Beata

  1. dr hab.

  Karpińska Maria

  1. dr hab.

  Knapp Paweł

  1. prof. dr hab.

  Łapiński Tadeusz

  1. prof. dr hab.

  Tomasiak Marian

  1. dr n. med.

  Werel Tadeusz

  1. dr hab.

  Konstantynowicz Jerzy

  1. dr n. biol.

  Żebrowska Ewa

  1. dr hab.

  Sierakowska Matylda

  1. prof. dr hab.

  Maciorkowska Elżbieta

  1. prof. dr hab.

  Matowicka-Karna Joanna

  1. dr hab.

  Bołkun Łukasz

  1. dr n. med.

  Zalewska Magdalena

  1. dr n. farm.

  Kusaczuk Magdalena

  1. dr n. med.

  Chwieśko-Minarowska Sylwia

  1. dr hab.

  Baranowski Marcin

  1. dr n. biol.

  Kowalczuk Oksana

  1. dr hab.

  Bielecki Marek

  1. dr n. med.

  Antonowicz Bożena

  1. dr n. med.

  Miąsko Agnieszka

  1. dr hab.

  Pryczynicz Anna

  1. lek.

  Załęski Piotr

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Nagrody naukowe III stopnia

  1. prof. dr hab.

  Mróz Robert

  1. dr hab.

  Taranta-Janusz Katarzyna

  1. dr hab.

  Witkowska Anna

  1. lek.

  Garkowski Adam

  1. dr n. med.

  Guszczyn Tomasz

  1. dr n. med.

  Snarska Katarzyna

  1. dr n. med.

  Klejna Katarzyna

  1. dr hab.

  Łukaszewicz-Zając Marta

  1. dr n. med.

  Sienkiewicz Dorota

  1. dr n. med.

  Kamianowska Monika

  1. dr hab.

  Zujko Małgorzata

  1. dr n. med.

  Adamska-Patruno Edyta

  1. prof. dr hab.

  Mariak Zenon

  1. prof. dr hab.

  Miltyk Wojciech

  1. dr hab.

  Porowski Tadeusz

  1. dr hab.

  Rahman Nafis

  1. dr n. med.

  Rogalska Magdalena

  1. mgr

  Rybałtowska-Kawałko Paula

  1. dr n. med.

  Chorąży Monika

  1. dr n. med.

  Choromańska Magdalena

  1. lek.

  Jakoniuk Marta

  1. dr n. med.

  Kalinowska Anna

  1. dr n. med.

  Małus Aleksandra

  1. prof. dr hab.

  Niemcunowicz-Janica Anna

  1. dr n. med.

  Okulczyk Kamila

  1. dr hab.

  Okurowska-Zawada Bożena

  1. dr n. med.

  Paszko-Patej Grażyna

  1. dr n. med.

  Piotrowska-Depta Maria

  1. dr n. med.

  Sadowska Anna

  1. dr n. o zdr.

  Sochoń Karolina

  1. dr hab.

  Terlikowski Robert

  1. dr n. o zdr.

  Wojtkowski Janusz

  1. dr n. med.

  Bebko Barbara

  1. dr n. med.

  Kulikowska Elżbieta

  1. lek.

  Rutkowski Robert

  1. lek.

  Zajkowska Agata

  1. dr n. farm.

  Ambrożewicz Ewa

  1. dr n. med.

  Jurgilewicz Dorota

  1. dr n. med.

  Kostecka-Sochoń Paula

  1. dr n. med.

  Krzyżak Michalina

  1. dr n. med.

  Kubas Bożena

  1. lek.

  Kwiatkowski Mikołaj

  1. lek.

  Maliszewska Katarzyna

  1. lek.

  Okuniewska Natalia

  1. dr hab.

  Szczepański Marek

  1. lek.

  Szczerbiński Łukasz

  1. dr n. med.

  Kobus Agnieszka

  1. dr hab.

  Tycińska Agnieszka

  1. dr n. med.

  Dziemiańczyk-Pakieła Dorota

  1. lek.

  Flisiak-Jackiewicz Marta

  1. dr hab.

  Sieśkiewicz Andrzej

  1. dr n. med.

  Sulewska Magdalena

  1. dr n. med.

  Wasilewska Ewa

  1. dr hab.

  Dolińska Ewa

  1. dr n. chem.

  Tokarzewicz Anna

  1. dr n. med.

  Majewski Piotr

  1. dr n. med.

  Janica Jacek

  1. dr hab.

  Panasiuk Barbara

  1. dr hab.

  Kierklo Anna

  1. dr n. med.

  Sieńko Anna

  1. prof. dr hab.

  Tryniszewska Elżbieta

  1. dr hab.

  Wieczorek Piotr

  1. dr n. med.

  Dmuchowska Diana

  1. dr n. farm.

  Hermanowicz Justyna

  1. dr n. med.

  Kraśnicki Paweł

  1. prof. dr hab.

  Mariak Zofia

  1. dr n. med.

  Duraj Ewa

  1. dr n. med.

  Sobaniec Stefan

  1. dr n. o zdr.

  Guzowski Andrzej

  1. prof. dr hab.

  Midro Alina

  1. prof. dr hab.

  Hirnle Tomasz

  1. dr n. med.

  Kamińska Joanna

  1. dr n. med.

  Kralisz Paweł

  1. dr n. med.

  Łukasiewicz Adam

  1. prof. dr hab.

  Olszewska Ewa

  1. dr hab.

  Osada Joanna

  1. dr hab.

  Piszcz Jarosław

  1. lek.

  Piszczatowski  Bartosz

  1. dr hab.

  Romanowicz Lech

  1. dr hab.

  Hady Razak Hady

  1. dr hab.

  Bagińska Joanna

  1. dr n. med.

  Buczko Piotr

  1. prof. dr hab.

  Chyczewska Elżbieta

  1. dr n. med.

  Dunaj Justyna

  1. dr n. med.

  Fejfer Katarzyna

  1. dr n. med.

  Kossakowska Agnieszka

  1. dr n. med.

  Kuźmiuk Anna

  1. dr n. med.

  Łapuć Izabela

  1. dr n. med.

  Ojdana Dominika

  1. dr hab.

  Sacha Paweł

  1. dr n. med.

  Szulimowska Julita

  1. mgr

  Zalewska Iwona

  1. prof. dr hab.

  Lewczuk Piotr

  1. dr n. med.

  Pancewicz Joanna

  1. prof. dr hab.

  Bień Barbara

  1. dr n. med.

  Doroszkiewicz Halina

  1. dr n. med.

  Wacewicz-Muczyńska Marta

  1. dr n. med.

  Kapała Jacek

  1. dr n. med.

  Garley Marzena

  1. dr n. med.

  Siemieniako Joanna

  1. dr n. med.

  Stefańska Ewa

  1. prof. dr hab.

  Wasiluk Alicja

  1. dr hab.

  Wojewódzka-Żelezniakowicz Marzena

  1. dr n. med.

  Dziemidowicz Magdalena

  1. dr n. o zdr.

  Wendołowicz Agnieszka

  1. prof. dr hab.

  Darewicz Barbara

  1. prof. dr hab.

  Myśliwiec Janusz

  1. dr n. med.

  Redźko Sławomir

  1. lek.

  Bacharewicz-Szczerbicka Joanna

  1. dr n. med.

  Kudelski Jacek

  1. prof. dr hab.

  Mrugacz Małgorzata

  1. prof. dr hab.

  Sulkowski Stanisław

  1. dr n. med.

  Koper -Lenkiewicz Olga

  1. dr hab.

  Brzósko Szymon

  1. dr n. med.

  Rydzewska-Rosołowska Alicja

   

  Nagrody dydaktyczne

  Nagroda dydaktyczna I stopnia

   

  1. prof. dr hab.   Bień Barbara
  2. dr n. med.                   Baranowska Anna
  3. dr hab.            Cybulski Mateusz
  4. dr n. med.                   Jankowiak Barbara
  5. dr n. med.                   Klimaszewska Krystyna
  6. dr n. o zdr.                 Kondzior Dorota
  7. dr n. med.                   Kowalczuk Krystyna
  8. dr n. med.                   Kowalewska Beata
  9. prof. dr hab.   Krajewska-Kułak Elżbieta
  10. dr n. med.                   Kułak Piotr
  11. prof. dr hab.   Kułak Wojciech
  12. dr n. o zdr.                 Lankau Agnieszka
  13. dr hab.            Lewko Jolanta
  14. dr hab.            Łukaszuk Cecylia
  15. dr hab.            Marcinowicz Ludmiła
  16. prof. dr hab.   Pawlak Dariusz
  17. prof. dr hab.   Przylipiak Andrzej
  18. dr n. med.                   Rolka Hanna
  19. dr hab.            Waszkiewicz Napoleon
  20. dr hab.            Wojszel Zyta

  Nagroda dydaktyczna II stopnia

   

  1. dr n. med.                  Borys Jan
  2. dr n. med.                  Konstantynowicz-Nowicka Karolina
  3. dr hab.                        Milewski Robert
  4. dr hab.                        Mogielnicki Andrzej
  5. dr hab.                        Moniuszko-Malinowska Anna
  6. prof. dr hab.   Pancewicz Sławomir
  7. dr n. o zdr.                 Sarnacka Emilia
  8. dr n. med.                  Sawicka-Żukowska Małgorzata
  9. dr n. med.                  Terlikowska Katarzyna
  10. dr hab.                        Witkowska Anna
  11. prof. dr hab.   Zajkowska Joanna
  12. prof. dr hab.   Zalewska Anna
  13. dr hab.                        Zujko Małgorzata

   

  Nagroda dydaktyczna III stopnia

  1. prof. dr hab.   Borawska Maria
  2. dr n. med.                  Chorąży Monika
  3. prof. dr hab.   Chrostek Lech
  4. dr n. farm.                  Czajkowska-Kośnik Anna
  5. dr n. med.                  Doroszkiewicz Halina
  6. dr n. o zdr.                 Dzięcioł-Anikiej Zofia
  7. dr n. med.                  Galińska-Skok Beata
  8. dr n. o zdr.                 Genowska Agnieszka
  9. dr n. farm.                  Gruszewska Ewa
  10. dr n. o zdr.                 Kaniewska Katarzyna
  11. dr n. med.                  Kirpsza Bożena
  12. dr hab.                        Kobus Grażyna
  13. dr hab.                        Konarzewska Beata
  14. dr n. o zdr.                 Konopka Anna
  15. dr n. med.                  Koper-Lenkiewicz Olga
  16. prof. dr hab.   Kuryliszyn-Moskal Anna
  17. dr n. med.                  Łagoda Katarzyna
  18. dr                               Łobaczuk-Sitnik Anna
  19. dr n. med.                  Łuczaj-Cepowicz Elżbieta
  20. dr hab.                        Marczuk-Kolada Grażyna
  21. dr n. med.                  Markowski Tomasz
  22. dr n. o zdr.                 Mirska Anna
  23. dr n. farm.                  Naliwajko Sylwia
  24. lek.                             Okuniewska Natalia
  25. dr n. med.                  Olejnik Beata
  26. dr hab.                        Orywal Karolina
  27. dr n. o zdr.                 Owłasiuk Anna
  28. dr n. med.                  Piekut Krystyna
  29. dr n. med.                  Popławska Regina
  30. dr n. med.                  Rogowska-Szadkowska Dorota
  31. dr n. hum.                  Sawicka Julia
  32. dr n. med.                  Sierżantowicz Regina
  33. dr n. med.                  Snarska Katarzyna
  34. dr n. med.                  Trochimowicz Lech
  35. dr n. farm.                  Trofimiuk Monika
  36. dr hab.                        Van Damme-Ostapowicz Katarzyna
  37. prof. dr hab.   Winnicka Katarzyna

   

   

  opr. bdc

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.