Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Jak lekarz z inżynierem - umowa UMB z PB.
 • Ostatnia zmiana 28.02.2022 przez Medyk Białostocki

  Jak lekarz z inżynierem - umowa UMB z PB

  UMB podpisała z Politechniką Białostocką umowę o współpracy naukowej i dydaktycznej, licząc na rozwój dziedzin związanych z bioinformatyką. PB widzi w porozumieniu szasnę na wsparcie rozwianej przez siebie inżynierii biomedycznej.

  Niedługo minie dziesięć lat od momentu powstania Centrum Badań Innowacyjnych UMB. To ono zapoczątkowało erę „cyfrowej” medycyny na naszej Uczelni. Już wtedy wiadomo było, że nowoczesna medycyna nie jest w stanie funkcjonować bez wsparcia informatyków, statystyków czy specjalistów z zakresu wielkoskalowej analizy danych. Choć na UMB od kilku lat prowadzone są studia z zakresu biostatystyki (WNoZ), były studia doktoranckie dotyczące m.in. bioinformatyki (w ramach projektu KNOW), to nadal brakuje specjalistów z tych dziedzin.

  Dlatego podpisane 21 stycznia porozumienie o współpracy z Politechniką wiąże się z tak dużymi nadziejami.

  Umowa obejmuje współpracę w zakresie kształcenia, wymianę nauczycieli akademickich i pracowników naukowych w celu prowadzenia wykładów, seminariów itp. oraz wymianę studentów i doktorantów. Ponadto możliwe będzie wzajemne świadczenie usług w zakresie udostępniania laboratoriów oraz wykorzystania aparatury badawczej, wspólne organizowanie seminariów, konferencji lub kursów specjalistycznych.

  UMB chce mocno postawić na rozwój technik informatycznych w medycynie. Z resztą uczelnie już współpracują w tym względzie, np. przy projekcie Strategmed (dotyczy nowatorskiej diagnostyki w raku płuca), a ostatnio najgłośniejszym medialnie tematem jest sztuczna inteligencja w medycynie. Spore nadzieje niosą także wspólne badania nad grzybem korzeniowca sosnowego, którego ekstrakt może okazać się lekiem na raka jelita grubego (preparat jest opatnetowany).

  – To, co łączy nasze uczelnie, to bardzo aktywna współpraca przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji w medycynie. To nasze marzenie, by nasz region stał się takim zagłębiem tworzenia nowych rozwiązań sztucznej inteligencji, szczególnie w medycynie. Nasza aktywna współpraca z wybitnymi fachowcami w tej dziedzinie z Politechniki Białostockiej jest tego bardzo dobrym zaczynem. Nie jest tajemnicą, że mamy takie wspólne plany, by również w taką kompleksową współpracę w obszarze sztucznej inteligencji w medycynie prowadzić również z zaprzyjaźnionym Uniwersytetem w Białymstoku - powiedział podczas spotkania prof. Marcin Moniuszko, Prorektor ds. Nauki i Rozwoju UMB.

  Rektor Politechniki dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk: - Podpisywane porozumienie jest jedynie sformalizowaniem współpracy obu uczelni, która w wielu obszarach ma już miejsce od wielu lat. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku to znakomita uczelnia, jedna z najlepszych w kraju, o ogromnej rozpoznawalności. Jestem przekonana, że współpraca z Politechniką Białostocką pomoże jeszcze wzmocnić ten potencjał, pomoże spojrzeć na możliwości obu uczelni z różnych perspektyw, a to może zaowocować nowymi formami współpracy, nowymi projektami przynoszącymi korzyści uczelniom i naszemu regionowi.

  Na aspekty dydaktyczne umowy uwagę zwrócił prof. Adrian Chabowski, Prorektor ds. Kształcenia UMB: - Mam nadzieję na bardzo owocną współpracę z naszymi kolegami z Politechniki Białostockiej, szczególnie w zakresie informatyki, nauki programowania, analizy danych wielkoskalowych. W tych obszarach chcemy tworzyć nowe kierunki kształcenia. Będziemy rozwijać naszą biostatystykę, ale chcemy stworzyć nowy kierunek – bioinformatyka. Wydaje się nieuniknione stworzenie grupy naprawdę wysoko wyspecjalizowanych ludzi, którzy tworzyliby podstawy do tworzenia  nowych algorytmów związanych z medycyną spersonalizowana, z medycyną wysokiej jakości, ze sztuczną inteligencją i chcemy to stworzyć tutaj, na Podlasiu, właśnie we współpracy z Politechniką Białostocką.

  Umowę w Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej podpisali Rektor PB dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk oraz Prorektor ds. Nauki i Rozwoju UMB prof. Marcin Moniuszko. Umowa jest bezterminowa.

  bdc

   
 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.