Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Inauguracja roku akademickiego 2021/22.
 • Ostatnia zmiana 06.12.2021 przez Medyk Białostocki

  Inauguracja roku akademickiego 2021/22

  Wystąpienie inauguracyjne JM Rektora UMB prof. dr hab. Adama Krętowskiego wygłoszone podczas uroczystości inauguracji nowego roku akademickiego 2021/2022 UMB w Operze i Filharmonii Podlaskiej 8 października 2021 r.

  Szanowni Państwo,

  rozpoczęliśmy kolejny rok akademicki na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku… Niestety, kolejny rok w warunkach nasilającej się pandemii. Wirus SARS-Cov2 jest z nami już blisko 2 lata, pojawiają się jego nowe, bardziej zakaźne mutacje, jest więc to dla nas wszystkich trudna i uciążliwa sytuacja.

  Przez ostatnie miesiące mieliśmy nadzieję, że możemy uniknąć kolejnej fali zachorowań, że możemy wygrać z wirusem… Niestety, ponownie obserwujemy w całym kraju, także w naszym regionie, coraz więcej zakażeń oraz gwałtownie rosnącą liczbę osób wymagających hospitalizacji czy wspomaganej wentylacji. Wiemy, że czekają nas kolejne trudne tygodnie w naszych szpitalach klinicznych.

   

   

  Przeczytaj jeszcze:

   

  KORONAWIRUS

  Z inicjatywy władz Uczelni część naszych Koleżanek i Kolegów zaangażowanych w największym stopniu w walkę z pandemię otrzyma w dniu dzisiejszym wysokie odznaczenia państwowe. Wielkie podziękowania należą się jednak wszystkim pracownikom naszych szpitali. Raz jeszcze chcemy wyrazić wdzięczność i podziękować naszym zakaźnikom, pulmonologom, anestezjologom, pracownikom Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, ale tak naprawdę - wszystkim pracownikom szpitali klinicznych, bo wszyscy pracowali i pracują pod bardzo dużym obciążeniem. Bardzo, bardzo dziękujemy za poświęcenie, ciężką pracę na rzecz pacjentów i prosimy Was o dalszą walkę i wytrwałość!

  Niestety, nie wszystkim możemy podziękować osobiście, zbyt wcześnie odeszli od nas wyjątkowi koledzy: pan prof. Wojciech Łapiński i pani dr Małgorzata Michalewicz z Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii oraz pani prof. Elżbieta Ołdak, wieloletnia kierownik Kliniki Obserwacyjno-Zakaźnej Dzieci. Pozostaną oni na zawsze w naszych sercach i w naszej pamięci…

   

  Szanowni Państwo,

  czy możemy jeszcze coś więcej zrobić w walce z pandemią? Nie ma wątpliwości, że naszą największą szansą na powrót do normalności jest powszechność szczepień przeciwko covid-19.

  Szczepionki te są wielkim osiągnieciem współczesnej nauki i cieszę się, że blisko 100% naszych pracowników i studentów starszych lat, którzy mają bezpośredni kontakt z pacjentami, jest zaszczepionych.

  Dotychczas szczepieniu poddało się ponad 2,5 miliarda osób na świecie i blisko 20 milionów osób w Polsce, co oznacza, że preparaty przeciwko covid-19 są najlepiej przebadanymi produktami leczniczymi w historii medycyny. Wiemy, po blisko roku od rozpoczęcia szczepień, że korzyści związane z wakcynacją przeciwko covid-19 zdecydowanie przewyższają minimalne ryzyko powikłań poszczepiennych.

  Niestety, znacząca część naszych rodaków nie skorzystała z możliwości poddania się szczepieniu. Jesteśmy za dobrowolnym podjęciem tej decyzji, lecz jako lekarze i naukowcy zachęcamy wszystkich logicznie myślących, tych którzy wahają się, do szczepień przeciwko covid-19.

  Nie chcemy już więcej lockdownów, zamykania uczelni, szkół, teatrów czy klubów studenckich. Dlatego proszę, abyśmy wszyscy zaangażowali się w spokojną rozmowę na argumenty z osobami, które są nieprzekonane, które nie mają wystarczającej wiedzy o korzyściach zdrowotnych związanych ze szczepieniami. Dotyczy to zwłaszcza osób starszych, z grupy ryzyka z chorobami współistniejącymi, dla których, jak wiemy, infekcja może mieć dramatyczny, śmiertelny przebieg. Dotyczy to także osób młodych, dla których wirus stwarza mniejsze zagrożenie, ale stanowią oni obecnie najczęstszą drogę transmisji.

   

  INNOWACJE

  Pomimo trudów związanych z sytuacją epidemiologiczną, chcemy żyć normalnie, chcemy kontynuować naszą pracę dydaktyczną i naukową oraz dbać o wszystkich pacjentów, chcemy zdobywać wiedzę i cieszyć się dniem codziennym.

  Jak ważną rolę odgrywa medycyna uniwersytecka, szczególnie w naszym mieście i regionie, pokazała dobitnie pandemia. To dzięki UMB uruchomiono pierwsze w regionie testy genetyczne wirusa SAR-Cov2, to nasz Uniwersytecki Szpital Kliniczny zorganizował w Białymstoku szpitale tymczasowe, to koledzy z naszej Uczelni przygotowali unikalny w skali kraju program sekwencjonowania wariantów wirusa i aktualizowaną na bieżąco mapę „wczesnego ostrzegania” mutacji SARS-Cov2, to naukowcy z UMB jako jedyni w Polsce wykonali badania i opracowali mapę genetycznej predyspozycji do tej nowej choroby.

  Na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku nie chcemy się poddawać pandemii i konsekwentnie rozwijamy działalność kliniczną na rzecz wszystkich pacjentów. Znakomitym tego przykładem jest wizyta w naszej Uczelni Gościa specjalnego - Pani Profesor Marii Siemionow z University of Illinois w Chicago. Pani Profesor jest światowej sławy specjalistką chirurgii i transplantologii. Jako jedna z pierwszych na świecie w 2008 roku przeprowadziła wraz z zespołem w Cleveland Clinic udaną operację całkowitego przeszczepu twarzy. Jest wybitnym naukowcem - prowadziła badania naukowe z dziedziny mikrochirurgii, chirurgii ręki, transplantacji, mikrokrążenia, a także z dziedziny nowych technologii medycznych. Jej prace mają też duże znaczenie praktyczne: m.in. opracowała lek na dystrofię mięśniową Duchenne oraz terapię regenerującą nerwy kończyn lub twarzy. Dzisiaj opowie nam o „Nowych terapiach komórkowych w medycynie regeneracyjnej” i wierzę, że będzie to impuls do kontynuacji wspólnych działań naukowych i klinicznych.

  Jednym z głównych celów strategicznych UMB jest rozwój medycyny wysokiej jakości, w tym onkologii i nowoczesnej chirurgii. W tym kontekście ostatni rok akademicki, mimo pandemii, był ważny pod względem planowanych, rozpoczętych i kontynuowanych inwestycji. Zabiegamy w Ministerstwie Zdrowia o środki na Uniwersyteckie Centrum Onkologii i generalną przebudowę klinik zakaźnych. Rozpoczęliśmy największą od 30 lat modernizację Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego. Bardzo sprawnie przebiega budowa Uniwersyteckiego Centrum Psychiatrii i wierzymy, że w połowie przyszłego roku będziemy mogli przyjąć pierwszych pacjentów, w tym dzieci i młodzież wymagającą pomocy psychiatrycznej oraz będziemy mogli rozpocząć zajęcia dydaktyczne z zakresu psychiatrii po raz pierwszy na bazie własnej.

   

  UCZELNIA

  Szanowni Państwo,

  najważniejszą misją naszej Uczelni jest służenie społeczeństwu poprzez kształcenie profesjonalnej kadry medycznej. W tym obszarze dążymy do systematycznego rozwoju Alma Mater. Od nowego roku akademickiego poszerzamy naszą ofertę edukacyjną o studia II stopnia z biostatystyki oraz moduł epidemiologii w zakresie zdrowia publicznego.

  Aktualnie na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku kształci się i uczestniczy w badaniach naukowych ponad 6000 osób, w tym 5785 studentów, 426 studentów zagranicznych oraz 295 doktorantów. W bieżącym roku akademickim przyjęliśmy na pierwszy rok studiów łącznie 1743 osoby na 16 kierunkach, co jest rekordową liczbą w historii naszego Uniwersytetu.

  Dla porównania dodam, że w 2000 roku na całej Uczelni na wszystkich kierunkach studiowało ok. 2000 osób. W ciągu 20 lat zwiększyliśmy liczbę studentów ponad trzykrotnie! Myślę, że nie muszę nikogo z Państwa przekonywać, że do dalszego rozwoju naszego potencjału dydaktycznego potrzebne są inwestycje infrastrukturalne, potrzebne są fundusze.

   

  PRZYSZŁOŚĆ

  Szanowny Panie Ministrze! Zwracam się do Pana Ministra Waldemara Kraski. Myślę, że akurat Pana nie muszę przekonywać, że w Białystoku kształcimy bardzo dobrze, a być może najlepiej w naszym kraju. Pan Minister to wie, bo jest naszym absolwentem. Warto więc w planach Ministerstwa Zdrowia uwzględnić potrzebę inwestycji w rozwój dydaktyki na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.

  W ramach uchwalonej w obecnym roku strategii Uczelni, na kolejne 10 lat przygotowaliśmy szereg projektów rozwoju dydaktyki, nauki oraz potencjału klinicznego naszych szpitali.

  Naszym marzeniem jest budowa Centrum Dydaktyki Przedklinicznej, które chcielibyśmy zlokalizować pod dziedzińcem Pałacu Branickich i na terenie pałacowego kampusu uniwersyteckiego. Jesteśmy po wielu dyskusjach z architektami, historykami i konserwatorami zabytków. Mamy już w tym zakresie pierwszy sukces - po wielu tygodniach starań otrzymaliśmy zgodę konserwatora zabytków na ustalenie warunków zabudowy i dopuszczenie realizacji inwestycji w obszarze dziedzińca. Chcemy stworzyć funkcjonalny i nowoczesny obiekt zaprojektowany przez wybitnych architektów, który służąc kształceniu kadr medycznych, nie będzie ingerował w tkankę historyczną naszego Pałacu i dziedzińca.

   

  Panie Ministrze, Szanowni Państwo,

  o tym, że warto inwestować w wysoki poziom kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku świadczą wyniki lekarskich egzaminów końcowych: po raz kolejny nasi absolwenci kierunku lekarsko-dentystycznego zajęli I miejsce w Polsce na Lekarsko-Dentystycznym Egzaminie Końcowym, a koledzy z kierunku lekarskiego w rankingu LEK-u znaleźli się na II miejscu w kraju, przy czym najwyższą liczbę punktów ze wszystkich egzaminowanych zdobył nasz absolwent – lek. Konrad Trzciński. Ten sukces nie jest dla nas dużym zaskoczeniem, ponieważ ukończył on naszą Alma Mater z najwyższym wynikiem na roku.

  Serdecznie gratuluję zarówno absolwentom, jak i nauczycielom akademickim tak doskonałych  wyników.

  O rosnącej pozycji UMB w zakresie dydaktyki świadczy również nasze wysokie miejsce w najnowszym tegorocznym rankingu najlepszych uniwersytetów na świecie - Times Higher Education World University Ranking - przygotowywanym przez brytyjskie czasopismo „Times Higher Education”.

  W kategorii „teaching” - „dydaktyka” uzyskaliśmy w tym rankingu najwyższe miejsce spośród wszystkich polskich uczelni, wyprzedzając tak znakomite uczelnie jak: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski czy AGH. The Times Higher Education World University Ranking obejmuje ponad 1500 uniwersytetów w 93 krajach i jest jednym z najważniejszych, obok rankingu szanghajskiego, zestawień osiągnieć uniwersytetów na świecie.

   

  STUDENCI

  Drodzy Studenci Pierwszego Roku, zapewniam Was, że podjęliście bardzo dobrą decyzję, wybierając studia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Chcemy, abyście na naszej Uczelni zdobyli rzetelne wykształcenie, rozwijali swoje pasje oraz z zaangażowaniem i empatią służyli pacjentom i naszemu społeczeństwu. Mimo trudnych warunków dnia codziennego i ograniczeń epidemiologicznych, na UMB stale dążymy do poprawy jakości kształcenia i jesteśmy dumni z osiągnięć naszych studentów.

   

  Drodzy Studenci, wiem, że wielu z Was z utęsknieniem czekało na rozpoczęcie nowego roku akademickiego i powrót do normalnych warunków studiowania. Wiem też, że niektórzy przyzwyczaili się do pracy zdalnej i „elastycznych” warunków zdawania egzaminów czy zaliczania kolokwiów.

  Chcę Was wszystkich przekonać, że najlepszym sposobem pozyskiwania wiedzy jest powrót w mury Uczelni i do szpitali klinicznych - możliwość odbywania zajęć praktycznych przy łóżku chorego oraz bezpośredni kontakt z wykładowcą czy asystentem. Nic nie zastąpi też Waszych wzajemnych relacji z koleżankami i kolegami z grupy studenckiej. Wierzę, że zachowując niezbędne zasady bezpieczeństwa epidemiologicznego, wspólnie zrobimy wszystko, aby zajęcia stacjonarne odbywały się przez cały rok akademicki.

   

  Dear First Year Students, I would like to assure you, that you made a very good decision when you chose to study at the Medical University of Białystok. We want you to gain reliable education at our university, develop your passions and serve patients and our society with commitment and empathy. Despite the difficult conditions of everyday life and epidemiological restrictions, we constantly strive to improve the quality of education and we are proud of the achievements of our students.

  Dear Students, I know that many of you have been waiting longingly for the beginning of the new academic year and the return to normal study conditions. I also know that some people have got used to working remotely and prefer "flexible" conditions for passing exams or tests.

  I want to convince all of you, that the best way to acquire knowledge is to return to the University walls and to clinical hospitals - with the possibility of doing practical classes at the bedside and the direct contact with the lecturers or assistants. Nothing can substitute mutual relations with your friends from the student groups. I believe, that while maintaining the necessary epidemiological safety rules, together we will do everything to ensure that classroom activities will be held throughout the whole academic year.

   

  NAUKA

  Szanowni Państwo,

  od kilku lat na uroczystości rozpoczęcia roku akademickiego podkreślam coraz lepsze wyniki naukowe naszej Uczelni i wydawać by się mogło, że w tym roku z powodu pandemii nie będę mógł tego powiedzieć.

  W 2020 roku nasi naukowcy znacząco jednak zwiększyli liczbę i jakość publikacji umieszczanych w coraz lepszych czasopismach rejestrowanych w bazie Web of Science, mimo trudności dnia codziennego i ograniczeń związanych z lockdownem, pracą zdalną czy zwiększonymi obciążeniami pracy klinicznej. Wg danych tej prestiżowej bazy bibliograficznej w ostatnim roku opublikowaliśmy 612 prac o łącznym współczynniku oddziaływania IF 2725, co stanowi wzrost o blisko 40% w porównaniu do roku przed pandemią. W tym okresie roczna liczba cytowań zarejestrowanych w Web of Science Core Collection wzrosła do 16 340, czyli o ponad 40%. Wyniki za 9 pierwszych miesięcy 2021 roku zapowiadają się także optymistycznie, m.in. obserwujemy podwojenie liczby naszych prac z punktacją powyżej 140 pkt.

  Czy te osiągnięcia wystarczą do utrzymania kategorii A przez nasze kolegia dyscyplin - okaże się na początku przyszłego roku w procesie ewaluacji Ministerstwa Edukacji i Nauki. Zostały nam jeszcze 3 miesiące do końca okresu, który obejmuje ocena ministerstwa. Proszę więc wszystkich naszych naukowców, doktorantów i studentów zaangażowanych w prace badawcze, aby wykonali „publikacyjny rzut na taśmę” jeszcze przed końcem roku 2021 oraz aby złożyli do Działu Rozwoju i Ewaluacji oświadczenia dotyczące swoich prac i osiągnięć o zaliczeniu ich do dorobku Uczelni.

  Niezależnie jednak od doraźnego celu ewaluacyjnego, mamy ambicje na UMB, aby rozwijać program uczelni badawczej. Mają temu także służyć pozyskane fundusze z Ministerstwa Nauki w ramach koordynowanego przez pana Rektora Marcina Moniuszko programu IDUB-11.

  Głównym celem projektu jest inwestycja w młodych naukowców i zachęcenie studentów do pracy naukowej pod opieką doświadczonych mentorów. Stworzony na Uczelni system grantów, stypendiów naukowych i wsparcie wyjazdów do renomowanych zagranicznych instytucji naukowych, to ogromna szansa na przyspieszenie kariery badawczej, a dla studentów, nawet pierwszych roczników, możliwość kontaktu z nauką na najwyższym światowym poziomie.

  Dzięki środkom programu IDUB-11 nasza Uczelnia będzie dalej rozwijać badania wielkoskalowe, co pozwoli utworzyć jedne z największych zbiorów danych w obszarze chorób cywilizacyjnych (nie tylko onkologicznych) dających szansę na stworzenie nowych narzędzi sztucznej inteligencji przydatnych w diagnostyce i terapii tych schorzeń. Niewiele instytucji naukowych na świecie podchodzi w taki kompleksowy sposób do badania chorób cywilizacyjnych. Na UMB, w ramach działań rozwojowych pod nazwą Centrum Sztucznej Inteligencji w Medycynie, robimy to już od kilku lat.

  To także dzięki wsparciu funduszy IDUB-11 byliśmy w stanie otworzyć kształcenie na studiach II stopnia z biostatystyki z zaawansowanym programem analiz bioinformatycznych we współpracy z zespołem prof. Tomasza Burzykowskiego z Uniwersytetu w Haselt z Belgii.

  Ważnym elementem rozwoju naukowego są również pozyskiwane fundusze zewnętrzne w ramach konkursów krajowych i zagranicznych. W latach 2020-2021 nasi naukowcy otrzymali 24 nowe granty z ABM, NCN, NCBiR i MEiN oraz 2 prestiżowe granty w ramach Programu Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020:

  - projekt „JoinUs-4-Health” realizowany przez zespół prof. Karola Kamińskiego w ramach konsorcjum białostockich uczelni, organizacji pozarządowych i firm oraz partnerów z zagranicy, - grant „EU-wide Covid-19 vaccine trial network” – koordynowany przez prof. Roberta Flisiaka.

  W minionym roku akademickim, dzięki zaangażowaniu Działu Współpracy Międzynarodowej, otrzymaliśmy także dofinansowanie ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na trzy projekty  ukierunkowane na wzmacnianie umiędzynarodowienia, m.in. przez zatrudnianie światowej rangi wykładowców do prowadzenia zajęć w języku angielskim, rozbudowę aplikacji mobilnej myMUB, kampanię promocyjną online w zagranicznych mediach społecznościowych i prasie, dwujęzyczny polsko-angielski wirtualny spacer po kampusie Uczelni czy organizację wydarzeń w języku angielskim dla całej międzynarodowej wspólnoty akademickiej naszego Uniwersytetu.

  Kluczem do dalszego rozwoju naukowego UMB jest także kontynuacja inwestycji w nowoczesną infrastrukturę badawczą. Aktualnie mamy największą w historii naszej Uczelni liczbę realizowanych jednocześnie inwestycji naukowych. Trwa budowa Ośrodka Wsparcia Badań Klinicznych, powstają nowoczesne laboratoria: Centrum Genomu, Biobankowania i Analizy Danych, Centrum Prewencji i Medycyny Spersonalizowanej, Centrum Medycyny Regeneracyjnej, Centrum Obrazowania Molekularnego i Radiofarmacji oraz Ośrodek Przeciwdziałania Zdrowotnym i Społecznym Skutkom Procesu Starzenia.

  W ramach zobowiązań wynikających z otrzymanych funduszy z Kontraktu Terytorialnego powstała spółka Genomika Polska z 75-procentowym udziałem naszej Uczelni, która zajmuje się sekwencjonowaniem genomu i analizą danych. Możemy dzięki niej zrealizować część komercyjną projektu i wymaganą przez Komisję Europejską współpracę naukową z przedsiębiorcami. Spółka realizuje już pierwsze zamówienia, ma wysoki potencjał do rozwoju i wspierania polskiej nauki, o czym możecie się Państwo przekonać na jej stronie internetowej www.genomikapolska.pl.

   

  Szanowni Państwo,

  Niestety, miniony rok akademicki, oprócz wyzwań związanych z pandemią, przyniósł także represje i polityczne ataki władz naszego wschodniego sąsiada na białoruskich studentów i naukowców domagających się wolnych, demokratycznych wyborów. Wieloletnie dobre relacje z zaprzyjaźnionymi uniwersytetami medycznymi w Grodnie i Mińsku zostały wystawione na ciężką próbę. Nasza Uczelnia, wspólnie z wieloma polskimi uniwersytetami, zaangażowała się w zorganizowaną przez polskie państwo akcję pomocy Białorusinom „Solidarni ze studentami” i „Solidarni z naukowcami”. Pragę zapewnić, iż pozostajemy nieustannie solidarni z białoruskimi studentami i naukowcami.

   

  Drogie Koleżanki i Koledzy,

  Drodzy Studenci,

  w rozpoczynającym się nowym roku akademickim życzę wszystkim Państwu zdrowia, wytrwałości w dążeniu do założonych celów, zacieśniania akademickich więzi i otwartości na drugiego człowieka. Bądźmy dla siebie wyrozumiali, wspierajmy się, angażujmy w nowe projekty i realizujmy nasze marzenia.

  Empatia, szczerość, ciężka praca, optymizm i konsekwencja są prostą receptą na ich realizację!   

  Niech przyświeca nam rada Briana Tracy’ego: 

  "Twoje życie staje się lepsze, tylko gdy Ty stajesz się lepszym."

   

  Prof. Adam Krętowski, Rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

   

  Śródtytuły pochodzą od redakcji

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.