Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Doktorat z Marią Skłodowską-Curie.
 • Ostatnia zmiana 16.10.2018 przez Medyk Białostocki

  Doktorat z Marią Skłodowską-Curie

  24 września 2018 - można przyjąć jako nieformalną datę rozpoczęcia „Międzynarodowych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich z biologii medycznej i biostatystyki” w ramach projektu  ImPRESS. Wtedy po raz pierwszy spotkali się z częścią nauczycieli przyszli studenci.

   

  USA, Meksyk, Malezja, Indonezja, Turcja, Wietnam, Indie i Włochy - to kraje, z których pochodzą doktoranci. Heidelberg University, CEMBIO San Pablo University CEU, Vienna Biocenter, CNIC Spanish National Center for Cardiovascular Research, and CenStat at Hasselt University - to ośrodki naukowe, w których, prócz Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, będą się uczyć.

  15 studentów wyłoniono z ponad 180 kandydatów z całego świata. Takie osoby musiały wykazać się dorobkiem naukowym, choć nie mogły posiadać stopnia doktora. Nie mogły też w ciągu ostatnich 3 lat pracować czy studiować w Polsce dłużej niż 12 miesięcy. A na dodatek na czas studiów muszą się przeprowadzić do Białegostoku. W zamian mogą liczyć na stypendium w wysokości 2,6 tys. euro oraz środki, jakie uzyskają ze zdobywanych grantów. W ramach nauki studenci będą mieli możliwość prowadzenia badań naukowych w kilku obszarach, m.in.: w onkologii, kardiologii, chorobach metabolicznych, chorobach neurodegeneracyjnych, medycynie regeneracyjnej, biologii molekularnej, genetyce, metabolomice, lipidomice, proteomice i immunologii. Wykorzystując nowoczesne techniki biostatystyczne i bioinformatyczne pozyskiwać będą dane, które mogą przyczynić się do poprawy diagnostyki i terapii w medycynie spersonalizowanej.

  UMB jako jedyna polska szkoła wyższa zdobył grant na prowadzenie studiów doktoranckich w konkursie COFUND w ramach Działań Marii Skłodowskiej-Curie - Programie Ramowym Komisji Europejskiej Horyzont 2020. Jego celem jest stymulowanie programów regionalnych, krajowych lub międzynarodowych, wspieranie szkoleń doskonalących oraz mobilności i rozwoju kariery naukowców na każdym etapie ich kariery. Projekty realizowane w ramach COFUND mają na celu dofinansowanie międzynarodowych, międzysektorowych i interdyscyplinarnych programów studiów doktoranckich lub programów stypendialnych dla doświadczonych naukowców.

  Pierwsze zapoznawcze spotkanie doktorantów i kadry akademickich odbyło się w Sali Senatu UMB. W imieniu Uniwersytetu gości przywitał prof. Marcin Moniuszko, prorektor ds. nauki jednocześnie kierownik tego projektu.

  Absolwenci 4-letnich studiów doktoranckich otrzymają stopień doktora nauk medycznych lub biologii medycznej bądź doktora nauk farmaceutycznych.

  bdc

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.