Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Awans do Rady NCBiR.
 • Ostatnia zmiana 16.11.2020 przez Medyk Białostocki

  Awans do Rady NCBiR

  Dr hab. Karol Kramkowski (Zakład Chemii Fizycznej) został powołany przez ministra nauki do Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

  NCBiR jest agencją, która zajmuje się stymulowaniem współpracy pomiędzy naukowcami a otoczeniem gospodarczym, tak by wspierać innowacyjność. I właśnie na realizację takich wspólnych przedsięwzięć przyznaje granty. Jednocześnie, poprzez wdrażane inicjatywy, NCBiR zwraca uwagę na konieczność podniesienia świadomości kadry B+R w zakresie znaczenia ochrony własności przemysłowej oraz możliwości uzyskania międzynarodowej ochrony patentowej przez jednostki naukowe.

  Rada Centrum to ciało doradcze i opiniotwórcze, która wyznacza strategiczne kierunki proponowanych zadań badawczych i rozwojowych. Posiada decydujący głos w zakresie ustanawiania składu zespołów ekspertów i rozporządzania majątkiem centrum. W jej skład wchodzi 30 osób, w tym: 10 członków wskazanych przez środowiska naukowe, 10 wskazanych przez środowiska społeczno-gospodarcze i finansowe oraz 10 przedstawicieli administracji państwowej. Kadencja rady trwa 4 lata, przy czym co 2 lata następuje wymiana połowy jej składu.

  bdc

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.