Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Dobry Horyzont na UMB .
 • Ostatnia zmiana 28.08.2018 przez Medyk Białostocki

  Dobry Horyzont na UMB

  Sukcesem zakończyła się rekrutacja na Międzynarodowe Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie w zakresie biologii medycznej i biostatystyki. Spośród 130 chętnych wybrano najlepszą piętnastkę przyszłych doktorantów.

   

  UMB, jako jedyna polska uczelnia, zdobył prestiżowy grant na prowadzenie studiów doktoranckich w konkursie COFUND w ramach „Działań Marii Skłodowskiej-Curie Programie Ramowym Komisji Europejskiej Horyzont 2020”. Projekty naukowe realizowane w tym programie mają na celu dofinansowanie międzynarodowych, międzysektorowych i interdyscyplinarnych programów studiów doktoranckich lub programów stypendialnych dla doświadczonych naukowców.

  W zakończonej właśnie kilkuetapowej rekrutacji udział wzięło ponad 130 młodych naukowców pochodzących z całego świata (m.in. USA, Włochy, Indie, RPA, Chiny, Białoruś, Niemcy, Litwa, Etiopia, Dania, Malezja, Meksyk, Hiszpania i wiele innych). Ostatecznie wybrano 15 najlepszych, pochodzą oni m.in. z Danii, Indii, Indonezji, Turcji, USA, Węgier, Wietnamu i Włoch.

  Projekt realizowany przez UMB jest wart 3,8 mln euro (2 mln euro pochodzi z Ministerstwa Nauki, 1,6 mln euro z Komisji Europejskiej, 200 tys. euro wkład UMB).  Jego celem jest wykształcenie wysokiej klasy specjalistów z zakresu biologii medycznej oraz biostatystyki, zajmujących się badaniami chorób cywilizacyjnych oraz badaniami nad metodami z zakresu biostatystyki i bioinformatyki koniecznymi dla opracowania i interpretacji danych uzyskanych w projektach badawczych. Wykładowcami doktorantów będą wybitni naukowcy z kilku krajów Europy. Absolwenci studiów doktoranckich otrzymają stopień doktora nauk medycznych lub biologii medycznej bądź doktora nauk farmaceutycznych. Rynek pracy bardzo cierpi z powodu braku takich ekspertów.

  bdc

   

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.