Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wystąpienie Włodzimierza Łopaczyńskiego, przewodniczącego Stowarzyszenia Absolwentów.
  • Ostatnia zmiana 05.12.2017 przez Medyk Białostocki

    Wystąpienie Włodzimierza Łopaczyńskiego, przewodniczącego Stowarzyszenia Absolwentów

    Dziękując Panu Rektorowi oraz wysokiemu Senatowi UMB za niezwykle zaszczytne wyróżnienie w postaci tytułu i medalu „Zasłużonego dla UMB”, chciałbym podzielić się pewną dygresją pozostawiając na chwilę na boku sprawy związane ze Stowarzyszeniem Absolwentów UMB/AMB w Ameryce Północnej. Otóż, jak zapewne większość zgromadzonych tu osób wie, nasz Uniwersytet, a wcześniej Akademia, dochowały się w ciągu swojej zaledwie 67-letniej historii trzech ministrów zdrowia (doktorzy: Tadeusz Szelachowski, Mirosław Cybulko oraz Mariusz Łapiński). Do tej liczby należy zapewne dodać prof. Wojciecha Maksymowicza, który piastował to stanowisko w rządzie premiera Jerzego Buzka, a który swoją medyczną edukację zaczynał właśnie w Białymstoku. Należy również nadmienić, że dr Tadeusz Szelachowski pełnił w latach 80. poprzedniego stulecia funkcję wiceprzewodniczącego Rady Państwa, co dzisiaj zapewne odpowiadałoby stanowisku wiceprezydenta kraju. Wspominam o tym dlatego, że ostatnio spędzając tydzień na Uniwersytecie Harvarda w Bostonie, zdałem sobie sprawę, że ta sławetna uczelnia w swojej wieloletniej historii (liczonej od 1636 roku) dochowała się aż ośmiu prezydentów Stanów Zjednoczonych. Co na ogólną liczbę 45 prezydentów USA stanowi znaczącą liczbę. Należy również zdać sobie z tego sprawę, że pozycję numer jeden na liście światowej uniwersytetów wraz z obecną rezerwą finansową rzędu 35 miliardów dolarów, uczelnia ta zawdzięcza głównie swoim szacownym absolwentom. Dlatego też jedną z głównych misji naszego Stowarzyszenia Absolwentów w Ameryce Północnej jest efektywna współpraca z władzami UMB, żeby jak najszybciej nasza uczelnia mogła być nazywana Harvardem wschodniej Europy

    Not. km

  • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.