Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Przemówienie wicepremiera i ministra nauki dra Jarosława Gowina.
 • Ostatnia zmiana 05.12.2017 przez Medyk Białostocki

  Przemówienie wicepremiera i ministra nauki dra Jarosława Gowina

  Bardzo mi miło, że mogę uczestniczyć w tym szczególnym dla uniwersytetu dniu, jakim jest inauguracja nowego roku akademickiego. Jest mi szczególnie miło, że dzisiejsze spotkanie to kolejny akord w dialogu, o którym wspomniał Pan Rektor w ciepłych słowach [prace nad nową ustawą o szkolnictwie wyższym - red.]. Zasłużyliśmy wspólnie na tę pochwałę. Tryb pracy nad tą nową uchwałą, nad tą konstytucją dla nauki jest naprawdę unikalny. Nie tylko w Polsce, ale w skali europejskiej (…) Chcę Państwa zapewnić, że ten dialog będzie kontynuowany, aż do dnia uchwalania projektu przez Sejm, a potem przez Senat. Przemówienie wicepremiera i ministra nauki dra Jarosława Gowina

   Przemówienie wicepremiera i ministra nauki dra Jarosława Gowina

   Doceniam to, co powiedział Pan Rektor, że już sama droga dojścia do rozwiązań ustawowych jest dużą wartością. Dzięki temu powstał twórczy ferment w środowisku akademickim, zniknęła też bariera braku zaufania. Jestem przekonany, że ten twórczy ferment będzie dalej kontynuowany, choćby między uczelniami. Dalej będzie też trwać dialog, tak by jak najlepiej wdrożyć w życie nową ustawę (…)

  Nie lekceważę obaw związanych z tą ustawą. Zapytali mnie dziennikarze o los w ustawie uczelni regionalnych. Chciałbym podkreślić dwie rzeczy. Tak jak w innych obszarach życia publicznego czy gospodarczego, tak też w nauce i szkolnictwie wyższym, nasz rząd, ale i ja sam, kierujemy się zasadą zrównoważonego rozwoju. Wszystkim nam zależy, aby polskie uczelnie nie tułały się po piątej i szóstej setce w światowych rankingach. Po pierwsze cierpi na tym wizerunek Polski, a po drugie, co jest dużo groźniejsze, duża część najzdolniejszych maturzystów wyjeżdża studiować za granicę. Nie łudźmy się. Większość z nich bezpowrotnie tracimy. Oni mogliby być nową elitą narodową. Jeżeli chcemy zatrzymać ich siostry i braci, to najlepsze polskie uczelnie muszą być w drugiej czy pierwszej setce. Ktoś powie, że to nierealne. Sprawdźmy, co się stało ostatnio z pozycją Uniwersytetu Warszawskiego w rankingu szanghajskim. To najbardziej prestiżowy ranking uczelni na świecie. Uczelnia zanotowała skok o ponad sto pozycji. Dlaczego? Okazało się, że uniwersytet nie czekając na nową ustawę zaczął już wprowadzać w życie niektóre z zawartych tam rozwiązań. To bardzo optymistyczny sygnał (…)

  Chcę bardzo mocno powiedzieć, że choć z punktu widzenia geograficznego Uniwersytet Medyczny w Białymstoku może być zaliczany do uczelni regionalnych, to z punktu widzenia jakości kształcenia, jakości badań naukowych - leżycie w samym centrum Polski. Jesteście uczelnią regionalną, ale jesteście jedną z najlepszych uczelni w Polsce. To nie są czcze pochwały. O tym świadczą wymierne wskaźniki. Czołowe miejsca absolwentów w egzaminach końcowych, czołowe pozycje w Polsce, jeśli chodzi o jakość badań naukowych. Tak więc uczelnie w Białymstoku, ale też w Szczecinie czy Zielonej Górze, mogą z powodzeniem konkurować z Uniwersytetem Warszawskim czy Jagiellońskim.

  Ważne jest to, żebyśmy przyjmując nowe rozwiązania, uniknęli mechanizmu zawiści, który często nas w Polsce niszczy. Takiego mechanizmu, który powoduje, iż uczelnie, które nie chcą sobie stawiać nowych wyzwań, będą się starały poprzez różne rozwiązania legislacyjne ściągać w dół te najlepsze uczelnie, takie jak UMB. Wierzę, że w toku dalszych prac nad ustawą unikniemy tego zagrożenia. Dzięki czemu tak znakomita uczelnia, jak Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, będzie miała pełne pole do popisu, ale też do rozwoju. (…)

  Polska stoi przed wielką szansą, by pchnąć jej gospodarkę na tory innowacyjności i dynamicznego rozwoju. Nie uda się osiągnąć tego celu, jeżeli nie postawimy na naukę. Jeżeli osiągnięcia polskich naukowców nie staną się podstawą do tego rozwoju (…). W dziejach naszego państwa działo się tak, że rzeczy wielkie zaczynały się od reformy szeroko rozumianej edukacji i nauki (…). Potrzebujemy nowego impulsu, który pchnie Polskę do przodu. W przyszłym roku będziemy odchodzić 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Ja jestem dumny z tego, że świat polskiej nauki uczci ten jubileusz w swoim najlepszym stylu, przeprowadzając wielką i głęboką reformę, która jest szansą dla całej Polski. Jestem przekonany, że rola takich uczelni, jak Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, jest nie do przecenienia. Wspólnie będziemy potrafili wykorzystać tę szansę.

  Not. bdc

  Skróty pochodzą od redakcji

   

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.