Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Czepkowanie 2019.
 • Ostatnia zmiana 10.12.2019 przez Medyk Białostocki

  Czepkowanie 2019

  Studenci drugiego roku pielęgniarstwa (130 osób) i położnictwa (60) odebrali czepki. To symboliczny znak wstąpienia do zawodu. Uroczystość czepkowania to podniosłe wydarzenie na Wydziale Nauk o Zdrowiu.

  Zawsze odbywa się podczas uroczystego posiedzenia rady wydziału, uroczystościom towarzyszy sztandar uczelni, śpiewany jest hymn państwowy. Zapalane są świece, które symbolizują patronkę specjalizacji Florence Nightingale. Przyszłe pielęgniarki i położne najpierw składają ślubowanie na wierność ideałom zawodowym, a dopiero potem następuje czepkowanie.

  Dziekan prof. Sławomir Tarlikowski w swoim wystąpieniu podkreślił bardzo ważną rolę pielęgniarek i położnych w systemie służby zdrowia. To w ich ręce - razem z lekarzami - składany jest los zdrowia i życia ludzkiego. A system ochrony zdrowia bez obu specjalizacji nie mógłby istnieć.

  Założenie na głowę studentek białego czepka ma już tylko wymiar symboliczny. Na co dzień to nakrycie głowy jest używane bardzo rzadko. Zwykle używa się go tylko na najważniejszych branżowych uroczystościach. Czepek studencki ma węższy pasek niż czepek pielęgniarki czy położnej już po dyplomie. Pielęgniarski czepek ma czarny pasek, położnych - czerwony.

  Ponadto z rąk dziekana prof. Terlikowskiego kilkoro absolwentów z najwyższą średnią odebrało Honorowe Dyplomy Rektora: mgr Paulina Bąkowska - średnia 4,80 (Logopedia z Fonoaudiologią studia stacjonarne II stopień), mgr Katarzyna Fryske - średnia 4,80 (Logopedia z Fonoaudiologią, stacjonarne II stopień), mgr Alicja Kamińska - średnia 4,90 (Logopedia z Fonoaudiologią, stacjonarne II stopień), mgr Justyna Durzyńska - średnia 4,77 (Elektroradiologia stacjonarne II stopnia), mgr Elwira Wyczółkowska - średnia 4,83 (Elektroradiologia stacjonarne II stopnia), mgr Natalia Sieńkowska - średnia 4,75 (Zdrowie Publiczne stacjonarne II stopnia).

  bdc

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.