Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Dni Narodowego Centrum Nauki w UMB.
 • Ostatnia zmiana 22.07.2022 przez Medyk Białostocki

  Dni Narodowego Centrum Nauki w UMB

  Narodowe Centrum Nauki to agencja rządowa wspierająca naukowców w rozwoju badań podstawowych. Na co dzień jej siedziba znajduje się w Krakowie. W dniach 11 i 12 maja NCN przeniosło się na chwilę do Białegostoku.

  Dni Narodowego Centrum Nauki to wydarzenie cykliczne, odbywające się za każdym razem w innej części Polski. Jego 8. edycja miała miejsce w Białymstoku. Gospodarzami przedsięwzięcia były trzy największe uczelnie w regionie (UMB, Politechnika, UwB) oraz Instytut Biologii Ssaków PAN z Białowieży. W UMB odbyło się m.in. posiedzenie Rady NCN.

  Każdorazowo takie wydarzenie ma jeden główny cel: prezentację możliwości NCN i popularyzację organizowanych przez Centrum konkursów na granty. Dodatkowo w programie wydarzenia przewidziano także: spotkanie dyrekcji i Rady NCN ze środowiskiem naukowym regionu, dyskusje na temat oferty grantowej, prezentacje laureatów grantów czy warsztaty dotyczące przygotowywania aplikacji grantowych.  

  Podlasie nie jest prymusem w staraniu się o granty NCN. Nasi naukowcy pozyskali granty o wartości prawie 150 mln zł (zakwalifikowano 435 wniosków). Na tle kraju to nie są duże liczby.

  Przewodniczący Rady NCN prof. Jacek Kuźnicki na konferencji prasowej stwierdził, że nasi naukowcy dobrze sobie radzą z procedurami grantowymi i starają się o małe granty (program Miniatura, dla młodych naukowców). Jego zdaniem zbyt mało jest wniosków w konkursach na duże granty, które powinni składać naukowcy z doświadczeniem.  

  - Głównym celem (spotkania – red.) jest pewien dialog - nasz, czyli ogólnokrajowej agencji grantowej, która finansuje badania podstawowe, z lokalnym, choć nie tylko lokalnym, środowiskiem naukowym – dodał podczas konferencji prasowej dyrektor NCN prof. Zbigniew Błocki.

  Budżet NCN w tym roku to ok. 1,4 mld zł. Środki na badania rozdzielane są w procedurze konkursowej, w kilkunastu różnych programach. Każdy z nich skierowany jest do naukowców o różnym stopniu doświadczenia, od tych na samym początku swojej przygody z nauką, bez stopnia doktora, po zaawansowane zespoły badawcze, także w międzynarodowych konsorcjach. W skali całego NCN aplikacji grantowych jest składanych tak dużo, że tzw. współczynnik sukcesu wynosi poniżej 20 proc.

  - Naszym zdaniem jest zdecydowanie za niski i przez to, niestety, jesteśmy zmuszeni odmawiać finansowania wielu projektów, które uważamy, że są warte finansowania – tłumaczył prof. Błocki.

  Dni NCN odbywają się od 2013 roku. Poprzednie edycje miały miejsce m.in.: w Katowicach, Lublinie, Olsztynie, Gdańsku i Łodzi. Spotkanie w Białymstoku początkowo miało się odbyć w 2020 roku, jednak zostało odwołane z powodu pandemii.

  bdc

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.