Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Innowacyjna nauka. Nowe patenty.
 • Ostatnia zmiana 15.10.2021 przez Medyk Białostocki

  Innowacyjna nauka. Nowe patenty

  O sześć nowych patentów wzbogaciło się portfolio zawierające dane o innowacjach Uczelni. Docelowo te osiągnięcia mają być skomercjalizowane i wdrożone jako produkty rynkowe.

   

  Diagnoza boreliozy

  Nowy patent opracowany przez międzynarodowy zespół naukowców UMB oraz Uniwersytetu w Aveiro (Portugalia)

  Patent dotyczy sposobu diagnozowania boreliozowego zapalenia stawów, sposobu różnicowego diagnozowania boreliozowego zapalenia stawów oraz zastosowania lizofosfatydyloetanoloaminy jako biomarkera.

  Ze strony UMB w badaniach tych brali udział pracownicy Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej: dr hab. Wojciech Łuczaj i prof. Elżbieta Skrzydlewska, a także Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji: prof. Anna Moniuszko-Malinowska oraz Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych: dr Ewa Gińdzieńska-Sieśkiewicz.

  Uniwersytet w Aveiro reprezentowali prof. Pedro Domingues oraz prof. Rosario Domingues, z którymi Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej współpracuje od wielu lat, czego konsekwencją było przyznanie profesorowi Pedro Dominguesowi w 2019 r. Medalu „Za zasługi dla Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku”.

  W kooperacji z partnerem komercyjnym, firmą SHIM-POL A. M. Borzymowski, E. Borzymowska-Reszka, A. Reszka Sp.J., zostało złożone rozszerzenie zastrzeżenia patentowego wynalazku na obszar krajów europejskich oraz USA i Kanady.

   

  Patenty w walce z nowotworami jajnika i piersi

  Aż trzy patenty przyznano zespołowi naukowców z UMB we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, które dotyczą walki z nowotworami jajnika i piersi.

  - Patent nr 237893, którego twórcami są: prof. dr hab. Anna Bielawska, prof. dr hab. Krzysztof Bielawski, prof. dr hab. Dariusz Pawlak, dr Justyna Hermanowicz, dr hab. Anna Tankiewicz-Kwedlo, mgr Anna Szymanowska – wszyscy z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, dr hab. Mariusz Mojzych z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz dr Katarzyna Kotwica-Mojzych z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

  - Patent nr 237894, którego twórcami są: prof. dr hab. Anna Bielawska, prof. dr hab. Krzysztof Bielawski, mgr Wojciech Szymanowski – wszyscy z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, dr hab. Mariusz Mojzych z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz dr Katarzyna Kotwica-Mojzych z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

  - Patent nr 237895, którego twórcy to: prof. dr hab. Anna Bielawska i prof. dr hab. Krzysztof Bielawski z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, dr hab. Mariusz Mojzych z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz dr Katarzyna Kotwica-Mojzych z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

  Przedmiotem wynalazków jest wytwarzanie i zastosowanie związków z ugrupowaniem sulfonamidowych, których struktura chemiczna odbiega od konwencjonalnie stosowanych leków przeciwnowotworowych. Wszystkie trzy cząsteczki wykazują wysoką aktywność przeciwnowotworową w warunkach in vitro. W chwili obecnej trwają zaawanasowane badania przedkliniczne związku MM129 charakteryzującego się wysokim profilem bezpieczeństwa w zakresie stosowanych dawek terapeutycznych.

   

  Innowacja w detekcji mętności roztworów

  Urząd Patentowy RP udzielił patentu na wynalazek opracowany we współpracy UMB z Uniwersytetem w Białymstoku. Jego twórcami są naukowcy z Kliniki Pediatrii i Nefrologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku – prof. Anna Wasilewska oraz dr hab. Tadeusz Porowski. Z kolei w prace ze strony UwB zaangażowali się pracownicy Wydziału Fizyki – prof. Krzysztof Szymański, dr hab. Andrzej Andrejczuk oraz mgr Łukasz Łabieniec.

  Patent został przyznany na urządzenie przeznaczone do pomiarów stopnia zmętnienia płynów. Dzięki niemu otrzymuje się precyzyjne wyniki, a przy tym są niskie koszty działania. Wynalazek może znaleźć zastosowanie w diagnostyce laboratoryjnej chorób nerek i układu moczowego, jak również zostać wykorzystany w innych dziedzinach nauki i techniki, np. do oceny jakości wody.

   

  Korzeniowiec sosnowy

  Urząd Patentowy RP udzielił patentu na wynalazek pt.:Ekstrakt z grzyba poliporoidalnego, kompozycja zawierająca taki ekstrakt oraz jego zastosowanie”. Patent został opracowany przez naukowców z UMB we współpracy z zespołem z Politechniki Białostockiej: prof. Halina Car, dr Anna Sadowska, dr Mateusz Maciejczyk, dr hab. Arkadiusz Surażyński (UMB) oraz prof. Sławomir Bakier, dr Ewa Zapora, Marek Wołkowycki, mgr Marcin Stocki (PB).

  Wyniki badań aktywności terapeutycznej grzybów poliporoidalnych wskazują na olbrzymi potencjał zastosowań medycznych, w tym w profilaktyce zachorowań na nowotwory lub jako wspomaganie terapii przeciwnowotworowych. Celem wynalazku było opracowanie sposobu otrzymywania ekstraktu z Korzeniowca sosnowego, wykazanie w badaniach in vitro i in vivo aktywności przeciwnowotworowej takiego ekstraktu wobec raka jelita grubego i wskazanie możliwości zastosowania kompozycji farmaceutycznej, zawierającej taki ekstrakt jako aktywny składnik leku przeciwnowotworowego.

  Obecnie trwają dalsze badania, które pozwolą na rozpoznanie mechanizmów działania.

  Opr. bdc

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.