Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Dwie nowe aplikacje o UMB.
 • Ostatnia zmiana 20.05.2021 przez Medyk Białostocki

  Dwie nowe aplikacje o UMB

  Zakończyły się prace nad aplikacjami poświęconymi absolwentom oraz dziedzictwu akademickiemu UMB ze szczególnym uwzględnieniem roli zagranicznych absolwentów. Są one kluczowym elementem sytemu multimedialnego Aula Nobilium. Od strony finansowej przedsięwzięcie wsparła NAWA.

  Aula Nobilium (odrestaurowana dawna sypialnia królewska) będzie wyjątkowym miejscem w Pałacu Branickich. Ma być skarbcem historii UMB, miejscem, w którym honorować się będzie osoby zasłużone dla uczelni, ale też pałacu czy regionu. I choć pomieszczenie z detalami odwzorowano na wzór tego z czasów Branickiego, to jednak kryje w sobie różne współczesne systemy multimedialne. To właśnie na ich potrzeby zaprojektowano dwie aplikacje.

  Pierwszą: aplikację do kiosku multimedialnego, stanowiącą akutalizowaną bazę absolwentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, w dwóch wersjach językowych - polskiej i angielskiej. Aplikacje zawierają informacje biograficzne na temat każdego absolwenta UMB (a za zgodą takiej osoby w wersji rozszerzonej, uzupełnionej o nadesłane dane). Z aplikacji można skorzystać tylko w Aula Nobilium.

  Drugą: aplikacja do ekranu wielkoformatowego, w której pokazuje się dziedzictwo akademickie Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z uwzględnieniem absolwentów zagranicznych, w dwóch wersjach językowych - polskiej i angielskiej.

  Oba programy udało się stworzyć dzięki pracy Działu Współpracy Międzynarodowej (odpowiedzialny za całokształt projektu), Muzeum Historii Medycyny i Farmacji (opracowało wszystkie treści merytoryczne zawarte w aplikacjach) oraz Działu Informatyki (prace instalacyjne). Dział Inwestycji UMB koordynował prace związane z rewitalizacją Aula Nobilium.

  Stworzenie aplikacji poświęconych absolwentom to jedno z głównych działań projektu pn. „Alma Mater Carissima. Rozwój współpracy z absolwentami zagranicznymi Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku” finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu International Alumni. Oprócz tego projekt obejmował też utworzenie i prowadzenie kanałów w najbardziej popularnych mediach społecznościowych skierowanych do zagranicznych absolwentów (Facebook i LinkedIn).

  Absolwenci AMB/UMB, którzy chcieliby zamieścić w aplikacji swój rozbudowany biogram lub inne informacje o sobie, proszone są o kontakt z uczelnianym muzeum (email: muzeum@umb.edu.pl).

  Opr. bdc

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.