Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Biznes w UMB.
 • Ostatnia zmiana 27.10.2017 przez Medyk Białostocki

  Biznes w UMB

  Powstaje nowy uczelniany portal internetowy, który będzie się zajmował tylko i wyłącznie komercyjną stroną nauki.

  - Chcemy się lepiej pokazać przedsiębiorcom. Zainteresować ich tym, w jakich obszarach możemy wspólnie odnosić sukcesy - zdradza dr Andrzej Małkowski z Biura Ochrony Własności Intelektualnej i Transferu Technologii UMB.

  Potrzebę stworzenia portalu wymusiło życie. W zeszłym roku prorektor ds. nauki prof. Marcin Moniuszko podczas jednego z zagranicznych spotkań prezentował ofertę naukową uczelni. Przedstawił najnowsze osiągnięcia badawcze ludzi, którzy tu pracują, ale też sprzęt, jakim dysponują. A że uczelnia w ostatnim czasie zakupiła z dotacji unijnych naprawdę światowej klasy urządzenia, to ich posiadanie odbierane jest w środowisku naukowym bardzo pozytywnie. Jeden z uczestników spotkania jeszcze podczas wystąpienia prorektora sprawdził stronę internetową naszej uczelni (www.umb.edu.pl) i zapytał, dlaczego nie może tam znaleźć tych informacji.

  - Co prawda są one na uczelnianej stronie internetowej, ale nie wyeksponowane jako te najważniejsze. Bierze się to stąd, że uczelniana witryna skierowana jest głównie do studentów, maturzystów oraz osób zajmujących się dydaktyką, a nie do odbiorców poszukujących partnerów do swoich przedsięwzięć. To głównie dlatego jest potrzeba stworzenia odrębnego portalu - tłumaczy dr Andrzej Małkowski z uczelnianego Biura Ochrony Własności Intelektualnej i Transferu Technologii.

  Decyzje podjęto szybko. Środki na stworzenie portalu znalazły się w projekcie „Inkubator Innowacyjności +” współfinansowanym przez MNiSW ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

  Technicznie prace nad witryną zajęły kilka miesięcy. We wrześniu był już gotowy mechanizm funkcjonowania samego portalu i rozpoczęło się wypełnianie go treścią. To ona jest najważniejsza.

  Prócz prezentacji poszczególnych jednostek badawczych, ofert realizacji konkretnych badań, czy usług eksperckich, będą też bazy ze sprzętem, a także danymi poszczególnych naukowców i kontaktami do nich. Jako że tych danych będzie naprawdę dużo, toteż najważniejsze w całym portalu wydają się wyszukiwarki.

  - Można znaleźć kontakt do naszego naukowca nawet nie znając jego nazwiska, a jedynie wpisując nazwę dziedziny naukowej. Oczywiście po nazwisku też znajdziemy. Jeżeli będziemy chcieli wykorzystać konkretne urządzenie badawcze w naszej pracy, to wystarczy wpisać jego nazwę do wyszukiwarki i w jednej chwili będziemy wiedzieli, gdzie ono się znajduje, wraz z kontaktem do tej jednostki i listą pracujących tam specjalistów. Przy okazji będzie też można zobaczyć, jakie inne sprzęty ma dana jednostka. Przecież nasz przyszły partner może będzie szukał też informacji na temat innych swoich badań - opowiada dalej dr Małkowski.

  Portal będzie dwujęzyczny, po polsku i po angielsku.

  Jak dodaje dr Małkowski naturalnymi partnerami do współpracy dla UMB są firmy i instytucje działające w sektorze zdrowia, farmacji czy przemysłu spożywczego. Jednak nie tylko: - Nie zamykamy się wyłącznie na firmy ze sfery szeroko rozumianego tematu zdrowia. Możemy współpracować ze wszystkimi. Np. firmy budowlane czasami muszą sprawdzać, jak ich produkty oddziaływują na zwierzęta czy ludzi, a my takie badania możemy zrobić. 

  Nie ma też obostrzeń dotyczących samej formy współpracy. Uczelnia chce realizować wspólnie z partnerami z przemysłu całe projekty, ale też może dla nich wykonać pojedyncze badania, analizy, czy ekspertyzy.

  Jedną z możliwych opcji współpracy może być też pomoc w przygotowywaniu wniosków i dokumentacji na potrzeby ubiegania się o granty.

  - Taka możliwość w świadczeniu usług narodziła się przypadkowo. Współpracując z dotychczasowymi naszymi partnerami, często im podpowiadaliśmy, jak mają przygotować dokumenty konkursowe, na co bardziej zwracać uwagę. Jako uczelnia mamy ogromne doświadczenia w ubieganiu się o różne granty. Nasze rady okazywały się pomocne, aż wreszcie zaczęły padać pytania wprost o pomoc w przygotowaniu takich wniosków - dodaje dr Małkowski.

  Portal ma też pełnić funkcję promocyjną. Ma być narzędziem dla naukowców uczestniczących w konferencjach naukowych w kraju i na świecie, którzy są często pytani o możliwość współpracy i potrzebują czegoś, co potwierdzi potencjał naukowy UMB.

  Cały portal ma być gotowy już w połowie października i wtedy formalnie zostanie uruchomiony.

  Pięć najciekawszych centrów badawczych UMB

  Centrum Medycyny Doświadczalnej - jedyny w Polsce akademicki ośrodek z certyfikatem Good Laboratory Practice (GLP). Dokument ten ma światową rangę i przyznaje się go tym laboratoriom, które gwarantują najwyższą jakość, ale też niepodważalność badań. Ich wyniki uznawane są praktycznie na całym świecie, także w USA. W CMD można prowadzić badania przyszłych leków, sprawdzać ich właściwości fizykochemiczne, toksyczne i farmakokinetyczne. Centrum zajmuje się też komercyjną hodowlą zwierząt laboratoryjnych (myszy i szczury).

  Centrum Badań Klinicznych - ośrodek naukowy zlokalizowany w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym, w którym poszukiwane są innowacyjne metody diagnostyki i leczenia różnych schorzeń (np. obecnie prowadzone są badania dotyczące chorób cywilizacyjnych). Laboratorium posiada bardzo specjalistyczny sprzęt pozwalający sprawdzać, jak dane produkty czy zjawiska oddziałują na organizm człowieka. Warto dodać, że z usług CBK regularnie korzystają piłkarze ekstraklasowej Jagiellonii Białystok.

  Laboratorium Obrazowania Molekularnego - to ośrodek wyposażony w najlepszy w kraju skaner PET/MRi, który stosuje się przy wczesnej diagnostyce np. nowotworowej.

   

   

  Centrum Bioinformatyki i Analizy Danych - komputerowe i obliczeniowe serce Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Doskonałe wsparcie dla podmiotów zainteresowanych wykonaniem analiz wielkoskalowych czy zaawansowanych obliczeń statystycznych.

  Euroregionalne Centrum Farmacji - całe spektrum najnowocześniejszych laboratoriów chemicznych, biologicznych i farmaceutycznych wraz z ekspertami gotowymi do pracy.

   

   

  OSTATNIE ZGŁOSZENIA PATENTOWE NAUKOWCÓW UMB

  Biosensor do oznaczania stężenia enzymu katepsyny L

  Wynalazek znacznie skraca czas oznaczenia stężenia enzymu w płynach ustrojowych. Metoda jest znacznie tańsza od istniejącej, szybsza i wymaga mniejszej ilości materiału biologicznego.

  Sposób oznaczania wrażliwości tkanek na insulinę, sposób identyfikacji insulinooporności i określania predyspozycji do zaburzenia z nią związanego oraz zastosowanie wskaźnika insulinowrażliwości

  Insulinooporność, czyli zmniejszona odpowiedź biologiczna na insulinę, jest czynnikiem ryzyka cukrzycy typu 2, chorób układu krążenia, chorób neurodegeneracyjnych, niektórych nowotworów i wielu innych schorzeń. Opracowanie prostego wskaźnika oceniającego stopień insulinooporności może mieć istotne zastosowanie w profilaktyce cukrzycy typu 2 i innych chorób związanych z insulinoopornością.

  Ekstrakt z grzyba poliporoidalnego, kompozycja zawierająca ten ekstrakt oraz jego zastosowanie

  Przedmiotem wynalazku jest użycie ekstraktu z grzyba poliporoidalnego w celu zahamowania wzrostu komórek nowotworowych jelita grubego. Ekstrakt wykazał zdolność do hamowania wzrostu komórek raka jelita grubego w badaniach in vitro. Ponadto podawanie ekstraktu spowodowało ograniczenie wzrostu guza w badaniach in vivo.

  Zastosowanie metabolitów jako biomarkerów do przewidywania porodu przedwczesnego i sposób identyfikacji porodu przedwczesnego

  Poród przedwczesny jest główną przyczyną okołoporodowej umieralności niemowląt, powodując od 50 do 95 proc. zgonów noworodków. Odsetek porodów przedwczesnych waha się w granicach od 5 do 12 proc. i od dłuższego czasu pomimo postępu w terapii i diagnostyce pozostaje niezmienny. Mechanizmy porodu przedwczesnego są do chwili obecnej nie do końca wyjaśnione. Wynalazek dotyczy nowego sposobu użycia metabolitów jako biomarkerów w porodzie przedwczesnym. Bez względu na metodę oznaczania ich zawartości, mogą stać się one w przyszłości podstawą wczesnego, szybkiego oraz taniego sposobu diagnozowanego porodu przedwczesnego.

  Penta-O-galoilo-D-glukoza do zastosowania w sposobie zmniejszenia liczby monocytów

  Przedstawiony wynalazek dotyczy rynku farmaceutycznego skupiającego się na preparatach stosowanych w terapii zakażenia wirusem HIV. Wynalazek znalazłby zastosowanie w przeciwwirusowej terapii poekspozycyjnej na HIV. Obecnie w profilaktyce po ekspozycji na wirus i zarażeniu HIV stosuje się leki antyretrowirusowe, które obniżają liczbę monocytów. Przedmiotem wynalazku jest zastosowanie penta-O-galoilo-D-glukozy oraz preparatów pochodnych w przebiegu zakażenia wirusem HIV u zakażonych pacjentów.

  Opracował BOWiTT

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.