Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Advances z dwójką .
 • Ostatnia zmiana 23.08.2018 przez Medyk Białostocki

  Advances z dwójką

  Uczelniane pismo „Advances in Medical Sciences” może się już pochwalić współczynnikiem Impact Faktor 2,064. To kolejny wzrost w ostatnich latach.

   

  Raport z najnowszymi wskaźnikami za 2017 r. w końcu czerwca opublikowała firma Clarivate Analytics.

  Impact factor to wskaźnik cytowalności czasopisma. Im wyższy tym lepiej. Jego wzrost oznacza, że w czasopiśmie publikuje się coraz lepsze artykuły naukowe. Choć trzeba brać zawsze poprawkę, że IF danego czasopisma zawsze należy rozpatrywać w porównaniu z innymi czasopismami z tej samej kategorii (różnice pomiędzy dziedzinami mogą być naprawdę znaczące).

  „Advances in Medical Sciences” jest czasopismem elektronicznym, w którym publikowane są artykuły tylko w języku angielskim. Wydawane jest dwa razy w roku. Znajduje się w bazie jednego z najbardziej prestiżowych wydawnictw naukowych na świecie - Elsevier. Czasopismo jest sklasyfikowane w kategorii tematycznej „Medicine, Research and Experimental”, która obejmuje 133 tytuły z całego świata, w tym tylko 3 z Polski („Advances” ma najwyższy IF spośród tych wydawanych w naszym kraju).

  Historia pisma sięga 1955 r., wtedy nazywało się „Roczniki Akademii Medycznej w Białymstoku - Annales Academiae Medicae Bialostocensis”.W 2006 r. zostało przemianowane na „Advances in Medical Sciences”. Wraz ze wzrostem współczynnika IF wzrosło też zainteresowanie autorów ze świata. Redakcja stale współpracuje z ekspertami nie tylko z Europy, ale też z USA czy Kanady. Rozgląda się też na chińskim rynku naukowym. W kraju tym naukowcy muszą się zmierzyć z ogromną presją związaną z publikacjami (na doktorat można liczyć, kiedy publikacje artykułów z wykonanych do niego badań dadzą możliwość uzyskania co najmniej 10 IF).

  Redaktorem naczelnym „Advances” jest prof. Jacek Nikliński.

  bdc

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.