Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Czterdziestolatek.
 • Ostatnia zmiana 31.07.2017 przez Medyk Białostocki

  Czterdziestolatek

  Jestem pełen podziwu widząc jak wiele dobrego się tu dzieje. Nisko chylę czoło przed wszystkimi, także tymi którzy byli tu wcześniej, którzy sprawili, że dzieją się tu tak ważne rzeczy – powiedział minister zdrowia Konstanty Radziwiłł podczas gali jubileuszowej 40-lecia Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB

  A+

  To najwyższa ocena jaką może uzyskać w Polsce dany wydział uczelni wyższej. Taką ocenę – jako jeden z dwóch wydziałów farmaceutycznych w kraju – ma Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB

  Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej utworzono w Akademii Medycznej w Białymstoku decyzją ministra zdrowia 1 lipca 1977 roku (w 2001 r. „analitykę” w drugim członie nazwy zmieniono na „medycynę”). 40 lat później Wydział jest uznany za jeden z dwóch najlepszych w Polsce, które mają najwyższą kategorię oceny parametrycznej – A+. Nic więc dziwnego, że na jego jubileusz przyjechali znamienici goście z całej Polski, z ministrem zdrowia Konstantym Radziwiłłem na czele.

  - 40 lat to kawał czasu i na pewno wielki powód do radości i dumy. UMB, uczelnia na rubieżach dzisiejszej Rzeczpospolitej, to uczelnia wyjątkowa. Od wielu lat wspinająca się po drabinie różnych rankingów i w tej chwili zajmuje jedno z czołowych miejsc w Polsce. Z cała pewnością Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej jest jednym z elementów tego sukcesu – powiedział w swoim wystąpieniu minister Radziwiłł.

  I dodał: - Te dokonania, które Państwo mają tu na Wydziale są imponujące. Najwyższa kategoria oceny, ogromne sukcesy dydaktyczne i w końcu to co jest istotną naszego działania, czyli przełożenie tego wszystkiego na naszych pacjentów, na ich lepsze leczenie, na innowacyjność i stosowanie nowoczesnych technologii do ratowania ludzi, czy ich diagnostyki. To są wielkie rzeczy.  

  W brew temu co by się mogło wydawać, ale minister Radziwiłł od kilku lat bacznie przygląda się temu co się dzieje na UMB. Tu – na Wydziale Lekarskim - studiował jego syn i synowa (obecnie są na stażach).

  - Te sukcesy o których tu mówimy i te wszystkie gratulacje należą się wszystkim pracownikom wydziału – zauważył rektor UMB prof. Adam Krętowski. - Władzie dziekańskie są najważniejsze jeżeli chodzi o wyznaczanie kierunków, ale to ciężka praca wszystkich pracowników, od profesorów przez wszystkie pozostałe szczeble pracownicze, tworzy ten sukces.

  Prócz nazwisk założycieli Wydziału, rektor Krętowski wspomniał też od dwójce niedawnych dziekanów: prof. Jerzym Pałce i prof. Elżbiecie Skrzydlewskiej.

  - Te ostatnie lata sukcesów Wydziału to zasługa tego duetu. To taka mieszanka energii i siły spokoju, ale też olbrzymiego poświęcenia i pasji. Bez tych osób Wydział Farmaceutyczny nie byłby w tym miejscu gdzie jest teraz – dodał rektor Krętowski.

  Przemówień i gratulacji podczas jubileuszu było bardzo dużo. Głos zabierali marszałek województwa Jerzy Leszczyński, wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, były też życzenia pomyślności od dziekanów wydziałów farmaceutycznych z całej Polski (w ich imieniu głos zabrała prof. Krystyna Olczyk ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego), odczytano też list gratulacyjny od wicepremiera i ministra nauki Jarosława Gowina.

  Był też czas na wspomnienia. Opowieść o początkach funkcjonowania Wydziału przedstawili m.in. dziekani poprzedniej kadencji prof. Ryszard Farbiszewski oraz prof. Maciej Szmitkowski. Dodatkowo refleksjami z czasów studenckich podzielili się jego absolwenci dr Roland Rółkowski (kierunek Analityka Medyczna), mgr Agnieszka Kita (kierunek Farmacja) i mgr Urszula Tałałaj (Kosmetologia).

  Ważnym elementem uroczystości było wręczenia prof. Milenie Dąbrowskiej Złotego Krzyża Zasługi przyznanego przez Prezydenta RP za zasługi w działalności na rzecz środowiska diagnostów laboratoryjnych. Pani profesor jest traktowana w swoim środowisko jako niekwestionowany autorytet.

  Zwieńczeniem części oficjalnej jubileuszu był tort. Jednak pamiątką ze spotkania będzie kapsuła czasu. Biało-zielony pojemnik w kształcie kapsułki z lekiem, wydrukowany w technologii 3D (dzieło firmy ChM). Zostaną w nim umieszczone wszystkie pamiątki związane z obchodami 40-lecia Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej.

  W części konferencyjnej spotkania wygłoszone zostały referaty poświęcone nowoczesnej i bezpiecznej farmakoterapii (prof. Małgorzata Sznitowska), misji diagnostów laboratoryjnych w systemie ochrony zdrowia (dr Małgorzata Czygier) oraz kierunkom rozwoju kosmetologii (dr Katarzyna Rogiewicz). Ostatnim elementem konferencji był panel naukowy poświęcony kobietom w nauce.

  Wojciech Więcko

   

  Wydział składa się z 29 jednostek organizacyjnych, w tym 24 zakładów i 5 Samodzielnych Pracowni, w których pracuje ponad 120 nauczycieli akademickich (w tym na etacie 20 profesorów i 30 doktorów habilitowanych).

  Wydział kształci studentów na następujących kierunkach studiów:

  • Analityka Medyczna (od 1977 roku) – dyplomy zdobyły już 1532 osoby
  • Farmacja (od 1987 roku) – studia ukończyło już 1609 osób
  • Kosmetologia (od 2009 roku) – naukę ukończyło już 386 osób.

  W roku akademickim 2016/2017 na Wydziale studiuje ok. 1244 osób (łącznie z doktorantami).

   

   

   

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.