Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Gospodarka 4.0 na UMB.
 • Ostatnia zmiana 28.08.2018 przez Medyk Białostocki

  Gospodarka 4.0 na UMB

  Czwarta rewolucja przemysłowa - to współczesna koncepcja związana z wzajemnym wykorzystywaniem automatyzacji, przetwarzania i wymiany danych oraz technik wytwórczych. To idea tworzenia współpracujących ze sobą jednostek, które jeszcze bardziej efektywnie czerpią ze swoich potencjałów.

  Idea Północno-Wschodniego Centrum Kompetencji Przemysłu Przyszłości została zainicjowana podpisaniem w maju tego roku listu intencyjnego „Region północno-wschodni wobec wyzwań gospodarki 4.0”.

  Sygnatariusze listu na początku lipca spotkali się na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, aby omówić strategię działania i wypracować formułę porozumienia. Zaprezentowano koncepcję „Centrum Kompetencji Przemysłu Przyszłości”, do którego przystąpiły m.in. największe podlaskie uczelnie wyższe (w tym UMB, PB, UwB, WSFiZ), przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu oraz samorząd województwa.

  Podczas spotkania prorektor ds. nauki UMB prof. Marcin Moniuszko przedstawił potencjał uczelni, naukowe osiągnięcia, a także możliwości ich komercjalizacji. O samych założeniach centrum kompetencji opowiedziała prodziekan ds. rozwoju WNOoZ, prof. Halina Car. Zaprezentowała pola współpracy naukowców z przedsiębiorcami w oparciu o zdrowie i nowoczesną medycynę.

  Do tworzenia regionalnych struktur zainteresowanych rozwojem przemysłu 4.0 zachęca Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Inicjatywy te wpisują się w krajowy projekt transformacji cyfrowej polskich przedsiębiorstw, które w ten sposób mają zwiększać konkurencyjność gospodarki narodowej. Działania systemowe, których realizacja odbywać się będzie m.in. przez aktywność podlaskiej inicjatywy, koordynować będzie Fundacja Polskiej Platformy Przemysłu Przyszłości.

  W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele UMB, UwB, PB, WSFiZ, firm, marszałka woj. podlaskiego, Klastra Obróbki Metali, Parku Naukowo-Technologicznego, Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego, Resursy Podlaskiej i Izby Przemysłowo-Handlowej.

  Opr. bdc

   

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.