Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Immatrykulacje.
 • Ostatnia zmiana 21.12.2018 przez Medyk Białostocki

  Immatrykulacje

  Co prawda już bez wręczania zielonych indeksów, ale uroczystość immatrykulacji studentów pierwszego roku na Wydziale Lekarskim zawsze jest podniosłą uroczystością i odbywa się w Aula Magna.

  Jako pierwsi 16 listopada dyplomy dziekańskie potwierdzające rozpoczęcie nauki na UMB odebrali studenci studiów anglojęzycznych (116) oraz doktoranci (89). Cała uroczystość odbyła się w języku angielskim, gdyż to właśnie obcokrajowcy w tym gronie stanowili zdecydowaną większość. Studenci i doktoranci UMB pochodzą m.in. z takich krajów jak: Norwegia, Wielka Brytania, Szwecja, Stany Zjednoczone, Niemcy, Hiszpania, Włochy, Syria, Dania, Indie, Węgry, Indonezja, Wietnam.

  Zarówno prodziekan Tomasz Hryszko, jak i prorektor Marcin Moniuszko, życzyli studentom znalezienie właściwej granicy pomiędzy nauką (przestrzegali, że tej będzie ogrom), a życiem pozauczelnianym i zabawą (też radzili, by tej sfery nie zaniedbywać). Sugerowali, że ciężka praca nad sobą będzie jednak konieczna, a to z uwagi na ważną rolę, jaką w społeczeństwie pełni lekarz. Zawód ten daje ogromną satysfakcję, ale wymaga ciągłego ogromnego zaangażowania i wielkiej odpowiedzialności za swoje czyny.

  Warto wspomnieć o nowych doktorantach, ponieważ prócz tradycyjnych studiów trzeciego stopnia, swoją naukę rozpoczynają żacy realizujący wyjątkowe projekty: Międzynarodowych Studiów Doktoranckich w zakresie biologii medycznej i biostatystyki; Interdyscyplinarnych Międzynarodowych Studiów Doktoranckich w dziedzinie nauk medycznych i nauk farmaceutycznych na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej oraz Krajowych Międzysektorowych Studiów Doktoranckich na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim.

  20 listopada swoją uroczystość mieli studenci I roku: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego i technik dentystycznych. W roku akademickim 2018/2019 na I roku kierunku lekarskiego rozpoczęło studia 263 studentów, na kierunku lekarsko-dentystycznym - 91, a na technikach dentystycznych - 22 studentów.

  I tylko z kronikarskiego obowiązku trzeba wspomnieć, że już od kilku lat na UMB nie ma indeksów w wersji papierowej. Dawne „zielone książeczki” zastąpiła ich wersja elektroniczna.

  bdc

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.