Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Czas na wybory Rektora UMB.
 • Ostatnia zmiana 22.01.2024 przez Medyk Białostocki

  Czas na wybory Rektora UMB

  Wiosną 2024 roku odbędą się wybory nowego rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Obecny rektor prof. Adam Krętowski w tym roku kończy swoją drugą, ostatnią, kadencję.

  Nowego rektora wybierze społeczność akademicka Uczelni. Warto zaznaczyć – to nie będzie wybór bezpośredni, jak np. prezydenta Polski. W dużym uproszczeniu procedura bardziej będzie przypominać wybór amerykańskiego prezydenta. Kadencja rektora trwa cztery lata i rozpoczyna się 1 września. Rektorem można być maksymalnie przez dwie kadencje.

  Przy okazji procedury związanej z wyborem rektora, odbędzie się także wybór nowych członków Senatu UMB (19 osób).

  Nie czekają nas za to – jak niegdyś – wyborów prorektorów, dziekanów i prodziekanów. Wedle obowiązującej Ustawy o szkolnictwie wyższym, ci będą wskazani przez wybranego rektora. Przy czym tu już kadencyjność nie obowiązuje.

  100 elektorów

  Uczelniana Komisja Wyborcza swoją pracę rozpoczęła tuż przed świętami. Jej przewodniczącym został prof. Janusz Dzięcioł (to będą jego czwarte wybory w roli przewodniczącego Komisji, wcześniej przez wiele lat był sekretarzem tej Komisji). Powołane zostały także komisje wyborcze na poszczególnych wydziałach i w grupach akademickich. Jest ich w sumie 10! 

  Każda z grup społecznych UMB będzie wybierać określoną liczbę swoich przedstawicieli. Kolegium Elektorów będzie się składać ze 100 osób, w tym (prezentowany podział jest z poprzednich wyborów):

  - profesorów lub profesorów uczelni - 55 osób (36 osób z Wydziału Lekarskiego, 10 osób z Wydziału Farmaceutycznego oraz 9 z Wydziału Nauk o Zdrowiu),

  - pozostałych nauczycieli akademickich niebędących w stopniu profesora - 20 osób (13 - Wydział Lekarski, 3 - Wydział Farmaceutyczny, 4 - WNOZ),

  - pracowników niebędących nauczycielami akademickimi - 5 osób,

   - przedstawicieli studentów - 17 osób,

  - przedstawicieli doktorantów - 3 osoby.

  Kandydować na elektora może każdy pracownik Uczelni, który wyraził na to zgodę, nie ukończył 67 lat i ma pełnią zdolność do czynności prawnych. Głosuje się tylko na kandydatów w swojej grupie zawodowej/uczelnianej, a wybory wygrywają ci, którzy uzyskają najwięcej głosów (szczegłowe wymogi zawarte są w Ustawie o szkolnictwie wyższym).

  Senat UMB

  W przypadku wyborów do Senatu Uczelni wybory są bezpośrednie, ale odbywają się także w grupach zawodowych/uczelnianych.

  Podział mandatów jest następujący :

  - profesorowie lub profesorowie uczelni - 10 osób,

  - pozostali nauczyciele akademiccy - 4 osoby,

  - pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi - 1 osoba,

  - przedstawiciele studentów - 3 osoby,

  - przedstawiciel doktorantów - 1 osoba.

  Ta sama osoba może być członkiem Senatu nie więcej niż przez dwie czteroletnie kadencje oraz w chwili wyborów nie może mieć ukończonych 67 lat.

  - Senat Uczelni musi jeszcze zatwierdzić regulamin wyborów oraz kalendarz wyborów. Dopiero wtedy zostaną przedstawione te informacje i będzie można mówić o szczegółowych regulacjach dotyczących wyborów – tłumaczy prof. Janusz Dzięcioł, przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej.

  Kluczowych dat będzie kilka. Pierwsza – wybory elektorów połączone z wyborami do Senatu UMB. Druga – zgłoszenie kandydatów na rektora. Trzecia – wybory rektora.

  O ile w pierwszej dacie na wyniki trzeba będzie trochę poczekać (dużo głosów do policzenia), to w dwóch pozostałych przypadkach rezultat jest znany praktycznie od razu.

  bdc

   

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.