Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Dzień Podziękowań UMB. Nominacje naukowe.
 • Ostatnia zmiana 14.07.2023 przez Medyk Białostocki

  Dzień Podziękowań UMB. Nominacje naukowe

  Blisko 150 naukowców świętowało awanse naukowe podczas Uroczystego Posiedzenia Senatu UMB. Uczelnia „Medalem za zasługi” wyróżniła też dr Tadeusza Borowskiego-Besztę, lekarza-społecznika, założyciela pierwszego w Polsce stacjonarnego hospicjum.

  Uroczyste posiedzenie Senatu UMB odbyło się 14 czerwca w Auli Magna Pałacu Branickich. Zgromadziło się w niej grono naukowców, które stanowi o prestiżu UMB. Byli to wszyscy naukowcy (i ich promotorzy), którzy w minionym roku akademickich uzyskali promocję na wyższy stopień naukowy. Prof. Marcin Moniuszko, Prorektor ds. Nauki i Rozwoju UMB, w swoim wystąpieniu nazwał to wydarzenie „Dniem Podziękowań UMB”, nawiązując do amerykańskiego święta dziękczynienia (Thanksgiving Day). A to dlatego, że słowo „dziękuję” w różnych odmianach z ust rektorów Adama Krętowskiego i Marcina Moniuszki padało bardzo często.  

  Medal za zasługi

  W pierwszej części wydarzenia Rektor Krętowski wręczył doktorowi Tadeuszowi Borowskiemu-Beszcie „Medal za zasługi UMB”. W uzasadnieniu decyzji Senatu Uczelni napisano: „Medal jest wyrazem uznania wspólnoty akademickiej za Pana działalność jako lekarza, wolontariusza oraz społecznika na rzecz chorych przebywających w Hospicjum, a także za owocną, wieloletnią współpracę z naszą Alma Mater”.

  Dr Beszta-Borowski jest absolwentem naszej Uczelni. To społecznik o wielki sercu i jeszcze większych dokonaniach. Od wielu lat jest szefem białostockiego hospicjum, pierwszej tego typu placówki w Polsce. Założyło je i do dziś prowadzi Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum”. Placówka stacjonarna "Dom Opatrzności Bożej" działa obecnie przy ul. Sobieskiego w Białymstoku (67 miejsc). Rocznie opiekuje się (także wyjazdowo) ok. 700 pacjentami, a przez cały czas funkcjonowania wsparła ona ponad 20 tys. pacjentów.

  Jak podkreślił w swoim wystąpieniu nagrodzony, to wykładowcy z jego młodzieńczych lat uwrażliwiali młodych lekarzy na niesienie pomocy pacjentom.

  - My tę inspirację do robienia tego, co należy robić, czerpaliśmy właśnie z uczelni. Są chorzy, których nie możemy wyleczyć, ale możemy im pomagać dalej, możemy im ulżyć w cierpieniu i dlatego powstała ta idea zbudowania hospicjum, powołania hospicjum – powiedział dr Borowski-Beszta.

  Największym zmartwieniem hospicjum są braki kadrowe. Obecnie działa w nim Klinika Medycyny Paliatywnej z salą wykładową dla studentów 3, 4 i 5 roku kierunku lekarskiego, a dodatkowo praktyki mają studenci pielęgniarstwa. Przy klinice uruchomione zostało też koło naukowe.

  Dyplomy

  Drugim punktem wydarzenia było uhonorowanie naukowców, którzy w minionym roku akademickim zdobyli wyższy stopień naukowy.

  Swoje dyplomy odebrało 120 doktorów nauk (w tym pierwsi absolwenci Szkoły Doktorskiej UMB) oraz prawie 20 doktorów habilitowanych. Siedmiu naukowców z UMB otrzymało w ostatnim czasie tytuł profesora (nominacje profesorskie wręczane są przez Prezydenta RP w Warszawie).   

   

  Tytuł naukowy profesora otrzymali pracownicy UMB:

  w dyscyplinie nauk medyczne:

  prof. dr hab. Agnieszka Adamska

  prof. dr hab. Anna Baran

  prof. dr hab. Michał Ciborowski

  prof. dr hab. Jan Kochanowicz

  prof. dr hab. Katarzyna Muszyńska-Rosłan

  prof. dr hab. Katarzyna Taranta-Janusz

  prof. dr hab. Edyta Zbroch

  w dyscyplinie nauki farmaceutyczne:

  prof. dr hab. Hanna Kozłowska

   

  Stopień doktora habilitowanego nauk medycznych i nauk o zdrowiu w okresie od 23 czerwca 2022 do 30 maja 2023 otrzymali:

  w dyscyplinie nauki medyczne:

  dr hab. Małgorzata Chlabicz

  dr hab. Barbara Choromańska

  dr hab. Kamil Grubczak

  dr hab. Joanna Kuć

  dr hab. Łukasz Kuźma

  dr hab. Mateusz Maciejczyk

  dr hab. Agnieszka Mikłosz

  dr hab. Beata Modzelewska

  dr hab. Ewelina Piktel

  dr hab. Katarzyna Ptaszyńska

  dr hab. Katarzyna Siewko

  dr hab. Magdalena Weidner-Glunde

  w dyscyplinie nauki farmaceutyczne:

  dr hab. Marta Baranowska-Kuczko

  dr hab. Agnieszka Gornowicz

  dr hab. Ilona Ościłowska

  dr hab. Emilia Szymańska

  w dyscyplinie nauki o zdrowiu:

  dr hab. Dorota Kilańska

  dr hab. Beata Kowalewska

   

  W okresie od 15 czerwca 2022 do 30 maja 2023 roku stopień doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu otrzymali:

  a. w dyscyplinie nauki medyczne:

   

  Doktorant

  Promotor

  1.

  dr Joanna Bagińska

  dr hab. Agata Korzeniecka-Kozerska

  2.

  dr Marcin Bernaczyk

  dr hab. Ewa Dolińska

  3.

  dr Małgorzata Bernatowicz

  dr hab. Łukasz Bołkun

  4.

  dr Patrycja Bielawiec

  prof. dr hab. Adrian Chabowski

  5.

  dr Kamil Bijowski

  dr hab. Ewa Dąbrowska

  6.

  dr Wojciech Budny

  prof. dr hab. Ziemowit Ziętkowski

  7.

  dr Anna Bukłaha

  dr hab. Piotr Wieczorek

  8.

  dr Tomasz Charytoniuk

  prof. dr hab. Adrian Chabowski

  9.

  dr Monika Chojnowska

  dr hab. Adam Lemancewicz

  10.

  dr Mateusz Cieśluk

  prof. dr hab. Robert Bucki

  11.

  dr Aleksandra Czajkowska

  dr hab. Urszula Daniluk

  12.

  dr Katarzyna Czajkowska

  prof. dr hab. Edyta Zbroch

  13.

  dr Przemysław Czajkowski

  prof. Coral Barbas

  dr hab. Edyta Adamska-Patruno

  14.

  dr Emilia Dąbrowska

  prof. dr hab. Andrzej Przylipiak

  15.

  dr Zofia Dąbrowska

  prof. dr hab. Małgorzata Pietruska

  16.

  dr Marlena Dubatówka

  prof. dr hab. Karol Kamiński

  17.

  dr Maciej Dulewicz

  prof. dr hab. Barbara Mroczko

  prof. dr hab. Piotr Lewczuk

  18.

  dr Inna Diemieszczyk

  prof. dr hab. Jerzy R. Ładny

  19.

  dr Anna Erol

  prof. dr hab. Adam Krętowski

  20.

  dr Bence Galik

  dr hab. Attila Gyenesei

  21.

  dr Mauro Galli

  dr hab. Piotr Zabielski

  22.

  dr Anna Maria Gładka

  prof. dr hab. Elżbieta Maciorkowska

  23.

  dr Anna Grochowska

  prof. dr hab. Anna Moniuszko-Malinowska

  24.

  dr Dawid Groth

  dr hab. Andrzej Eljaszewicz

  25.

  dr Jordan Holl

  prof. dr hab. Marcin Moniuszko

  dr hab. Andrzej Eljaszewicz

  26.

  dr Monika Imierska

  prof. dr hab. Agnieszka Błachnio-Zabielska

  27.

  dr Dominika Jakubowicz-Lachowska

  prof. dr hab. Jan Kochanowicz

  28.

  dr Adam Jakubowski

  dr hab. Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz

  29.

  dr Milena Jamiołkowska-Sztabkowska

  prof. dr hab. Barbara Głowińska-Olszewska

  30.

  dr Maciej Janica

  prof. dr hab. Janusz Dzięcioł

  31.

  dr Ilona Juchnicka

  dr hab. Mariusz Kuźmicki

  32.

  dr Paweł Kitlas

  prof. dr hab. Jan Kochanowicz

  33.

  dr Szymon Kocańda

  prof. dr hab. Tomasz Hirnle

  prof. dr hab. Jacek Różański

  34.

  dr Tomasz Kowalczyk

  dr hab. Piotr Zabielski

  35.

  dr Ewelina Kruszewska

  prof. dr hab. Anna Moniuszko-Malinowska

  36.

  dr Michał Kwiatkowski

  prof. dr hab. Adam Hermanowicz

  37.

  dr Grzegorz Łapuć

  prof. dr hab. Wiesława Niklińska

  38.

  dr Paweł Malinowski

  prof. dr hab. Sławomir Ławicki

  39.

  dr Beata Małkowska

  dr hab. Małgorzata Knapp

  40.

  dr Katarzyna Miniewska

  dr hab. Michał Ciborowski

  41.

  dr Agnieszka Mucha

  prof. dr hab. Lech Chrostek

  42.

  dr Michał Nawrocki

  prof. dr hab. Małgorzata Pietruska

  43.

  dr Magdalena Nizioł

  prof. dr hab. Wojciech Miltyk

  prof. Antonella Forlino

  44.

  dr Marcin Nizioł

  dr hab. Anna Pryczynicz

  45.

  dr Sylwia Olszewska

  prof. dr hab. Jerzy Pałka

  prof. Antonella Forlino

  46.

  dr Paweł Onopiuk

  prof. dr hab. Marek Rogowski

  47.

  dr Marta Osmólska

  prof. dr hab. Sławomir J. Terlikowski

  48.

  dr Luis Felipe Padilla Martinez

  prof. dr hab. Adam Krętowski

  49.

  dr Ewa Paszkowska

  dr hab. Monika Zbucka-Krętowska

  50.

  dr Joanna Piechota

  dr hab. Wojciech Jelski

  51.

  dr Natalia Pieczko

  dr hab. Anna Szpakowicz

  52.

  dr Barbara Maria Piskór

  prof. dr hab. Andrzej Przylipiak

  53.

  dr Bartosz Piszczatowski

  dr hab. Andrzej Sieśkiewicz

  54.

  dr Suhanya Prasad

  prof. dr hab. Robert Bucki

  dr hab. Krzysztof Fiedoruk

  55.

  dr Dagmara Przekop

  prof. dr hab. Lech Chrostek

  56.

  dr Andrzej Marek Puchnarewicz

  prof. dr hab. Sławomir Ławicki

  57.

  dr Gladys Emmanuella Putri Wojciechowska

  prof. dr hab. Adam Krętowski

  58.

  dr Urszula Radzikowska

  dr hab. Milena Sokołowska

  59.

  dr Mariusz Rogucki

  dr hab. Anna Popławska-Kita

  60.

  dr Kamila Roszczyc-Owsiejczuk

  dr hab. Piotr Zabielski

  61.

  dr Krzysztof Rutkowski

  prof. dr hab. Anna Moniuszko-Malinowska

  62.

  dr Robert Rutkowski

  prof. dr hab. Jan Kochanowicz

  63.

  dr Magdalena Sawczuk-Siemieniuk

  dr hab. Izabela Szarmach

  64.

  dr Emilia Sawicka-Śmiarowska

  prof. dr hab. Karol Kamiński

  65.

  dr Anna Sienkiewicz

  prof. dr hab. Sławomir J. Terlikowski

  66.

  dr Magdalena Sienkiewicz

  dr hab. Bogdan Cylwik

  67.

  dr Siamala Sinnadurai

  prof. dr hab. Karol Kamiński

  68.

  dr Justyna Sołowiej-Chmiel

  prof. dr hab. Napoleon Waszkiewicz

  69.

  dr Jakub Spałek

  prof. dr hab. Robert Bucki

  70.

  dr Ewa Stogowska

  prof. dr hab. Irina Kowalska

  71.

  dr Katarzyna Supruniuk

  dr hab. Iwona Radziejewska

  72.

  dr Anna Szyszkowska

  dr hab. Anna Lisowska

  73.

  dr Marta Świętek

  prof. dr hab. Zyta Beata Wojszel

  74.

  dr Alireza Tafazoli

  prof. dr hab. Wojciech Miltyk

  prof. Jesse Swen

  75.

  dr Joanna Tokajuk

  prof. dr hab. Robert Bucki

  76.

  dr Adrian Tokajuk

  dr hab. Mirosław Kozłowski

  77.

  dr Adam Trzeszczkowski

  prof. dr hab. Sławomir Pancewicz

  78.

  dr Marlena Tynecka

  dr hab. Andrzej Eljaszewicz

  79.

  dr Katarzyna Werbel

  prof. dr hab. Katarzyna Taranta-Janusz

  80.

  dr Jolanta Weresa

  prof. dr hab. Barbara Malinowska

  81.

  dr Karolina Wilczyńska

  prof. dr hab. Napoleon Waszkiewicz

  82.

  dr Marta Wołosowicz

  prof. dr hab. Adrian Chabowski

  83.

  dr Mulugeta Wondim

  prof. dr hab. Anna Moniuszko-Malinowska dr hab. Justyna Dunaj-Małyszko

  84.

  dr Monika Wójcik

  prof. dr hab. Witold Pepiński

  85.

  dr Piotr Wójcik

  prof. dr hab. Elżbieta Skrzydlewska, prof. Neven Žarković

  86.

  dr Marta Wróblewska

  prof. dr hab. Małgorzata Pietruska

  87.

  dr Agnieszka Zapora-Kurel

  prof. dr hab. Jolanta Małyszko

  88.

  dr Izabela Zieniewska-Siemieńczuk

  prof. dr hab. Anna Zalewska

   

   

  b. w dyscyplinie nauki farmaceutyczne:

   

   

  1.

  dr Kamila Buzun

  prof. dr hab. Anna Bielawska

  prof. dr. hab. Roman Lesyk

  2.

  dr Sinemyiz Atalay Ekiner

  prof. dr hab. Elżbieta Skrzydlewska

  prof. dr hab. Pedro Domingues

  3.

  dr Thi Yen Ly Hunh

  prof. dr hab. Jerzy Pałka

  4.

  dr Katarzyna Jakimiuk

  dr hab. Michał Tomczyk

  5.

  dr Aleksandra Maria Juszczak

  dr hab. Michał Tomczyk

  prof. Marijana Zovko Končić

  6.

  dr Karolina Lendzion

  prof. dr hab. Anna Bielawska

  7.

  dr Dawid Maliszewski

  dr hab. Danuta Drozdowska

  prof. Rasime Demirel

  8.

  dr Konrad Mielcarek

  dr hab. Katarzyna Socha

  9.

  dr Krzysztof Mińczuk

  prof. dr hab. Barbara Malinowska

  10.

  dr Patryk Nowakowski

  dr hab. Renata Markiewicz-Żukowska

  11.

  dr Katarzyna Olechno

  prof. dr hab. Katarzyna Winnicka

  12.

  dr Patryk Remiszewski

  prof. dr hab. Barbara Malinowska

  13.

  dr Karol Paweł Rółkowski

  prof. dr hab. Jerzy Pałka

  14.

  dr Jakub Władysław Strawa

  Dr hab. Michał Tomczyk

  15.

  dr Joanna Sutkowska-Skolimowska

  dr hab. Anna Galicka

  16.

  dr Magdalena Wojak

  prof. dr hab. Wojciech Miltyk

      

   

   

  c. w dyscyplinie nauki o zdrowiu:

   

   

  1.

  dr Stefania Antonowicz

  dr hab. Jarosław Daniluk

  2.

  dr Mariusz Beck

  dr hab. Jolanta Lewko

  3.

  dr Beata Wioleta Jankowska

  dr hab. Małgorzata Zujko

  4.

  dr Justyna Kackieło-Tomulewicz

  dr hab. Leszek Boćkowski

  5.

  dr Paulina Kalinowska

  prof. dr hab. Ludmiła Marcinowicz

  6.

  dr Barbara Kiełczewska

  prof. dr hab. Lucyna Ostrowska

  7.

  dr Emilia Kłos-Jasińska

  prof. dr hab. Elżbieta Krajewska-Kułak

  8.

  dr Dorota Kosiorek

  dr hab. Jolanta Lewko

  9.

  dr Ewelina Krupowicz

  dr hab. Cecylia Łukaszuk

  10.

  dr Magdalena Lech

  prof. dr hab. Lucyna Ostrowska

  11.

  dr Zuzanna Łada

  prof. dr hab. Sławomir J. Terlikowski

  12.

  dr Maryla Malinowska-Gleń

  prof. dr hab. Bożena Dobrzycka

  13.

  dr Magdalena Anna Małyska

  prof. dr hab. Marek Szczepański

  14.

  dr Joanna Masłowska

  dr hab. Małgorzata Zujko

  15.

  dr Ewa Romankiewicz

  dr hab. Jolanta Lewko

  16.

  dr Katarzyna Witczak-Sawczuk

  prof. dr hab. Lucyna Ostrowska

  17.

  dr Katarzyna Rożkowska

  prof. dr hab. Sławomir J. Terlikowski

  18.

  dr Katarzyna Zubrewicz

  prof. dr hab. Zyta Beata Wojszel

      
      

   

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.