Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Dodatkowe staże dla „lekarskiego”.
 • Ostatnia zmiana 06.04.2018 przez Medyk Białostocki

  Dodatkowe staże dla „lekarskiego”

  Studenci V roku kierunku lekarskiego mają niepowtarzalną okazję zdobycia doświadczenia zawodowego w wiodących europejskich jednostkach klinicznych poprzez udział w miesięcznych stażach organizowanych na Wydziale Lekarskim. Rekrutacja planowana jest na marzec 2018 r., ale już teraz można poczynić pierwsze kroki, aby jak najpełniej skorzystać z tej inicjatywy.

  Staże dla przyszłych lekarzy współfinansowane są przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach projektu „Wzmocnienie praktycznych kompetencji studentów kierunku lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku”. Planowane są dwie edycje programu w kolejnych dwóch latach akademickich. W pierwszej edycji dostępnych będzie 58 miejsc: 25 na staże krajowe i 33 na zagraniczne. Aby zapewnić wysoki poziom merytoryczny programu, staże skierowane są do najlepszych studentów, chcących podnieść swoje kompetencje poprzez udział w dodatkowych działaniach, organizowanych poza standardowym programem studiów. Koordynatorem merytorycznym projektu jest dr hab. Tomasz Hryszko, prodziekan ds. rozwoju Wydziału Lekarskiego.

  Aby ułatwić studentom znalezienie instytucji chętnych do przyjęcia ich na staż, przygotowana została lista jednostek zagranicznych, które potwierdziły swoją gotowość do współpracy w ramach programu, która jest dostępna na stronie internetowej projektu http://umb.edu.pl/praktykiwl. Należy jednak podkreślić, iż studenci mogą samodzielnie nawiązać kontakt z instytucjami spoza listy.

  W ramach dofinansowania staży ze środków projektu, studenci otrzymają stypendium stażowe, środki na podróż i utrzymanie oraz ewentualne pokrycie ubezpieczenia NNW. W przypadku staży zagranicznych, kwota stypendium zawiera w sobie koszt zakwaterowania stażysty, natomiast stażyści odbywający staż w Polsce mają również możliwość refundacji kosztów biletów komunikacji miejskiej.

  Do kogo się zgłosić, jeśli chcemy aplikować na staż? Rekrutacja jest prowadzona przez dziekanat Wydziału Lekarskiego, natomiast dodatkowe informacje można uzyskać od opiekuna stażystów po stronie UMB, dr Alicji Rydzewskiej-Rosołowskiej, w dziale projektów pomocowych, a także na stronie internetowej projektu.

  Nasz nowy program stażowy to kolejna inicjatywa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ostatnich latach, dzięki której studenci UMB mają możliwość nawiązania kontaktu i zdobycia doświadczenia w renomowanych ośrodkach klinicznych. Podobny projekt realizowany jest również na Wydziale Farmaceutycznym. Zapraszamy do udziału w projekcie i do polubienia profilu Działu Projektów Pomocowych na Facebooku, gdzie umieszczamy informacje o aktualnych działaniach UMB dofinansowanych ze środków UE.

  Osoby do kontaktu: opiekun stażystów po stronie UMB dr Alicja Rydzewska-Rosołowska (alicja.rosolowska@umb.edu.pl), koordynator administracyjny projektu (Dział Projektów Pomocowych UMB) mgr Michał Pawłowski (michal.pawlowski@umb.edu.pl; tel. 85 686 51 40).

  Michał Pawłowski

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.