Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Akredytacje w stronę Azji .
 • Ostatnia zmiana 24.01.2019 przez Medyk Białostocki

  Akredytacje w stronę Azji

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało Uniwersytetowi Medycznemu w Białymstoku środki na sfinansowanie kosztów związanych z uzyskiwaniem uznanych na całym świecie akredytacji zagranicznych: Aspire Certificate (w ramach nowej kategorii oceny: Curriculum) oraz Sri Lanka Medical Council Accreditation.

   

  Aspire Certificate to akredytacja przyznawana uczelniom kształcącym w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej przez International Association for Medical Education (AMEE). ASPIRE dostarcza mechanizmów, które pozwalają ulepszać na całym świecie procesy kształcenia i rezultaty przez identyfikację, rozpoznawanie i nagradzanie doskonałości w poszczególnych obszarach. To jedyny tego typu proces akredytacyjny w skali globalnej, co stanie się bardzo istotnym wyróżnikiem UMB we współpracy międzynarodowej i pozwoli na dotarcie z informacjami o UMB do większej liczby studentów i kadry zagranicznej. Dotychczas żadna uczelnia medyczna w Polsce nie posiada akredytacji ASPIRE. Przy czym należy dodać, że akredytację tę posiada wiele uczelni z grona TOP 500 Rankingu Szanghajskiego (to w oparciu o ten ranking ocenia się poziom szkolnictwa wyższego w poszczególnych krajach). Uzyskiwanie akredytacji ASPIRE będzie możliwe od października 2018 r. Dzięki temu UMB stanie się uczelnią rozpoznawalną w wymiarze międzynarodowym.

   

  Sri Lanka Medical Council Accreditation to akredytacja zagraniczna szczególnie istotna w przypadku rekrutowania kandydatów na studia z krajów Azji Południowej i Południowo-Wschodniej (w szczególności Indii i Sri Lanki). To właśnie te kierunki ekspansji wskazał Senat UMB jako jeden z celów do realizacji w Strategii Umiędzynarodowienia Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na lata 2018 - 2020. Akredytacja dotyczy studiów anglojęzycznych na kierunku lekarskim prowadzonym w ramach English Division. Posiadanie przez UMB akredytacji Sri Lanka Medical Council umożliwiłoby lankijskim absolwentom UMB wykonywanie zawodu lekarza w Sri Lance.

  Sri Lanka jest krajem liczącym ponad 21 mln ludzi. To potentat na światowym rynku herbaty, ale też kraj licznie odwiedzany przez turystów. To wszystko przekłada się na mocny rozwój gospodarki. Zainteresowanie studiami za granicą w tym kraju, w szczególności na kierunkach medycznych, jest bardzo duże. Wielu młodych obywateli Sri Lanki podejmuje studia medyczne w krajach europejskich. Kluczem do wyboru uczelni jest często posiadanie przez nią stosownej akredytacji, tak by po ukończeniu studiów taka osoba mogła wrócić do swojego kraju i pracować tam jako lekarz.

  UMB jest drugą uczelnią medyczną w Polsce (obok Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego), która otrzymała z MNiSzW środki na pozyskanie tej akredytacji.

   

  Warto tylko przypomnieć, że UMB to krajowy lider w pozyskiwaniu środków na przeprowadzenie największej liczby procedur akredytacyjnych spośród uniwersytetów medycznych w Polsce.

   

  dr Tomasz Maliszewski,

  Dział Współpracy Międzynarodowej

   

  Dział Współpracy Międzynarodowej to nowa jednostka na naszej uczelni, która swoimi zadaniami będzie obejmować większość międzynarodowych spraw dotyczących UMB, m.in. współpracę z ośrodkami zagranicznymi, międzynarodową promocję uczelni, czy też różnego rodzaju wyjazdy zagraniczne.

  Kierownikiem działu jest dr Tomasz Maliszewski, a jednostka znajduje się w prawym skrzydle Pałacu Branickich, na I piętrze (pokój 100)

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.