Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Absolwenci w Bostonie .
 • Ostatnia zmiana 06.11.2019 przez Medyk Białostocki

  Absolwenci w Bostonie

  Relacja z 8-go Zjazdu Absolwentów UMB/AMB w Ameryce Północnej w Bostonie przygotowana przez Włodzimierza Łopaczyńskiego, współzałożyciela i prezesa stowarzyszenia absolwentów

  Zjazd w Bostonie rozpoczął się 6 września 2019, zakończył trzy dni później. Bazą zjazdową był Le Meridien Hotel, Boston Cambridge.

  Dzień 1 (6 września, wieczór)

  1. Dr Irena Lobsenz-Druzba, główna organizatorka 8-go Zjazdu Absolwentow UMB/AMB w Ameryce Północnej, powitała wszystkich zebranych gości.   

  2. Wystąpienie prorektora d.s nauki UMB prof. Marcina Moniuszki : „Medical University of Białystok: where dreams become reality”.

  3.            Wystąpienie mecenasa Marka Leśniewskiego-Laas, wieloletniego honorowego Konsula Rzeczypospolitej Polski w Bostonie.

  4.            Keynote Lecture: Professor David Kwiatkowski (Professor at Harvard Medical School and Senior Physician at Brigham and Women’s Hospital/Dana-Farber Cancer Institute) “Polish Heritage and Fellows, and Human Genetics: a Personal Reflection”

  Profesor Kwiatkowski, absolwent California Institute of Technology (CalTech), Massachussets Institute of Technology (MIT), oraz Columbia University (medycyna), przedstawił znaczące sukcesy z własnej naukowej I lekarskiej kariery, jak również niesamowitą historię poszukiwania swoich polskich korzeni. Urodził się w USA jako trzecia generacja polskich emigrantów. Zmienił nazwisko z amerykańskiego, na typowo polsko brzmiące, które zresztą było nazwiskiem rodowym jego babki. Od 2006 r. jego program naukowy w onkologii jest stale finansowany przez Narodowy Instytut Raka w Bethedzie, a przez jego laboratorium przewinęło się jak do tej pory 10-ciu stypendystów z Polski. W chwili obecnej pracują u niego dwie polskie post-doktorantki, które również były obecne w czasie jego prezentacji

   

  Dzień 2 (7 września 2019 r., rano)

  Poranek rozpoczął się tradycyjnym - zorganizowanym po raz drugi - biegiem na dystansie 5 km. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody ufundowane przez organizatorów.

   

  Dzień 2 (przedpołudnie i południe)

  Pierwsza sesja. Prowadzący: prof. Jerzy Sarosiek (El Paso, TX) 

  1.            Prof. Irina Kowalska: Wystąpienie dziekan Wydziału Lekarskiego UMB “"Kształcenie Studentów w UMB - wyzwania i osiągnięcia"

  Wystąpienie pani Dziekan okazało się szalenie interesujące, gdyż wielu słuchaczy było szczególne zainteresowanych warunkami przyjęcia oraz studiowania na UMB w aspekcie potencjalnych studentów pochodzących z Ameryki Północnej.

  2.            Dr Wes (Wiesław) Rocki (Villages, FL) “How to recognize and heal the Adverse Childhood Experiences (ACE); the common Root Cause of Chronic Diseases in Adulthood”     

  Dr Rocki specjalizuje się obecnie w alternatywnej medycynie. Bada on improwizację jako postawę samoleczenia. Szczególnym jego zainteresowaniem jest leczenie pierwotnej przyczyny większości chorób przewlekłych - niekorzystnych doświadczeń z dzieciństwa. Twierdzi on, że w ramach samorozwoju uzdrawiające są wspomnienia emocjonalne z dysfunkcyjnego dzieciństwa.

  3.            Dr Wojtek Dworakowski (Boston, MA) “Thoughts on Increasing the Odds of Success in Drug Discovery: Cystic Fibrosis Example”

  Były doktorant prof. Jana Gorskiego z Zakładu Fizjologii UMB, jeszcze przed ukończeniem doktoratu na UMB pracował z drem Włodkiem Łopaczyńskim w University of Pennsylvania w Filadelfii. Absolwent znanej Wharton Business School, University of Pennsylwania (absolwenci tej uczelni to m.in. prezydent USA Donald Trump, Warren Buffett oraz Elon Musk). Pracuje obecnie jako Associate Director w Vertex Pharmaceuticals w Bostonie.

  Druga sesja: 

  Prowadzący: dr Krzysztof Siwek (Augusta, KS – sponsor zjazdów oraz inicjator powstania Izby Alumnów UMB/AMB w Białymstoku) 

  1. Dr Waldemar Nikliński  (Chicago, IL) “100 lat Polskiego Czerwonego Krzyża”    

  Dr Nikliński pokazał fragmenty video ze zorganizowanej w maju br. w chicagowskim Muzeum Polskim prezentacji o historii Polskiego Czerwonego Krzyża i Polakach zaangażowanych w jego działalność.

  2.  Dr Błażej Lojewski (Chicago, IL): Przeszłe i przyszłe wernisaże na rzecz wsparcia Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Laskach z uwzględnieniem aspektu ogólnego rozwoju i pobudzania indywidualnych talentów dzieci”                                                                                                          

   

  Sobota (popołudnie)

  Zwiedzanie Harvard Campus

  18:00 - 22:00 - Wspólna kolacja połączona z Balem Lekarskim (Le Meridien Hotel, Boston Cambridge), prezentacje nagród oraz odznaczeń

   

  Dzień 3 (8 września 2019 r., rano)

  Trzecia sesja: Prowadzący: dr Teresa Zyglewska (Nashville, TN) oraz Waldemar Nikliński (Chicago IL)

  1. Dr Piotr Brukasz (Chicago, Il): „Misja oraz działalność Związku Lekarzy Polskich w Chicago”

  Dr Brukasz sprawuje obecnie funkcję wiceprezesa Związku Lekarzy Polonijnych w Chicago – największej polonijnej organizacji skupiającej medycznych profesjonalistów polskiego pochodzenia w USA.

  Włodek Łopaczynski (Bethesda, MD): „Historia Stowarzyszenia, sprawy bieżące oraz plany na przyszłość”       

  Otwarte forum członków Stowarzyszenia:

  Przedyskutowano następujące sprawy:

  - daty oraz miejsca następnych dwóch zjazdów (9 Zjazd – Białystok, 9 października 2020 r.; 10 Zjazd – Washington, DC, jesień 2021 r.)

  - propozycja utworzenie funduszu stypendialnego dla najlepszych studentów UMB (Jerzy Sarosiek)

  - odznaki Srebrna, Złota, Honorowa Stowarzyszenia Absolwentów UMB – kryterium przyznania w zależności np. od zasług, udziału w sponsorowaniu czy tez wspierania działalności UMB.

  - Prof. Irena Sarosiek przekazała informację na temat akcji w UDSK pt. “Mis na Onkostrachy”.

  - Padła propozycja powołania Federacji Lekarzy UMB pracujących za granica Polski (najlepsza okazja jej utworzenia będzie w październiku przyszłego roku, przy okazji obchodów 70-tej rocznicy powstania UMB).

  - Zastanawiano się Jak ułatwić start w USA absolwentom Wydziału Lekarskiego UMB z wykładowym jeżykiem angielskim.

  Ogólnie, każdy z uczestników w czasie trzech dni zjazdu miał okazję zabrać głos, czy podzielić się z innymi swoimi wspomnieniami z czasów studiowania w Białymstoku. Była to świetna okazja by dowiedzieć się o wielu nieznanych, a bardzo ciekawych i często zabawnych faktach z historii uczelni. Powstał pomysł, aby spróbować zebrać te opowieści i je opublikować. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia wyrazili chęć aktywnego uczestnictwa w tego rodzaju procesie.

  Włodzimierz Łopaczyński

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.