Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Horyzont Europa na UMB.
 • Ostatnia zmiana 25.11.2022 przez Medyk Białostocki

  Horyzont Europa na UMB

  Chcesz sfinansować swój pomysł na projekt badawczy lub badawczo-wdrożeniowy? Współpracujesz naukowo z partnerami z Europy?

  Otwórz się na Horyzont Europa (HE) – największy w historii Unii Europejskiej program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji! Budżet na nowatorskie badania i innowacyjne rozwiązania na lata 2021-2027 ma wynieść łącznie aż 95,5 mld euro!

   

      

   

  Jeśli z Funding&Tender Opportunities jesteś za pan brat, a LEARy z ręki ci jadły, skontaktuj się z Horyzontalnym Punktem Kontaktowym Polska Wschodnia. A jeśli skrót PIC nic ci nie mówi i potrzebujesz wsparcia w ubieganiu się o finansowanie, … to także poszukaj Punktu Kontaktowego.

  Czym jest więc HPK Polska Wschodnia?

  HPK Polska Wschodnia to zespół specjalistów wspierających uczestnictwo jednostek naukowych, instytucji badawczych, przedsiębiorstw oraz innych podmiotów w programie Horyzont Europa poprzez działalność informacyjną, konsultacyjną, organizację szkoleń i warsztatów, konsultacje dla podmiotów przygotowujących wnioski projektowe, podmiotów realizujących projekty. Eksperci zatrudnieni w HPK Polska Wschodnia mają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, konsultacji dla wnioskodawców i osób prowadzących projekty. HPK Polska Wschodnia prowadzi działalność na obszarze województwa lubelskiego (biuro w Lublinie przy Instytucie Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk) oraz podlaskiego (biuro w Białymstoku przy Politechnice Białostockiej). Jest to jeden z sześciu w Polsce Horyzontalnych Punktów Kontaktowych koordynowanych i finansowanych przez Krajowy Punkt Kontaktowy działający w strukturze Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Sieć HPK jest zlokalizowana w głównych ośrodkach naukowych Polski, a jej wsparcie jest bezpłatne.

  Skąd UMB w HPK Polska Wschodnia? UMB zaangażowało się w HPK Polska Wschodnia poprzez umowę o współpracy z Politechniką Białostocką. Jedna z ekspertek HPK Polska Wschodnia - Maria Szlachta  - jest na co dzień specjalistką od międzynarodowych konkursów na granty badawcze w Dziale Rozwoju i Ewaluacji UMB.

  Osoby zainteresowane sfinansowaniem swojego pomysłu na projekt, europejskimi grantami badawczymi i tematyką Horyzontu Europa serdecznie zapraszamy na zbliżający się dyżury eksperckie. Obecnie otwartych jest ponad 650 konkursów na projekty z HE, jest więc z czego wybierać. Zapraszamy do umówienia się na indywidualną rozmowę z naszymi ekspertami stacjonarne lub online. Będzie to świetna okazja, aby omówić pomysły na projekty badawcze, poznać zasady uczestnictwa w programie, otrzymać pomoc w wyborze źródła finansowania czy nawiązaniu współpracy z partnerami zagranicznymi, a także skonsultować wniosek projektowy lub uzyskać wsparcie w zakresie realizacji projektu finansowanego z Programu Ramowego UE. Udział w spotkaniu jest darmowy.

  Zachęcamy do śledzenia strony internetowej, Facebooka i LinkedIna HPK Polska Wschodnia.

   

  Kontakt do specjalistów HPK Polska Wschodnia:

  • Daniel Puch (tel. 857469168; d.puch@pb.edu.pl) – specjalizacja: granty dla przedsiębiorców; Bezpieczeństwo cywilne na rzecz społeczeństwa; Program EURATOM; aspekty prawne (prawo własności intelektualnej, umowa konsorcjum); zarządzanie danymi
  • Maciej Łukaszuk (857469337; maciej.lukaszuk@pb.edu.pl) - specjalizacja: Kultura, kreatywność i społeczeństwo integracyjne; Technologie cyfrowe; Przestrzeń kosmiczna; Przemysł, Wspólne Centrum Badawcze; Finanse – budżetowanie i rozliczanie; Szersze uczestnictwo i wzmacnianie Europejskiej przestrzeni badawczej
  • Tomasz Charkiewicz (857469168; t.charkiewicz@pb.edu.pl) – specjalizacja: Klimat, energia, transport; Żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko; Europejska przestrzeń badawcza; Misje; aspekty prawne (umowa konsorcjum)
  • Maria Szlachta (856865116; maria.szlachta@umb.edu.pl) - specjalizacja: Zdrowie, Aspekty równościowe w HE (Plan Równości Płci), Szersze uczestnictwo i wzmacnianie Europejskiej przestrzeni badawczej, granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC); Infrastruktury Badawcze; Otwarty dostęp, Otwarta nauka.
 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.