Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Centrum Medycyny Cyfrowej UMB .
 • Ostatnia zmiana 09.10.2023 przez Medyk Białostocki

  Centrum Medycyny Cyfrowej UMB

  Za niemal 30 mln zł UMB stworzy Regionalne Centrum Medycyny Cyfrowej. Grant przyznała Agencja Badań Medycznych

  Centrum Medycyny Cyfrowej UMB powstanie w budynku Centrum Badań Innowacyjnych, przy ul. Waszyngtona (róg z ul. Wojskową). Będzie się mieściło na ponad 200 mkw.

  UMB zdobył już znaczne doświadczenie w obszarach takich, jak big data i medycyna cyfrowa, obszarach kluczowych dla rozwoju medycyny. Dotychczasowe osiągnięcia obejmują stworzenie jednego z najbardziej zaawansowanych ośrodków medycyny cyfrowej w Polsce, wraz z nowoczesnym biobankiem i laboratorium genomicznym. Wspierane zewnętrznymi środkami, osiągnięcia te świadczą o potencjale UMB do dalszego rozwoju w tych dziedzinach.

  Kluczowym elementem dotychczasowej pracy jest system informatyczny PolMed-AI, stworzony w ramach projektu "Centrum Sztucznej Inteligencji przy UMB". System ten integruje różne typy danych - fenotypowe, omiczne, w tym genomiczne oraz dane obrazowe - i gromadzi dane z różnych badań rejestrowych. Dzięki temu systemowi naukowcy z UMB są w stanie analizować i powiązać informacje kliniczne z biologicznymi próbkami pacjentów przechowywanymi w biobanku UMB. W ramach systemu aktualnie zgromadzone są dane od ponad 8000 pacjentów.

  Nowy projekt planuje wykorzystać te podstawy do dalszego rozwoju i doskonalenia systemu, poprzez integrację istniejących narzędzi, personelu i kompetencji w ramach tworzonego RCMC UMB. Uczelnia będzie skupiać się na rozbudowie systemu, zwłaszcza pod względem rodzaju i zakresu danych, które może obsługiwać. Planuje także integrację systemu z systemami szpitalnymi USK i UDSK oraz opracowanie modułu dostosowanego do potrzeb lekarzy, aby zwiększyć komfort użytkowania i funkcjonalność systemu. Celem jest stworzenie narzędzi klinicznych i dokonanie odkryć naukowych, bazujących na analizie dużych zbiorów danych, w tym z użyciem technologii uczenia maszynowego.

  W ramach tego planu, system PolMed-AI, który jest już używany do gromadzenia danych z projektów naukowych UMB, zostanie rozszerzony o dane dodatkowych pacjentów z klinicznych szpitali UMB i nowych dawców-wolontariuszy. Uniwersytet planuje sfinansować sekwencjonowanie całego genomu próbek DNA tych pacjentów w ramach projektu, z zamiarem włączenia 4000 pacjentów, w tym 20 proc. pacjentów pediatrycznych ze szpitala dziecięcego UDSK.

  ABM planuje stworzyć sieć 18 takich Centrów w całym kraju i przeznaczyła na ten cel 500 mln zł. Specjaliści tłumaczą, że w szybko zmieniającym się świecie swobodny przepływ danych naukowych ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia zdrowia populacji Europy i przygotowania się na nowe wyzwania zdrowotne. Z badania przeprowadzonego przez International Data Corporation (IDC) wynika, że do 2025 r. tempo wzrostu generowania danych w sektorze opieki zdrowotnej będzie wyższe niż w jakimkolwiek innym sektorze przemysłu.

  - Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii, takich jak sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe, centra wprowadzą Polskę do ligi światowych liderów w zakresie medycyny cyfrowej. Jestem przekonany, że będą one pełnić rolę katalizatora innowacji w opiece zdrowotnej, redefiniując badania medyczne i opiekę nad pacjentem, wprowadzając tym samym nasz kraj w nową erę medycyny - ocenia dr n. med. Łukasz Szczerbiński, Centrum Badań Klinicznych UMB.

   

  Opr. bdc

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.