Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. HARMONIA dla UMB .
 • Ostatnia zmiana 03.04.2019 przez Medyk Białostocki

  HARMONIA dla UMB

  Prof. dr hab. Robert Bucki wraz z zespołem (dr n. med. Ewelina Piktel, dr inż. Piotr Deptuła, mgr Urszula Wnorowska oraz mgr inż. Mateusz Cieśluk) z Samodzielnej Pracowni Technik Mikrobiologicznych i Nanobiomedycznych znaleźli się wśród laureatów konkursu Narodowego Centrum Nauki HARMONIA 10.

  Za milion złotych zrealizują projekt naukowy „Patofizjologiczne znaczenie sieci biopolimerów zawierających bakteriofagi typu Pf1 w miejscu zakażenia”. Zrobią to we współpracy z prof. Paulem A. Janmeyem z University of Pennsylvania (USA), który jest światowej klasy specjalistą w zakresie nanomechaniki i właściwości lepkosprężystych biopolimerów, komórek oraz tkanek. Jego doświadczenie oraz światową renomę potwierdza bogaty dorobek naukowy, na który składa się ponad 470 publikacji, cytowanych łącznie ponad 32 tys. razy (h-index=89).

  Celem projektu jest zdefiniowanie mechanizmu, dzięki któremu bakteriofagi wytwarzane przez pałeczki Pseudomonas aeruginosa chronią je przed naturalnymi czynnikami bakteriobójczymi oraz egzogennymi antybiotykami.

  Podczas przewlekłych zakażeń w płynach ustrojowych, takich jak ropna wydzielina drzewa oskrzelowego, obserwuje się oporność bakterii zarówno na endogenne czynniki przeciwdrobnoustrojowe, jak i na egzogenne antybiotyki. Głównym powodem zmniejszonej aktywności naturalnych peptydów przeciwbakteryjnych oraz niektórych antybiotyków jest ich wiązanie przez ujemnie naładowane biopolimery wytwarzane przez bakterie, bądź uwalniane z uszkodzonych komórek gospodarza i neutrofili rekrutowanych do miejsca infekcji. Najnowsze dowody wskazują, że niektóre patogeny, włączając w to bakterie odpowiedzialne za przewlekle zapalenia płuc, produkują bakteriofagi, które zwiększają ich wirulencję. Wirusy te nie mają wewnętrznej toksyczności dla komórek gospodarza, ale wydają się zapobiegać interakcji kationowych czynników antybakteryjnych i bakterii.

  Dodatkowo projekt będzie polegał na testowaniu nowych związków/materiałów, które nie są inaktywowane przez te bakteriofagi lub inne ujemnie naładowane biopolimery.

  Liderem przedsięwzięcia jest prof. Robert Bucki, kierownik Zakładu Mikrobiologii oraz szef Samodzielnej Pracowni Technik Mikrobiologicznych i Nanobiomedycznych na Wydziale Lekarskim UMB. Jego główne zainteresowania naukowe skupiają się na analizie mechanizmów patofizjologicznych infekcji bakteryjnych oraz grzybiczych, syntezie nowych antybiotyków skutecznych w terapii lekoopornych zakażeń oraz analizie procesów zapalnych w szoku septycznym. Dorobek naukowy obejmuje 110 publikacji (IF ok. 360), liczba cytowań: 2040, h-index: 27. W ostatnich latach prof. Bucki był kierownikiem 2 projektów naukowych OPUS oraz opiekunem 3 projektów badawczych realizowanych w ramach konkursów PRELUDIUM i SONATA.

  Opr. bdc

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.